Vedligeholdelse

Forebyggende vedligeholdelse og udskiftning

Periodisk verification og lokalisering af fejl samt forebyggende vedligeholdelse

Måling i stedet for afbrydelse – kompatible ekspertløsning

dkbender
Elektrisk materiel og installationer bør regelmæssigt efterses og afprøves med efterfølgende rapport.

Overordnet set skelnes der mellem en første verifikation, og en periodisk verifikation.

Den periodiske verifikation skal vise, om installationen fortsat er i god nok stand – dvs. sikker nok – til fortsat at blive brugt.

Eksempelvis er det i Tyskland et krav jf. DGUV Vorschrift 3, og tilsvarende et krav i vores andre nabolande, at der udføres periodisk verifikation.

Dette fordi, det samtidig også i brugeren interesse, at den elektriske installation holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

Verifikation forebygger trods alt både ulykker, dyre reparationsomkostninger og eventuelle følgeskader, som en mangelfuld vedligeholdelse kan medføre.

Det er samtidig den eneste måde, at sikre optimal konfiguration af udstyr og installation.

Til trods for, at der ikke hersker et direkte lovhjemlet krav om periodisk verifikation af elektriske installationer, er dette dog et udsagn med nogen føje.

Det forholder sig således, at standarden DS/HD 60364-6 (støttet på Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, og kapitel 3 i elsikkerhedsloven) er tydelig i præciseringen af, at ejeren og brugeren har ansvaret for installationen, og for elanlægget.

For at løfte ansvaret omkring vedligehold over for installationens ejer og bruger, er der i ovenstående standard punkt 6.4.4.4 indarbejdet et krav om, at ”Den første rapport om den elektriske installation bør indeholde en anbefaling af et tidsrum mellem den første verifikation og den første periodiske verifikation.

Lige bortset fra hvor der kan være større risiko, men også for boliger (dvs. huse og lejligheder godkendt til helårsbeboelse samt fritidshuse o. lign.), anbefales et interval på op til 4 år som det længste tidsrum i punkt 6.5.2.1, dvs. som frekvens for periodisk verifikation.

Dette krav gælder dog ikke jf. punkt 6.5.2.2 i DS/HD 60364-6 ”I de tilfælde, hvor en installation er omfattet af et effektivt system til forebyggende vedligeholdelse ved normal brug, kan periodisk verifikation erstattes af et passende system… Passende registreringer skal opbevares”.

Til netop dette formål kan vi tilbyde løsninger, der bidrager til et effektivt system til forebyggende vedligeholdelse af elektriske installationer, med henblik på måling, registrering og rapportering uden afbrydelse af installationen.

Downloads

Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i hjælpekredse

Produkter

Anbefalede testsystemer

dkbender
UNIMET 810ST

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

IEC 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder

IEC 60947-6-1
Koblingsudstyr til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr

Udskiftning

Opfylder min installation stadig de nye og aktuelle krav?

Retrofit
Selv med installationer og elektroteknisk udstyr der var state-of-the-art, sætter tidens tand sit præg.

Dette uanset om det er en reduktion af driftssikkerheden, ændringer i lovmæssige bestemmelser, eller stigende energi-omkostninger, er tilpasning til den nyeste state of the art af afgørende betydning.

Typisk er produkter til overvågning af fx spændingskvalitet og til fejlfinding, eftermonteret.

Kontakt os for at få en snak om jeres elektriske installation, så kan vi komme med forslag til, fx hvordan I kan opgradere jeres system således, at den elektriske installation igen bliver state-of-the-art.

Downloads

Download Bender Remote Assist
Download Applikation Notat EDS309x
Download Teknisk papir – Lokalisering af isolationsfejl – Planlægning og setup
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i hjælpekredse

Produkter

Anbefalede testsystemer

dkbender
UNIMET 810ST

Anbefalet udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS)

dkbender
ISOSCAN EDS30…

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

IEC 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder

IEC 60947-6-1
Koblingsudstyr til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.