EDS151

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer (IFLS)
 • For anvendelse i små hjælpekredse / kontrolkredse, med begrænset udbredelse
 • 6 målekanaler
 • Integreret måletransformere
 • Universelt systemkoncept

Lokaliseringsudstyr type EDS151 kan anvendes i kombination med ISOMETER® type IRDH575, eller pulsgenerator type PGH. Udstyret er designet og beregnet til automatisk lokalisering af isolationsfejl, i systemer hvor systemjordeingen er udføret som et IT-system (isoleret net).

Den aktuelle målepuls der genereres fra ISOMETER® IRDH575, eller fra PGH, måles og registreres ved hjælp af de integrerede måletransformere, og evalueres af lokaliserings-udstyret. En integration af seks separate måletransformere i EDS151 tillader, at alle spændingsførende ledere fra op til 6 afgående grupper, føres gennem hver deres egen separate måletransformer. Reaktionstiden for alarm, dvs. fra lokalisering af isolationsfejl påbegyndes, til lokalisering er gennemført inklusiv alarmering i displayet på det pågældende alarmsystem (fx MK2430/MK800), er maks. 8 s.

I alt kan 88 EDS151 enheder tilsluttes via en RS-485 interface (BMS protokol). Derved kan op til 528 individuelle afgående strømkredse overvåges.

Aktiviteter på BMS bussen, indikeres ved et alarm LED.

Applikationer

 • Lokalisering af isolationsfejl i AC, AC/DC og DC IT-systemer
 • DC hovedkredsløb i industrielle anlæg, kraftværker og på skibe
 • IT-system til medicinske områder samt hjælpekredse og kontrolkredse, manøvrekredse mv.

KATEGORIEN “UDSTYR TIL LOKALISERING AF ISOLATIONSFEJL (IFLS)” OMFATTER

Når driftssikkerhed og personsikkerhed er højt prioriteret, anvendes et IT-system (isoleret net).

Til dette formå anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), i kombination med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og måletransformere.

Ved en systemjording udført som et IT-system, anvendes udstyr til lokalisering af isolationsfejl, bl.a. for at opnå maksimal driftssikkerhed. IFLS (udstyr til lokalisering af isolationsfejl) er samtidig en standardiseret metode til automatisk fejlfinding på elektriske installationer under drift – altså uden afbrydelse af forsyningen - og kan derfor anvendes uanset om der er tale om en hjælpekreds eller hovedstrømkredse.

Da både person- og driftssikkerhed er af særlig væsentlig betydning ved bl.a. raffinering af olie og gas - både når det drejer sig om offshore og onshore installationer – tilsvarende i forsyninger til medicinske områder gruppe 2 på et sygehus og på hospitaler (fx forsyning til en intensiv stue med mange stikkontakter), og i installationer der kræver en sikker strømforsyning, er det en væsentlig fordel at anvende udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Dette er eksempelvis også tilfældet i datacentre, hvor oppetid er af væsentlig betydning, hvorfor automatisk lokalisering af isolationsfejl er en af de mest optimale løsninger.

Tilsvarende anvendes IFLS-udstyr også til lokalisering af isolationsfejl - jordfejl - i strømforsyning ombord på moderne oceangående skibe, men også til brug for forebyggende vedligeholdelse af kabellage installationer til infrastruktur, og i installationer til mine- og tunneldrift. fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeEDS150/151EN261 KB Download
DatabladeEDS151EN261 KB Download
DatabladeEDS151 (Nord Amerika)EN261 KB Download
ManualerEDS151EN573 KB Download
Senest redigeret d.11 januar 2022

Funktioner

 • Lokalisering af isolationsfejl i AC, AC/DC og DC IT-systemer
 • 6 individuelle målekanaler pr. EDS151, hver med egen måletransformer
 • Op til 528 målekanaler kan kombineres over BMS bussen i det IT-system der overvåges for isolationsfejl: 88 x 6 måle kanaler
 • Respons følsomhed EDS151:0.5 mA
 • En reaktionstid på op til 8 s i AC system iht. IEC 61557-9
 • RS-485 inerface (grænseflade) med BMS protokol
 • BMS adresseområde 3... 90
 • Cyklisk selvtest

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOSCAN® EDS151

TypeForsyningsspænding *Art. nr.
EDS151AC 17… 24 V, 50…60Hz/DC 14…28 VB91080101
* Absolutte værdier af spændingsområdet
Senest redigeret d.11 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOSCAN® EDS151

TypeForsyningsspændingUdgangsspændingArt. nr.Note
AN410AC 90… 264 V, 47… 63Hz *
DC 120… 370 V *
DC 24 V, 420 mAB924209Forsyner op til seks EDS151
AN430AC 85… 264 V, 47… 63Hz *DC 24 V, 1300 mAB924208Forsyner op til 20 EDS151
AN450AC 230 V, 50… 60 HzAC 20 V, 500 mAB924201Forsyner op til seks EDS151
AN450-133AC 127 V, 50… 60 HzAC 20 V, 500 mAB924203Forsyner op til seks EDS151
* Absolutte værdier af spændingsområdet
Senest redigeret d.11 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.