Sikker overvågning af jernbanekøretøjer

Togvogne, lokomotiver - rullende materiel

Strømforsyning til drev og hjælpeenheder
rullende materiel

Lokomotiver og togvogne har brug for elektricitet til fremdrift.

Kraften til dette formål produceres ved hjælp af en ombordværende dieselgenerator, eller forsynet med kørestrøm, eller en strømskinne.

Ombordværende drev og traktionsmaskiner på lokomotiver og motorvogne er for det meste udført som et svævende net, dvs. isoleret net, og skal derfor beskyttes med et særligt udstyr til isolationsovervågning.

Til dette formål er der særlige krav til modstandsdygtighed overfor isolationsovervågningsudstyr.  Jordede strømforsyninger kan ekstrabeskyttes med reststrømsbeskyttelsesudstyr og spændingsrelæer.

Passagertog, vogne

Automatisk og enkel lokalisering af isolationsfejl - problemfri og sikker drift
Passagertog

Ikke kun vognene til personbefordring som fx passagertog, men eksemplevis også kølevogne til godstogstransport.

Kræver en separat strømforsyning der normalt leveres fra lokomotivet.

Ved hjælp af speciel isoleringsovervågningsudstyr udviklet til banetekniske formål, kan Bender udstyr registrere en allerede begyndende fejl, dvs. en isolationsfejl på et meget tidligt stadie.

Samtidig kan udstyret derefter hurtigt og automatisk lokalisere fejlen ved hjælp af IFLS, dvs. material iht. EN 61557-9 for lokalisering af isoleringsfejl i IT-systemer.

Dette fører til en klar reduktion af potientelt mulige farer og risici for passagerer, besætning og materiale.

Senest redigeret d.18 oktober 2021