Rullende materiel

Sikker overvågning af jernbanekøretøjer

Togvogne, lokomotiver – rullende materiel

Strømforsyning til drev og hjælpeenheder

dkbender
Lokomotiver og togvogne har brug for elektricitet til fremdrift.

Kraften til dette formål produceres ved hjælp af en ombordværende dieselgenerator, eller forsynet med kørestrøm, eller en strømskinne.

Ombordværende drev og traktionsmaskiner på lokomotiver og motorvogne er for det meste udført som et svævende net, dvs. isoleret net, og skal derfor beskyttes med et særligt udstyr til isolationsovervågning.

Til dette formål er der særlige krav til modstandsdygtighed overfor isolationsovervågningsudstyr.  Jordede strømforsyninger kan ekstrabeskyttes med reststrømsbeskyttelsesudstyr og spændingsrelæer.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Brochure – forudsige og beskytte ved signalstrømfejl
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

isoRW425
ISOMETER isoRW425
iso 685
ISOMETER isoRW685W-D

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX VMD258

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DIN VDE 0115-1
Bahnanwendungen – Allgemeine Bau-und Schutzbestimmungen – Zusätzliche Anforderungen 

DIN EN 50155
Jernbaneanvendelser – elektronisk udstyr, der anvendes på rullende materiel 

DIN EN 50121-3-2
Jernbaneanvendelser – elektromagnetisk kompatibilitet – Del 3-2: rullende materiel – apparatur

Passagertog, vogne

Automatisk og enkel lokalisering af isolationsfejl – problemfri og sikker drift

dkbender
Ikke kun vognene til personbefordring som fx passagertog, men eksemplevis også kølevogne til godstogstransport.

Kræver en separat strømforsyning der normalt leveres fra lokomotivet.

Ved hjælp af speciel isoleringsovervågningsudstyr udviklet til banetekniske formål, kan Bender udstyr registrere en allerede begyndende fejl, dvs. en isolationsfejl på et meget tidligt stadie.

Samtidig kan udstyret derefter hurtigt og automatisk lokalisere fejlen ved hjælp af IFLS, dvs. material iht. EN 61557-9 for lokalisering af isoleringsfejl i IT-systemer.

Dette fører til en klar reduktion af potientelt mulige farer og risici for passagerer, besætning og materiale.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Brochure – Jernbaneteknologi
Download Brochure – forudsige og beskytte ved signalstrømfejl
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER isoRW285W-D
DKBENDER
ISOMETER IRDH575
isoRW425
ISOMETER isoRW425

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS440
ISOSCAN® EDS460-L
ISOSCAN® EDS460-L

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DIN VDE 0115-1
Bahnanwendungen – Allgemeine Bau-und Schutzbestimmungen – Zusätzliche Anforderungen 

DIN EN 50155
Jernbaneanvendelser – elektronisk udstyr, der anvendes på rullende materiel 

DIN EN 50121-3-2
Jernbaneanvendelser – elektromagnetisk kompatibilitet – Del 3-2: rullende materiel – apparatur


FORRIGE SIDE fournais-bender

Senest redigeret D.11 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.