VIT-AFSBY-114S-xxxx-12

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

En IPS tavle® i serien VIT-AFSBY, er en stålplade kapslet medicinsk IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

En IPS tavle® i VIT-AFSBY-serien indeholder udover grupper (overstrømsbeskyttelsesudstyr) og klemmer til afgående strømkredse, en transformer til medicinske IT-systemer, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning, samt automatisk omskifterudstyr med integreret overvågnings-modul som indelholder alle nødvendige overvågnings- og beskyttelsesfunktioner som krævet iht. HD 60364-7-710 jf. DIN VDE 100-710, således:

 • Automatisk omskifterudstyr med spændingsovervågning
 • Isolationsovervågning (IMD)
 • Overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer
 • Automatisk omskifterudstyr ATICS® med flere overvågningsfunktioner: Isolationsovervågning (IMD), belastningsstrøm og høj temperatur
 • Bypass-omskifter

Til afgående strømkredse fra IPS tavle® i VIT-AFSBY-serien, er der afsat mindst 6 stk. 2-polet grupper til forsyning af bl.a. armaturer, belysningskredse og stikkontakter samt ME-udstyr mv.
For at reducere og undgå støjgener fra ventilatorer til brug for luftcirkulation med henblik på fortrænging af varmetab, er IPS tavle® type VIT-AFSBY udført naturlig konvektion.

Note: IPS tavle® stammer tilbage fra det amrikanske udtryk for fordelingstavler “Isolated Power System”.

Applikationer

 • Særlig velegnet for rum til intensiv pleje (intensivstue), operationsstue (OP-rum), og andre medicinske områder og rum med gruppeklassifikation som gruppe 2-områder

KATEGORIEN "KOBLINGSUDSTYR OG MEDICINSKE IT-SYSTEMER" OMFATTER

Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger

fournais-bender

Downloads

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
DatabladeVIT-AFSBYDK482 KB Download
Senest redigeret d.18 august 2021

Funktioner

 • Automatisk omskifterudstyr ATICS® med integreret overvågning af: Spændinger på begge indgående forsyningslinjer, linje 1 og linje 2 Udgangsspænding Korrekt koblingsstilling, mekanisk aflåsning samt manuel betjening direkte på udstyret Omkoblingstid Isolationsovervågning (IMD), til isolationsmodstand' måling Belastningsstrøm Høj temperatur – Mindst 6 stk. 2-polede grupper B10A eller B16A Udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl i medicinske IT-systemer (IFLS), type EDS151 Bypass-omskifter Transformer til medicinske IT-systemer (mærkeudgangs-effekt: 3150VA – 8000VA)
 • Indstilbar omkoblingstid i området t ≤ 0,5...15s
 • Udveksling af information og alarmer ved hjælp af bus-teknologi
 • Faciliteter for tilslutning til fjernalarm og alarmsystem type TM800 / MK800 / MK2430
 • Stålpladekapslet fordelingstavle til medicinsk gruppe 2-område iht. DS/HD 60364-7-710, afsnit 710.510.101 og DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710): 2002-11, afsnit 710.51.2.2 og EN 61439-1/-2
 • Designet, dimensioneret, konstrueret, sammenbygget og verificeret iht. kravene i gældende standarder
 • Automatisk omskifterudstyr type ATICS med integreret overvågning, er certificeret af uafhængig 3.part - German technical service, testing and inspection organization (TÜV)

Ordreoplysninger

VARIANTER AF IPS TAVLE® TYPE VIT-AFSBY

TypeEffektVægtVarmetab under fuldlast*
IPS tavle® type VIT-AFSBY-112S-5000VAca. 145kgca. 200W
IPS tavle® type VIT-AFSBY-112S-6300VAca. 150 kgca. 210W
IPS tavle® type VIT-AFSBY-112S-8000VAca. 160kgca. 230W
IPS tavle® type VIT-AFSBY-114S-5000VAca. 155kgca. 200W
IPS tavle® type VIT-AFSBY-114S-6300VAca. 160kgca. 210W
IPS tavle® type VIT-AFSBY-114S-8000VAca. 170kgca. 230W
* Specifikation for energieffektive “grønne linje” transformatorer.

Standard typperække

VIT-AAntal afgående strømkredeTegning nr.Art No.
-112S-xxxx-129700089B101944**
-114S-xxxx-129700090B101945**
-114S-xxxx-189700091B101946**
-114S-xxxx-249700092B101947**
**hvor levering er uden transformator, skal dette samt krævede effekt angives / oplyses ved ordre.
Andre versioner på forespørgsel.
Senest redigeret d.18 august 2021

Tilbehør

Senest redigeret d.18 august 2021
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.