ISOMETER® iso685W-D-P*

 • Foruddefinerede måleprofiler
 •  Pålidelig måling af isolationsmodstand, spænding, kapacitet og frekvens
 •  Integreret web-server
 •  Modbus TCP
 •  Historisk hukommelse
ISOMETER® er udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer i overensstemmelse med IEC 61557-8 og IEC 61557-9. Udstyret er for universel anvendelse i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer. AC systemer kan indeholde omfattende DC-forsynede belastninger - eksempelvis ensrettere, omformere, og andre variablet regulerede hastighedsdrev).
I kombination med udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer, kan udstyr i serien EDS44x og dertilhørende måltransformere anvendes sammen med iso685-...-P. Ved brug af denne udstyrskombination kan der tilvejebringes et IFLS lokaliseringssystem. Udstyrsvarianter iso685-D-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-D-P har et grafisk LC-display med høj opløsning, og er udstyret med betjeningsknapper til direkte betjening af enhedens funktioner. Det kan ikke kombineres med en FP200. iso685-S-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-S-P har hverken en display eller betjeningsknapper. Udstyret kan alene anvendes i kombination med FP200, og betjenes via dette frontpanel. Option "W": ISOMETER® er IMD'er som forefindes med og uden integreret display, og med mulighed en "W"-option, for ekstreme klimatiske og mekaniske betingelser (ISOMETER® iso685W-D-P og iso685W-S-P).
 • Foruddefinerede måleprofiler
 •  Pålidelig måling af isolationsmodstand, spænding, kapacitet og frekvens
 •  Integreret web-server
 •  Modbus TCP
 •  Historisk hukommelse

ISOMETER® er udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer i overensstemmelse med IEC 61557-8 og IEC 61557-9. Udstyret er for universel anvendelse i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer. AC systemer kan indeholde omfattende DC-forsynede belastninger – eksempelvis ensrettere, omformere, og andre variablet regulerede hastighedsdrev).

I kombination med udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer, kan udstyr i serien EDS44x og dertilhørende måltransformere anvendes sammen med iso685-…-P. Ved brug af denne udstyrskombination kan der tilvejebringes et IFLS lokaliseringssystem.

Udstyrsvarianter
iso685-D-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-D-P har et grafisk LC-display med høj opløsning, og er udstyret med betjeningsknapper til direkte betjening af enhedens funktioner. Det kan ikke kombineres med en FP200.
iso685-S-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-S-P har hverken en display eller betjeningsknapper. Udstyret kan alene anvendes i kombination med FP200, og betjenes via dette frontpanel.
Option “W”: ISOMETER® er IMD’er som forefindes med og uden integreret display, og med mulighed en “W”-option, for ekstreme klimatiske og mekaniske betingelser (ISOMETER® iso685W-D-P og iso685W-S-P).

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, konvertere, omformere og variable hastigheds drev mv.
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Elinstallationer indeholdende switch-mode strømforsyninger
 • IT-systemer med stor afledningskapacitet
 • Installationer med lokalisering af isolationsfejl

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Brochure iso685 EN 8 MB  Download
Datablade iso685 (Nord Amerika) EN 2 MB  Download
Datablade iso685-x EN 2 MB  Download
Datablade iso685-x-B EN 2 MB  Download
Datablade iso685-x-P EN 2 MB  Download
Manualer iso685 (Nord Amerika) EN 2 MB  Download
Manualer iso685-x EN 841 KB  Download
Manualer iso685-x-B EN 5 MB  Download
Manualer iso685-x-P EN 5 MB  Download
Manualer iso685… WebServer EN 2 MB  Download
Manualer iso685…Modbus Indstillinger EN 2 MB  Download
Manualer iso685-EDS440 Målekuffert EN 561 KB  Download
Quickstart iso685 EN 561 KB  Download
Quickstart iso685 (Nord Amerika) EN 561 KB  Download
Video iso685 – EDS 440-441 EN 28.9 MB  Se video

Senest redigeret D.18 maj 2020

Funktioner

 • ISOMETER® til trefaset vekselstrøms IT-system med galvanisk forbundne ensrettere eller invertere og til IT DC systemer (IT = alle spændingsførende dele isoleret fra jord).
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets aflednings-kapacitans.
 • Kombination af AMPPlus og andre profil afhængige målemetoder.
 • To separat justerbar responsværdier i området 1 kΩ...10 MΩ for Alarm 1 og Alarm 2.
 • Højopløseligt grafik LC display for god læsbarhed og registrering af udstyrets status.
 • Tilslutningsovervågning (overvågning af måleledninger).
 • Automatisk selvtest af udstyret.
 • Grafisk gengivelse af isolationsmodstanden over tid (isoGraph).
 • Historisk hukommelse med real-tidsfunktion (buffer til tre dage) til lagring 1023 alarmer med dato og tidsstempel.
 • Strøm eller spændingsudgang 0(4)...20 mA, 0...400 μA, 0...10 V, 2...10 V (galvanisk adskilt), hvilket er analogt til nettets målte isolationsværdi.
 • Frit programmerbare digitale indgange og udgange.
 • Fjernindstilling af visse parametre via internet (mulighed; COMTRAXX® gateway).
 • Worldwide fjerndiagnosticering via internet (alene anvendelig for Bender-servicepartner).
 • RS-485/BS (Bender sensor bus) til kommunikation med andet Bender materiel.
 • ISOnet: Intern adskillelse og tvangskobling af ISOMETER® fra IT-systemet, der skal overvåges (f.eks. hvis installationen forsynes fra flere parallelforbundne strømforsyninger, dvs. såfremt flere IT-systemer er forbundet med hinanden i parallel)
 • BCOM, Modbus TCP og web server
 • Prøvestrøm til automatisk selektiv lokalisering af isolationsfejl
 • Indikering af selektivt lokaliseret isolationsfejl via EDS-system
 • Parameterindstilling for EDS-systemer
 • Kundespecifikke tekster for hver måle kanal

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISO685-…-P

Type Nominelt spændingsområde Un Hjælpespænding Us Display Option W Art. nr.
iso685-D-P AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
X B91067030
iso685W-D-P* AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
X -40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067030W
iso685-S-P + FP200 AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
B91067230
iso685W-S-P + FP200W* AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
-40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067230W

Senest redigeret D.18 maj 2020

Tilbehør

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL ISOMETER® ISO685-…-P

Type betegnelse Art. nr.
Et sæt skrueklemmer* B91067901
Et sæt push-wire terminaler B91067902
Tilbehør til kabinettet (klemmeafdækning, 2 Montageclips)* B91067903
Transparent front-cover 144 × 72 (til IP65) B98060005
*inkluderet i leveringsomfanget

Senest redigeret D.18 maj 2020

Yderligere information

Vægt 4 kg

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.