Sikker drift af transformerstationer

Kontrolspænding og hjælpekredse

Transformerstation - Kontinuerlig drift starter med en pålidelig forsyning
Sikker drift af kraftværker

Kontrolspænding, styrespænding og manøvrespændingskredse, er alle synonym for en hjælpekredse.

En hjælpekreds er en strømkreds til overførsel af signaler, der er beregnet til styring, detektering, overvågning eller måling af den funktions-mæssige status for en hovedkreds.

Dette fremgår bl.a. af standarden DS/HD 60364-5-557.

Det fremgår samtidig, at A.C.- eller D.C.-forsyningen til en hjælpekreds enten være afhængig eller uafhængig af hovedkredsen, alt efter den krævede funktion.

Af standarden for hjælpekredse fremgår det endvidere, at der kan anvendes hjælpekredse med eller uden forbindelse til jord – dette dog således – at i jordede hjælpekredse, medføre en jordfejl afbrydelse af hjælpekredsens strømforsyning.

Modsætningsvis forfolder det sig således jf. standarden i ujordede hjælpekredse, dvs. kredse udført som et IT-system.

I ujordede hjælpekredse medføre en jordfejl kun et signal fra udstyr til isolationsovervågning (IMD).

Af bl.a. standardens punkt 557.3.4.1 fremgår det, at det kraftig bør overvejes at benytte ujordede hjælpekredse, hvis der er behov for pålidelighed.

Til netop dette formål, kan der med fordel anvendes Bender ISOMETER® ,og materiel til lokalisering af isolationsfejl.

Fællesnævneren for hjælpekredse er, at de skal overvåges af hensyn til den elektrisk sikkerhed; dette bl.a. fordi, der eksempelvis i tilfælde en uopdaget elektrisk fejl – fx en jordfejl eller isolationsfejl – opstår risiko for uforudset afbrydelse, fejlfunktion, nedbrud og uventet driftstop.

Samtidig kan uopdagede fejl også medføre en betydelig øget risikoen for brand.

Derudover vil en uopdaget fejl sandsynligvis også medføre ikke-planlagt service, vedligeholdelse og fejlfinding som er både dyre og tidskrævende indgreb.

I dag forholder det sig endvidere således, at nogle – ofte udenlandske – forsikrings-selskaber tilbyder at forsikre transformerstationer – men samtidig fordre / kræver, et system til effektiv tilstandsbaseret overvågning.

Et tilstandsbaseret overvågningssystem fra Bender, giver driften et hurtigt og klart overblik over alle relevante data, i det elektriske anlæg.

UPS

En sikker forsyning, indtil generatoren kører
UPS ikke afbrydelige forsyningskilder

U P S (Uninterruptible Power Supply) anvendes til at sikre forsyningen af kritiske elektriske belastninger i tilfælde af problemer i strømforsyningen.

UPS-systemerne (normalt batterier eller roterende systemer) forsyner i den tid der går, fra afbrydelse finder sted, og indtil nødstrømsforsyningen (generatorerne) har overtaget, eller den offentlige forsyning er tilgængeligt igen.

Elektrisk sikkerhed overvåges løbende af Bender produkter, herunder med udstyr til overvågning af afbrudte strømkredse.

Spændingsovervågning

Overvågning af trefaset AC system
VMD258

Det analoge spændingsrelæ VMD258 overvåger trefasede AC-net for under- og overspænding (vinduesfunktion).

Det behøver ikke tilslutning af nulleder, og er derfor velegnet til alle 3AC systemer. Elektronikkens forsyningsspænding tages internt fra nettes målekreds.

Forsyning af elektronikken, relæerne og tilslutningen til det eksterne energilager er adskilt fra systemet med dobbelt isolation.

Via specielle input transformere dæmpes overførslen af forstyrrende interferens fra nettet.

Responsværdier for under-og overspænding, samt respons tidsforsinkelse kan trinløst justeres, og indstilles til alle niveauer.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.