Oprindelige grundlag fra 1980

Peter Fournais’ oprindelige idégrundlag var, udvikling og konstruktion samt levering af roterende elektriske maskiner og overvågning af samme, hovedsageligt til den maritime sektor i Skandinavien, dog primært til det danske marked.

Her kom idéen til et skibspatent fra hjertet, ved at tænke utraditionelt og betragte en skibsmotor som en levende organisme, idet hjælpeaggregaterne ikke behøver at arbejde så hårdt, når skibet tøffer roligt af sted i rum sø.

Grundideen var den samme som i det menneskelige hjerte. Når man arbejder hårdt, banker hjertet for fuldt drøn. Når man er i hvile, slår hjertet langsom. I denne analogi svarere hjertet til hjælpeaggregaterne i et skib, som leverer energi til skibets pumper og elektriske installation så som lys, asynkronmotorer, radar, transformatorer mv.

Dette idegrundlag udmøntede sig for fournais i et patent i hele den europæiske patentunion, plus 10 lande uden for unionen.Derfor var det naturligt at virksomheden i starten af 1980’erne kom til at repræsentere en tysk generatorproducent, der på daværende tidspunkt specielt egnede sig til dette formål.

Firmaet fournais kunne således bl.a. få fremstillet individuelle “tailor made” roterende elektriske maskiner efter egen dimensionering- og udlægning, dvs. efter eget design- og patent.

Frydenlund 30E-2
Virksomhedens udvikling

Med de ændrede konjunkturer, og stigende kundepotentiale siden virksomhedens start i begyndelsen af 1980’erne, var det naturligt at hovedvægten for firmaets virke gennem årene skiftede over til bl.a. industrien.

Produktsortimentet såvel som kundekredsen blev kraftigt udvidet, hvilket har medført, at kunderne i dag findes inden for kraftværksindustri, byggeri af eltavler, hospitaler, installationsfirmaer og producerende industri, såvel som inden for den tilbageblivende Skibsindustri.I 1987 blev fournais a/s officiel samarbejdspartner i BENDER Group.

Partnerskabet går faktiske så langt tilbage som til 1972, hvor Peter Fournais – før han startede egen virksomhed – som ansat Stærkstrømsingeniør – fik agenturet for Bender i Danmark.

Fournais og Bender startede således sammen udvikling og markedsføring af Bender beskyttelsesudstyr, til det danske marked.Dette med afsæt i en fælles passion for elektrotekniske standarders anvendelse i praksis.

Sammen fandt Fournais og Bender fælles fodslag omkring målrettet udvikling, og konstruktion af beskyttelsesudstyr, helt tilbage i midten af 1970’erne.

I starten af 1990’erne blev det i fællesskab besluttet, at alle Bender aktiviteter inden for udvikling (R&D), samt salg og markedsføring af udstyr til det danske marked, alene skulle varetages af aktieselskabet fournais a/s.Bender fremstiller hovedsagelig isolationsovervågningsudstyr (IMD’er) og fejlstrømsbeskyttelsesudstyr (RCM, RCD og MRCD).

Herudover fremstilles multiinstrumenter, strømrelæer, spændingsrelæer, koblingsudstyr, eltavler samt medicotestere til afprøvning og dokumentation af, om de generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav der stilles til elektromedicinske udstyr, apparater og til et elektromedicinsk system er opfyldt.

Kernekompetencen hos fournais er hovedsagelig rettet mod applikationer for beskyttelse mod indirekte berøring i isolerede net – også kaldet et IT-system – eller et IT-net.

Den faglige elektroteknisk viden, ligger derfor også dybt forankret i elektriske installationer til medicinske områder.

Samtidig er der derfor også en naturlig stor faglig viden omkring beskyttelsesudstyr til jordede og nullede installationer – dvs. TN-System og TT-Systemer – fx. med henblik på brug af udstyr til almindelige industriapplikationer med elektrisk materiel til maskiner, procesindustri såvel som offshore og skibsindustri.

Alt beskyttelsesudstyr er udviklet og patenteret til at opfylde fx. IEC og/eller CENELEC-standarder, og dermed helt specifikke europæisk harmoniserede EN standarder, for elektrisk materiel.

Disse standarder er som oftest forankret i lokale nationale forskrifter, krav og bestemmelser for anvendelse i elektriske installationer.

Disse områder er fx i Danmark dækket af installationsbekendtgørelsen, sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, bekendtgørelse om elektriske installationer, sikkerhed ved elektriske anlæg og elektrisk materiel.

Siden år 2001 har Ingeniør Ulrik Fournais varetaget standardiseringsarbejdet for Fournais og Bender i Danmark.

Ulrik Fournais virker samtidig Fournais og Bender’ danske standardiseringsekspert inden for området elektriske installationer med speciale i beskyttelse mod elektrisk stød, og tilsvarende med speciale i elektriske komponenter.

Frydenlund 30E
Virksomheden idag

Den dag i dag er fournais a/s stadig leveringsdygtige i roterende elektriske maskiner, det være sig: Synkrongeneratorer, roterende omformere og asynkronmotorer, samt eltavler og beskyttelses- og overvågningsudstyr til bl.a. følgende formål:

  • Maritimt brug.
  • Almindelig industrielbeskyttelse (høj og lavspændingsbeskyttelse).
  • Beskyttelse og forsyning til medicinske områder, hospitaler og sygehuse.
  • Anlægsbeskyttelse, beskyttelse mod brand (beskyttelse mod termiske påvirkninger) såvel som personbeskyttelse i al almindelighed.

I 2007 blev virksomheden koncernforbundet med FOURNAIS ENERGI ApS – Rådgivende Ingeniører FRI og minbyggesag.dk ApS.

Modtager af Børsens Gazellepris 2019

Børsen har udnævnt fournais® til gazelle virksomhed 2019. Det at være gazellevirksomhed indebærer, at fournais® er en af de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, og samtidig lever op til de formelle krav herfor.

Kravene til en gazelle-virksomhed fremgår bl.a. på Wikipedia [læs mere her].

I denne forbindelse har Niels Lunde, chefredaktør på Børsen bl.a. udtalt til Nykredit, at det en gazellevirksomhed gør godt, og som fører til, at de bliver tildelt hæderen er, at de:

“… er præget af et meget stort kundefokus. De er virkelig, virkelig optaget af deres kunder”, siger han. Videre, er et andet kendetegn, at gazellerne er gode til at udtrykke sig meget enkelt, så de er nemme at forstå.

”Det kan godt lyde lidt banalt, men der er mange virksomheder i dag, som er gode til at gøre ting meget indviklede og svære at forstå – de taler som et regneark. Gazellerne er meget nede på jorden og gør tingene enkle, og det vil sige, at det også er nemt for ejerlederens medarbejdere at forstå, hvad det er, idéen går ud på med virksomheden.”

Dog er det ikke helt så tankevækkende, at ”Gazellerne består også af virksomheder, som har eksisteret i mange år. Det kan vi dokumentere”, siger Niels Lunde.

Ovenstående udtagelser fra chefredaktør Nils Lunde [kan du læse her], og i gazellevirksomhed fournais® kan vi kun tilslutte os disse.

Dette bl.a. fordi, udnævnelsen til gazellevirksomhed falder sammen med, at virksomheden fournais® den 1. juli 2020 har eksisteret i hele 40 år.


Gazelle 2019
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.