ATICS-2-80A-DIO

Koblingsudstyr type ATICS®-…-DIO er automatisk omskifterudstyr, der tilvejebringer sikker adskillelse mellem forsyningslinjer. Omskifterudstyret omfatter alle nødvendige funktioner til omkobling mellem to uafhængige forsyningslinjer.

Integrationen af koblingsudstyr og elektronik i en flad og kompakt enhed, reducerer udfyldning i tavlen og giver derved pladsbesparende installation, minimerer og forenkler ledningsføring i fordelingstavlen, hvilket markant reducerer mulige og potentielle fejl. For at opnå størst mulig pålidelighed, er ATICS® konsekvent udviklet i henhold til retningslinjerne for funktionel sikkerhed (SIL 2).

Stik på alle tilslutningsledninger – i kombination med den valgfri bypassomskifter – gør det muligt, at afprøve eller udskifte ATICS® under servicearbejde, og uden afbrydelse af forsyningen. ATICS® øger sikkerhedsniveauet betydeligt, især i industrien, på hospitaler og i andre følsomme områder.

Hvad omfatter koblingsudstyr og medicinske it-systemer?
Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Perfekt egnet til pladsbesparende installation / eftermontage
 • Kompakt udstyr, designet for automatisk omskifterudstyr mellem normal forsyning og nødforsyningskilder med funktionel sikkerhed, i overensstemmelse med DIN VDE EN 61508 (SIL 2). Til brug i datacentre, industri eller til medicinske områder gruppe 2, iht. DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710)/IEC 60364-7-710
 • All-in-One: Integration af lastadskiller og elektronisk styring
 • Kompakt design
 • Løsninger til ethver anvendelse
 • Praktisk installation og idriftsættelse
 • Sparer tid og penge
 • Sikker drift
 • Robust lastadskiller
 • Mekanisk aflåsning
 • Manuel betjening direkte på udstyret
 • Funktionel sikkerhed SIL 2
 • Certificering af TÜV Süd
 • Vedligeholdelse uden afbrydelse
 • Stikforbindelser og valgfri bypass-omskifter
 • Fremragende kommunikations- og parametrering muligheder

Applications

 • Følsomt udstyr i elektriske installationer, fx i medicinske gruppe 2-områder, i industri eller i datacentre har i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl, brug for en sikker og pålidelig strømforsyning – dette også i tilfælde af funktionsfejl. Redundant forsyningslinjer bidrager væsentligt til at opnå en sikker og pålidelig strømforsyning.

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF ATICS® -…-DIO

Type Version Nominel mærkestrøm Ie Leveringsomfang Art. nr.
ATICS-2-63A-DIO 2-polet AC 63 A 1 x STW3, bro, konnektorer, klemme dæksel B92057212
ATICS-2-80A-DIO 2-polet AC 80 A 1 x STW3, bro, konnektorer, klemme dæksel B92057213
ATICS-4-80A-DIO 4-polet AC 80 A 4 x STW3, bro, konnektorer, klemme dæksel B92057222
ATICS-4-125A-DIO 4-polet AC 125 A 4 x STW4, bro, konnektorer, klemme dæksel B92057223
ATICS-4-160A-DIO 4-polet AC 160 A 4 x STW4, bro, klemme dæksel B92057224
ATICS-BP-3-63A-set 2-polet AC 63 A Bypass-omskifter sæt, bro, terminal dæksel, hjælpekontakter, LED’er grøn/rød B92057252
ATICS-BP-3-80A-set 2-polet AC 80 A Bypass-omskifter sæt, bro, terminal dæksel, hjælpekontakter, LED’er grøn/rød B92057253
ATICS-BP-4-80A-set 4-polet AC 80 A Bypass-omskifter sæt, bro, terminal dæksel, hjælpekontakter, LED’er grøn/rød B92057260
ATICS-BP-4-125A-set 4-polet AC 125 A Bypass-omskifter sæt, bro, terminal dæksel, hjælpekontakter, LED’er grøn/rød B92057262

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade ATICS-…-DIO EN 705 KB  Download
Manualer ATICS-…-DIO EN 4 MB  Download
Manualer ATICS-…-DIO Tjekliste EN 333 KB  Download
Produkt Brochure ATICS® Produkt information EN 744 KB  Download
Quickstarts ATICS-…-DIO EN 1 MB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.