Signal- og infrastruktur

Signaler, ledningskoblere, BPU og tilgængelighed

Overvågning for at sikre banedrift – signal og infrastruktur

dkbender
Signaler såvel som koblere er uundværlige og deres funktion af afgørende betydning, for en sikker og problemfri drift af jernbanenettet.

En lokofører er alt andet lige, afhængig af korrekt fungerende signaler.

Ved anvendelse af Bender isolationsovervågning ISOMETER

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Nye ideer til brug af data fra isolations overvågningsudstyr på jernbaneområdetroduktoversigt
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Brochure – Lokalisering af fejl i signalsystemer
Download Teknisk papir – En kæmpe på vej mod fremtiden
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ISOMETER IRDH 575
ISOMETER IRDH 575
iso 685
ISOMETER isoRW685W-D

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

ISOSCAN® EDS460-D

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/IEC 60204-1
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav

Sporskiftedrev

På sporet med elektrisk sikkerhed

dkbender
Et sporskifte styres automatisk på elektrisk basis fra stations sikringsanlæg, relæhuse eller fordelingsskab.

Hvis der ekspempel opstår en begyndende isolationsfejl i forbindelsen fra sikringen til sporskiftedrev, kan fejlen hurtigt detekteres og rapporteres ved hjælp af Benders ISOMETER®.

Fejlen kan herefter hurtigt lokaliseres, således at driftstop minimeres ved at isolationens tilstand kontinuerlig og løbende overvåges.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – En kæmpe på vej mod fremtiden
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Brochure – Løsning til signalsystemer

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

isoRW425
ISOMETER isoRW425
iso 685
ISOMETER isoRW685W-D

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/IEC 60204-1
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav

Sporskiftevarmer

Vintervejr, men stadig på rette spor med elekstrisk sikkerhed

dkbender
Om vinteren kan fejl på sporskifte føre til unødig indstilling af driften, afbrydelser og forsinkelse, så der ikke er tog til tiden.

Tavle og tilhørende sporskiftevarme kan overvåges for fejl, energikvalitet, energibehov og belastningsstrømme via måle – og overvågningsrelæer, som muliggør en problemfri drift uden afbrydelse.

Ved professionel tilstandsbaseret overvågning på sporskifter, reduceres sandsynligheden for aflysninger markant, grundet fejl på disse.

Eksempelvis er det også muligt at imødegå fejl på sporskifter, ved kontinuerlig overvågning af afbrudte skrømkreds til forsyninig af sporskiftevarme, fx udenfor vinterperioden – dvs. hvor sporskiftevarme ikke er i drift.

Denne form for kontinuerlig overvågning, alarmering og rapportering kan foretages ved anvendelse af ISOMETER®, egnet og beregnet til formålet.

Dette uanset hvilken systemjording der anvednes (TN-system, TT-system eller IT-system) til forsyning af sporskifter, og sporskiftevarme.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Flyer – Strømkvalitet

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150
DKBENDER
LINETRAXX RCM420

Anbefalede systemer til isolationsovervågning – offline

ir 425
ISOMETER IR425-D4
dkbender
ISOMETER IR420-D4

Anbefalede systemer til isolationsovervågning – online

isoRW425
ISOMETER isoRW425

Anbefalet måle-og overvågningsrelæer

dkbender
LINETRAXX CMD420/CMD421

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/IEC 60204-1
Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner – Del 1: Generelle krav

Overkørsler / Sikringsanlæg

Sikkerhed har forrang – også når bommen går ned

dkbender
En jernbaneoverkørsel er sikret med teknisk udstyr.

Eksempelvis bliver der ved sikrede overkørsler via sensorer aktiveret klokker, rødt blink og bomme, når toget nærmer sig.

De fleste steder bliver disse sikkerhedsforanstaltninger aktiveret og tændt automatisk af sikringsanlæg via kontakter ved sporet, eller via et radiobaseret system.

Fra aktiveringen har fundet sted, vil det typisk gå 25 sekunder, til toget passerer overkørselen.

Ved stationer er overkørsler oftest placeret i forbindelse med stationens sikringsanlæg, således at overkørslen tændes, før der kan stilles signal til toget.

Når toget har passeret overkørslen, slukkes sikkerhedsforanstaltningerne for overkørsel igen, men mindre et andt tog nærmer sig.

Overkørsler og sikkerhedsforanstaltninger kan være koblet med de øvrige jernbanesignaler, kombineret med fx ATC eller ERTMS (der er det European Rail Traffic Management System), som er et fælleseuropæisk togkontrol- og kommunikationssystem.

Et svigt eller en fejl – for eksempel i form af en isoleringsfejl i sikkerhedsforanstaltningerne og det tekniske udstyr, vil bringe toget til standsning, eller blokere den krydsende færdsel.

Til sikring af, og for at modvirke eller forhindre svigt i sikkerhedsrelaterede systemer til overkørsler, kan der anvendes Bender udstyr til reststrømsovervågning, eller særligt isolationsovervågningsudstyr som er beregnet for baneanvendelse.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Brochure – Forudsige og beskyttelse ved signalstrømfejl

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 425
ISOMETER IR425-D4
dkbender
ISOMETER IR420-D4

Godkendelser

EBA(IR125)

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

ATC (Automatic Train Control / ETCS (European Train Control System)

Sikker tog kontrol i det internationale jernbanesystem

dkbender
Nyt sikkerhedssystem til automatisk togkontrol.

I udgangspunktet er ETCS opdelt i forskellige udstyrs og funktionsniveauer, alt afgængig af hvordan strækningen udstyres, og hvilke informationer der transmitteres til toget.

Informationer sendes automatisk til toget omkring fx kørselstilladelse, maksimalt tilladt hastighed og andre informative signaler, som bliver vist for lokomotivføreren.

Eurobaliser bliver brugt til at angive togets position i form af elektroniske kilometersten.

Baliser, måler afstanden med fx hastighedsmåler på togets aksler. Baliserne bruges som referencepunkter for at korrigere for fejlmeling af tilbagelagt afstand.

Om nødvendigt, sker der automatisk indgriben i togets kontrolsystem.

En indgriben tillader automatisk bremsevirkning, for at undgå overskridelse af grænseværdier, eller andre faremomenter.

Derudover, er det muligt at køre uden signaler langs strækningen, og stadig bruge traditionelle sikringsanlæg til at finde ud af, om der er et tog i et bestemt område, og til at kontrollere sporskifter.

Strømforsyningen til ETCS langs ruten bør af driftmæssige såvel som sikkerhedstekniske grunde, udføres som et isoleret net med kontinuerlig isolationsovervågning, som kan tilvejebringes med specielle ISOMETER® ere, som er egnet og beregnet til banetektiske formål.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

isoRW425
ISOMETER isoRW425
iso 685
ISOMETER isoRW685W-D

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

Terrænbelysning / Sikkerhedsbelysning

Letter rangering på oplyste spor

fournais-bender

Af driftteknniske grunde, forsynes ofte nød- og sikkerhedsbelysninig, perronbeslysning såvel som ranger og terrænbelysninig via en ujordet strømforsyning.

Isolationsovervågningsudstyr overvåger kontinuerlig isolationens tilstand. Jordede anlæg kan overvåges for fejl, ved brug af udstyr til reststrømsovervågning.

Automatisk omkobling/omskiftning til redundant forsyning, kan udføres med ATICS®

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Flyer – ATICS®

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER isoRW685…

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS441
ISOMETER EDS460
ISOMETER EDS460
ISOSCAN® EDS461-D
ISOSCAN® EDS461-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-L
dkbender
ISOSCAN EDS491-L
ISOSCAN® EDS460-D
ISOSCAN® EDS460-DG
dkbender
ISOSCAN EDS150
dkebender
ISOSCAN EDS151

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

Signal og infrastruktur
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalet omkoblingsudstyr

dkbender
ATICS-…-ISO

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemerDS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemerDIN en 1838
Belysnings applikationer – nødbelysning RIL 813,05
Richtlinie DB – Beleuchtung, Starkstromanlagen und Brandschutz RIL 954,9103
Richtlinie DB – Gleisfeldbeleuchtung

FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.