Transformerstation

Sikker drift af transformerstationer

Kontrolspænding og hjælpekredse

Transformerstation – Kontinuerlig drift starter med en pålidelig forsyning

dkbender
Kontrolspænding, styrespænding og manøvrespændingskredse, er alle synonym for en hjælpekredse.

En hjælpekreds er en strømkreds til overførsel af signaler, der er beregnet til styring, detektering, overvågning eller måling af den funktions-mæssige status for en hovedkreds.

Dette fremgår bl.a. af standarden DS/HD 60364-5-557.

Det fremgår samtidig, at A.C.- eller D.C.-forsyningen til en hjælpekreds enten være afhængig eller uafhængig af hovedkredsen, alt efter den krævede funktion.

Af standarden for hjælpekredse fremgår det endvidere, at der kan anvendes hjælpekredse med eller uden forbindelse til jord – dette dog således – at i jordede hjælpekredse, medføre en jordfejl afbrydelse af hjælpekredsens strømforsyning.

Modsætningsvis forfolder det sig således jf. standarden i ujordede hjælpekredse, dvs. kredse udført som et IT-system.

I ujordede hjælpekredse medføre en jordfejl kun et signal fra udstyr til isolationsovervågning (IMD).

Af bl.a. standardens punkt 557.3.4.1 fremgår det, at det kraftig bør overvejes at benytte ujordede hjælpekredse, hvis der er behov for pålidelighed.

Til netop dette formål, kan der med fordel anvendes Bender ISOMETER® ,og materiel til lokalisering af isolationsfejl.

Fællesnævneren for hjælpekredse er, at de skal overvåges af hensyn til den elektrisk sikkerhed; dette bl.a. fordi, der eksempelvis i tilfælde en uopdaget elektrisk fejl – fx en jordfejl eller isolationsfejl – opstår risiko for uforudset afbrydelse, fejlfunktion, nedbrud og uventet driftstop.

Samtidig kan uopdagede fejl også medføre en betydelig øget risikoen for brand.

Derudover vil en uopdaget fejl sandsynligvis også medføre ikke-planlagt service, vedligeholdelse og fejlfinding som er både dyre og tidskrævende indgreb.

I dag forholder det sig endvidere således, at nogle – ofte udenlandske – forsikrings-selskaber tilbyder at forsikre transformerstationer – men samtidig fordre / kræver, et system til effektiv tilstandsbaseret overvågning.

Et tilstandsbaseret overvågningssystem fra Bender, giver driften et hurtigt og klart overblik over alle relevante data, i det elektriske anlæg.

Downloads

Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Flyer – Strømkvalitet
Download Applikations Notat EDS309x
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse
Download Teknisk papir – Resterende aktuelle teknologi opfylder it-systemet

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

iso 685
ISOMETER iso685…
DKBENDER
ISOMETER IRDH575

Anbefalede systemer til isolationsovervågning

dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS440
dkbender
ISOSCAN EDS460-DG
eds 461-d
ISOSCAN EDS461-D
eds 460-l
ISOSCAN EDS460-L
eds 461-l
ISOSCAN EDS461-L
dkbender
ISOSCAN EDS490-D
dkbender
ISOSCAN EDS491-D
dkbender
ISOSCAN EDS490-L
dkbender
ISOSCAN EDS491-L
ISOSCAN® EDS490_491-L
ISOSCAN® EDS491-L
ISOSCAN® EDS150
ISOSCAN EDS150
eds 151
ISOSCAN EDS151
dkbender
ISOSCAN EDS30…

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RC MS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede systemer til permanent overvågning

dkbender
LINETRAXX PEM735

Standarder

DS/EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

DS/EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DS/EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

UPS

En sikker forsyning, indtil generatoren kører

dkbender
U P S (Uninterruptible Power Supply) anvendes til at sikre forsyningen af kritiske elektriske belastninger i tilfælde af problemer i strømforsyningen.

UPS-systemerne (normalt batterier eller roterende systemer) forsyner i den tid der går, fra afbrydelse finder sted, og indtil nødstrømsforsyningen (generatorerne) har overtaget, eller den offentlige forsyning er tilgængeligt igen.

Elektrisk sikkerhed overvåges løbende af Bender produkter, herunder med udstyr til overvågning af afbrudte strømkredse.

Downloads

Download Produktoversigt – Strømkvalitet
Download Produktoversigt – Reststrømovervågning

Produkter

Anbefalet Isolationsovervågning (IMD)

ir 425
ISOMETER IR425-D4

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RC MS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede systemer til permanent overvågning

dkbender
LINETRAXX PEM735

Anbefalede måletransformere

dkbebnder
W…AB(P) series

Standarder

DS/EN 50272-2
Krav til sikkerhed for sekundære batterier og installationer af batterier – Del 2: Stationære batterier

Spændingsovervågning

Overvågning af trefaset AC system

transformerstation
Det analoge spændingsrelæ VMD258 overvåger trefasede AC-net for under- og overspænding (vinduesfunktion).

Det behøver ikke tilslutning af nulleder, og er derfor velegnet til alle 3AC systemer. Elektronikkens forsyningsspænding tages internt fra nettes målekreds.

Forsyning af elektronikken, relæerne og tilslutningen til det eksterne energilager er adskilt fra systemet med dobbelt isolation.

Via specielle input transformere dæmpes overførslen af forstyrrende interferens fra nettet.

Responsværdier for under-og overspænding, samt respons tidsforsinkelse kan trinløst justeres, og indstilles til alle niveauer.

Downloads

Download    Produktoversigt – Fejlstrømsbeskyttelse

Produkter

Anbefalede måle og overvågningsrelæ

dkbender
LINETRAXX VMD258

Standarder

DS/EN 60255-1 VDE 0435-300
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 1: Almene krav

DS/EN 60255-127 VDE 0435-3127
Målerelæer og beskyttelsesudstyr – Del 127: Funktionskrav til over-/underspændingsbeskyttelse


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.