iso685W-S-B + FP200*

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Foruddefinerede måleprofiler
 • Pålidelig måling af isolationsmodstand, spænding, kapacitet og frekvens
 • Integreret webserver
 • Modbus TCP
 • Historisk hukommelse

ISOMETER® er udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer i overensstemmelse med IEC 61557-8 og IEC 61557-9. Udstyret er for universel anvendelse i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer. AC systemer kan indeholde omfattende DC-forsynede belastninger – eksempelvis ensrettere, omformere, og andre variablet regulerede hastighedsdrev).

I kombination med udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer, kan udstyr i serien EDS44x og dertilhørende måltransformere anvendes sammen med iso685-…-P. Ved brug af denne udstyrskombination kan der tilvejebringes et IFLS lokaliseringssystem.

Udstyrsvarianter
iso685-D-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-D-P har et grafisk LC-display med høj opløsning, og er udstyret med betjeningsknapper til direkte betjening af enhedens funktioner. Det kan ikke kombineres med en FP200.
iso685-S-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-S-P har hverken en display eller betjeningsknapper. Udstyret kan alene anvendes i kombination med FP200, og betjenes via dette frontpanel.
Option “W”: ISOMETER® er IMD’er som forefindes med og uden integreret display, og med mulighed en “W”-option, for ekstreme klimatiske og mekaniske betingelser (ISOMETER® iso685W-D-P og iso685W-S-P).

Applikationer

 • AC, DC or AC/DC main circuits
 • AC/DC main circuits with directly connected DC components, such as rectifiers, converters, variable-speed drives
 • UPS systems, battery systems
 • Heaters with phase control
 • Systems including switch-mode power supplies
 • coupled IT systems with high leakage capacitances

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
Brochureiso685EN8 MB Download
Databladeiso685 (Nord Amerika)EN2 MB Download
Databladeiso685-xEN2 MB Download
Databladeiso685-x-BEN2 MB Download
Databladeiso685-x-PEN2 MB Download
Manualeriso685 (Nord Amerika)EN2 MB Download
Manualeriso685-xEN841 KB Download
Manualeriso685-x-BEN5 MB Download
Manualeriso685-x-PEN5 MB Download
Manualeriso685… WebServerEN2 MB Download
Manualeriso685…Modbus IndstillingerEN2 MB Download
Manualeriso685-EDS440 MålekuffertEN561 KB Download
Quickstartiso685EN561 KB Download
Quickstartiso685 (Nord Amerika)EN561 KB Download
Senest redigeret d.3 januar 2022

Funktioner

 • Insulation monitoring for unearthed systems AC, 3(N)AC 0…690 V, DC 0…1000 V
 • Two separately adjustable response values 1 kΩ…10 MΩ
 • Combination of AMPPLUS and other profilespecific measurement methods
 • Continuous measurement of capacitance, voltage and system frequency
 • Predefined measurement profiles to meet different requirements
 • Automatic adaptation to the system leakage capacitance
 • INFO button to display devices and network settings
 • Self-monitoring with automatic alarm message
 • History memory with real-time clock (buffer for three days) for storing 1023 alarm messages with date and time
 • Current and voltage output 0(4)…20 mA, 0…400 μA, 0…10 V, 2…10 V (galvanically separated) which is analogous to the measured insulation value of the system
 • Permanent coupling monitoring of the measuring lines
 • Freely configurable digital and analogue inputs and outputs
 • High-resolution graphic LC display
 • IsoGraph function for time-related representation of the insulation resistance
 • Remote setting and diagnosis via Internet (web server/option; COMTRAXX® Gateway)
 • Modbus TCP, web server and BCOM
 • Internal system isolating switch for use in coupled systems (ISOnet)
 • Multilingual

Ordreoplysninger

TypeNominal system voltage range UnSupply voltage USDisplayOption W*)Art. No.
iso685-D-BAC 0…690 V; 1…460 Hz /
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz /
DC 24 V, 100…240 V
XB91067020
iso685W-D-B*AC 0…690 V; 1…460 Hz /
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz /
DC 24 V, 100…240 V
X-40…+70°C,
3K5, 3M7
B91067020W
iso685-S-B + FP200AC 0…690 V; 1…460 Hz /
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz /
DC 24 V, 100…240 V
B91067220
iso685W-S-B + FP200*AC 0…690 V; 1…460 Hz /
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz /
DC 24 V, 100…240 V
-40…+70°C,
3K5, 3M7
B91067220W
* Increased shock and vibration resistance 3K5 and 3M7
Senest redigeret d.3 januar 2022

Tilbehør

Mandatory accessories for ISOMETER® iso685-…-B

Type designationArt. No.
A set of screw terminals*B91067901
A set of push-wire terminalsB91067902
Enclosure accessories (terminal cover, 2 mounting clips)*B91067903
Front cover 144×72 transparent (for IP65)B98060005

* included in the scope of delivery

Senest redigeret d.3 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.