PEM353

 • Kompakt og enkelt multi-instrument til en og trefasede systemer
 • Talrige målefunktioner (Se muligheder under funktioner)
 • Effektanalysator / Power Quality overvågning
 • Grænseværdiovervågning (SetPoints) med alarmering
 • Energi- og effektmåling med lagring af forbrugstidspunkt
 • Konfigurerbar startside med 4 målte mængder
 • N-leder måling og overvågning (kun i PEM353-N udgaven)

Det universelle mulitinstrument type LINETRAXX® PEM353 kan anvendes til at registrere og vise målte værdier i et elforsyningsnet, og samtidig gøre værdierne tilgængelige via kommunikationsinterface.

Måler alle værdier af strømme og spændinger samt effekt- og energimålinger til brug for måling af spændingskvaliteten, såsom THD op til 31. harmoniske.

PEM353 er velegnet til brug i 2-, 3- og 4-leder systemer, og kan anvendes i TN-system, TT-system og IT-systemer. Multi-instrumentet er udført i den standardiserede dimension 96 x 96 mm, og derfor velegnet til tavle front montage.

Hvad er Multiinstrumenter og effektanalysator?
PEM-serien består af universelle multi-instrumenter – men også netanalysator / effektanalysatorer – til måling og registrering af alle relevante elektriske mængder i både lavspændingsnet (TT- og TN-system og IT-system), og mellemspændings fordelingsnet. Dette uanset om der er tale om slukkespole jordet net, eller modstandsjordet net.

Med multiinstrumenter i PEM-serien skabes der gennemsigtighed i den elektriske installation. Justerbare tærskelværdier muliggør notifikation via relæudgange, pulsudgang eller via bussystem.

Alle lagrede data kan nemt tilgås via bussystemer eller browseradgang. PEM-serien kan derfor anvendes i alle former for installationer på kraftværker og transformerstationer, til maskinstallationer, i fordelingstavler til kraner, i fordelingstavlerskibe og i tavler til havneterminaler.

Tilsvarende inden for olie og gas industrien, fx onshore pumpestationer og til brug for installationens vedligeholdelse.

Omfanget af målinger omfatter: I, U, P, Q, S, PF, og Hz således både strømme og spændinger, energiforbrug såvel som tilsyneladende effekt og reaktiv effekt, samt visning af individuelle harmoniske strømme og spændinger til vurdering og analyse af spændingskvaliteten.

Multi-instrumenter i PEM-serien er derfor også den ideelle løsning til omkostningsstyring. De er designet til bruges i fx bygningssystemer og til bl.a. energiledelsessystemer.

Gå til løsninger google

Features

 1. Måling af elektriske mængder som fx
 • Fase spændinger (individuelt + Σ) UL1UL2UL3 i V
 • Fase-fase spændinger (individuelt + Σ) UL1L2UL2L3UL3L1 i V
 • Fasestrømme (individuelt + + Σ) I1I2I3 i A
 • Nullederstrøm In (beregnet) i A, I4 (målt, kun i PEM353-N) i A
 • Reststrøm Ir (beregnet, kun PEM353-N) i A
 • Frekvens f  i Hz
 • Effekt pr. faseleder (individuelt + Σ) P i kW, Q i kvar, S i kVA
 • Forskydningsfaktor (individuelt + Σ) cos (φ)
 • Effektfaktor (individuelt + Σ) λ
 • Aktiv og reaktiv effektoptag (individuelt + Σ) i kWh, kvarh
 • Aktiv og reaktiv energiafgivelse (individuelt + Σ) i kWh, kvarh
 • Spændings fasevinkel (LN eller LL, individuelt) i °
 • Strøm fasevinkel (individuelt) i °
 • Spændingsubalance i %
 • Strøm ubalance i %
 • Harmonisk forvrængning (THD, TOHD, TEHD) for U og I
 • k-faktor for I
 • Crest factor for I
 • Total samlet forvrængning (TDD) for I
 1. Energimålere
 • Nøjagtighedsklasse for aktive energi iht. IEC 62053-22: 0.5 S
 • LED (puls) for aktiv eller reaktiv effekt
 • 2 pulsudgange (kun PEM353-P)
 • Sum og fasemæssig energimåling
  • Optag, afgivelse, Net og totaleffekt
  • Total tilsyneladende effekt
 • Op til 4 pulstællere (fx. til brug for gas, vand, luft, varme)
 1. Tarifsystem til energimåling
 • Op til 8 tariffer
 • Tarifskift via digitale indgange eller
 • Tarifskift efter tidsplan, 2 planer
 • Sum og fasemæssig energimåling pr. tarif
  • Optag, afgivelse, Net og totaleffekt
 • Total tilsyneladende effekt (P, Q, S) pr. Tarif
 1. Energimålings log – 12 månedlige værdier
 • Total energimåling
  • Optag, afgivelse, Net og totaleffekt, aktiv og reaktiv effekt
  • Tilsyneladende effekt
 • Total energimåling pr. tarif
  • Optag og afgivelse effekt, aktiv og reaktiv effekt
  • Total tilsyneladende energi
 1. Belastningsdata for total effekt (P, Q, S) og strømme
 • Konfigurerbare glidende gennemsnitsværdier/gennemsnit (efterspørgsel)
 • Behovsprognoser for den næste gennemsnitlige værdi
 • Peak demand log (spidsbelasningslog) med tidsstempel
  • Totaleffekt og strømme (P, Q, S)
  • Totaleffekt og strømme pr. tarif (P, Q, S)
 1. Hukommelse (log) for maks. og min. værdier for 45 målte mængder med tidsstempel
 1. Overvågning af grænseværdi ved hjælp af setpunkter og videregivelse af alarm
 • 9 parametrierbare overvågningspunkter (setpunkter)
 • 25 målte mængder at vælge imellem
 • Alarmering via display og/eller digitale udgange (DO)
 • Overvågning af grænseværdi overskridelse (over/under grænseværdi)
 • Indstilbar hysterese
 1. Eventlog/hændelseslog (SOE-log)
 • 100 hændelser med tidsstempel, opløsning 1 MS
 • Ændringer af opsætning, indstillingspunkter (setpoints) og DI/DO
 • System meddelelser
 • Overskridelse af grænseværdier
 1. Belastningsdata logfil: daglige og månedlige værdier (kun PEM353-N)
 • Daglig log
  • 60 dage (2 måneder)
  • Totaleffekt for hhv. aktiv effekt, reaktiv effekt og tilsyneladende effekt
  • Maksimal spidsbelastning effekt (P, Q, S)
 • Månedlig log
  • 36 måneder (3 år)
  • Totaleffekt for hhv. Aktiv-, reaktiv- og tilsyneladende effekt
  • Maksimal spidsbelastning effekt (P, Q, S)
 1. Dataindsamling (kun PEM353-N)
 • 5 optagere, hver med op til 16 kanaler
 • Kanalvalg fra 328 målte mængder
 • Interval konfigurerbar: 60 s til 40 dage
 • Optagetid fx 100 dage med 15 minutters interval
 1. Enkel og nem betjening
 • Stort baggrundsbelyst grafisk display
 • Display (beskyttelse med adgangskode)
 • Standard skærmvisning med 4 valgbare målte mængder
 1. Andre funktioner
 • Registrering af tilslutningsfejl (frekvens, spænding/strømsvigt, forkert polaritet af strømtransformator, drejefelt)
 • Driftstimetæller
 1. Kommunikationsinterface og protokoller
 • Galvanisk adskilt RS-485-interface (1.200 til 38.400 bit/s)
 • LED for kommunikationsaktivitet
 • Modbus RTU-protokol
 • BACnet MS/TP
 • DNP

Applications

 • Moderne multi-instrument til elektriske mængder, fx som erstatning for analoge drejespole instrumenter
 • Effektovervågning
 • Overvågning af max/min værdier (SetPoints) med alarmering
 • Måling og overvågning af Nul-leder
 • Energi- og effektmåling, fx til brug for energiledelse og/eller til overvågningen af energi data

Accessories

Delbar Strømtransformer

Design Primary current Secondary current Accuracy Type SKU. No.
CTB41 60 5 1 WL60­5 KL.1 B98086001
CTB41 60 1 1 WL60­1 KL.1 B98086002
CTB41 75 5 1 WL75­5 KL.1 B98086003
CTB41 75 1 1 WL75­1 KL.1 B98086004
CTB41 125 5 0,5 WL125­5 KL.0,5 B98086005
CTB41 125 1 0,5 WL125­1 KL.0,5 B98086006
CTB41 125 5 1 WL125­5 KL.1 B98086007
CTB41 125 1 1 WL125­1 KL.1 B98086008
CTB41 150 5 0,5 WL150­5 KL.0,5 B98086009
CTB41 150 1 0,5 WL150­1 KL.0,5 B98086010
CTB41 150 5 1 WL150­5 KL.1 B98086011
CTB41 150 1 1 WL150­1 KL.1 B98086012
CTB41 200 5 0,5 WL200­5 KL.0,5 B98086013
CTB41 200 1 0,5 WL200­1 KL.0,5 B98086014
CTB41 200 5 1 WL200­5 KL.1 B98086015
CTB41 200 1 1 WL200­1 KL.1 B98086016
CTB41 250 5 0,5 WL250­5 KL.0,5 B98086017
CTB41 250 1 0,5 WL250­1 KL.0,5 B98086018
CTB41 250 5 1 WL250­5 KL.1 B98086019
CTB41 250 1 1 WL250­1 KL.1 B98086020
CTB41 300 5 0,5 WL300­5 KL.0,5 B98086021
CTB41 300 1 0,5 WL300­1 KL.0,5 B98086022
CTB41 300 5 1 WL300­5 KL.1 B98086023
CTB41 300 1 1 WL300­1 KL.1 B98086024
CTB41 400 1 0,5 WL400­1 KL.0,5 B98086025
CTB41 400 5 1 WL400­5 KL.1 B98086026
CTB41 400 5 0,5 WL400­5 KL.0,5 B98086027
CTB41 400 1 1 WL400­1 KL.1 B98086028
CTB41 500 5 1 WL500­5 KL.1 B98086029
CTB41 500 5 0,5 WL500­5 KL.0,5 B98086031
CTB41 500 1 1 WL500­1 KL.1 B98086032
CTB41 500 1 0,5 WL500­1 KL.0,5 B98086033
CTB51 600 5 1 WL600­5 KL.1 B98086034
CTB51 600 5 0,5 WL600­5 KL.0,5 B98086035
CTB51 600 1 1 WL600­1 KL.1 B98086036
CTB51 600 1 0,5 WL600­1 KL.0,5 B98086037
CTB51 800 5 1 WL800­5 KL.1 B98086038
CTB51 800 5 0,5 WL800­5 KL.0,5 B98086039
CTB51 800 1 1 WL800­1 KL.1 B98086040
CTB51 800 1 0,5 WL800­1 KL.0,5 B98086041
CTB51 1000 5 1 WL1000­5 KL.1 B98086042
CTB51 1000 5 0,5 WL1000­5 KL.0,5 B98086043
CTB51 1000 1 1 WL1000­1 KL.1 B98086044
CTB51 1000 1 0,5 WL1000­1 KL.0,5 B98086045

Delbar Strømtransformer

Design Primary current Secondary current Accuracy Type Art. No.
KBR18 50 1 3FS5 WLS50­1 KL­3FS5 B98086046
KBR18 100 1 3FS5 WLS100­1 KL.3FS5 B98086047
KBR18 150 1 3FS5 WLS150­1 KL.3FS5 B98086048
KBR32 250 1 3FS5 WLS250­1 KL.3FS5 B98086049
KBR32 500 1 3FS5 WLS500­1 KL.1FS5 B98086050

Ordering information

Varianter af LINETRAXX® PEM353

Type Nominal system voltage Current input SKU. Nr.
PEM353 3(N)AC 230/400 V 5 A B93100355
PEM353-P 3(N)AC 230/400 V 5 A B93100354
PEM353-N 3(N)AC 230/400 V 5 A B93100353

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade PEM353 EN 578 KB  Download
Manualer PEM353 EN 3MB  Download
Quickstarts PEM353 EN 935 KB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.