GM420-D-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Et sløjfemodstandsmodul i LINETRAXX®  GM420 serien, er designet til at overvåge den resistive modstand i PE-ledere, og deres tilslutning i AC systemer og tilsvarende i afbrudte strømkredse.

Den opståede fremmedspænding Uf mellem terminalerne E og KE må ikke overstige AC 12 V. I LC-displayet vises kontinuerligt den aktuelt målte resistive modstand i ledersløjfen (fx PE-loopet) – og hvis eksisterende – fremmedspændingen Uf.

Hvis den målte modstandsværdi stiger til over den indstillede alarmværdi, vil alarmen blive aktiveret og gemt. En justerbare tidsforsinkelse gør det mulig, at imødekomme de installations relaterede specifikke krav.

Applikationer

 • Loop overvågning af motorer
 • PE-sløjfeovervågning (Loop overvågning) for brud på PE-leder tilslutninger i elektriske installationer
 • Overvågning af jordingssystemer / Overvågning af systemjording

KATEGORIEN “MÅLE- OG OVERVÅGNINGSUDSTYR” OMFATTER

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter.

fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeGM420EN274 KB Download
DatabladeGM420 Serie ( Nord Amerika )EN274 KB Download
ManualGM420EN798 KB Download
QuickstartGM420 Serie ( Nord Amerika )EN500 KB Download
Senest redigeret d.10 januar 2022

Funktioner

 • PE-leder sløjfeovervågning i AC vekselstrømsnet
 • Målekredsløb med høj modstandsdygtighed over for fremmedspændinger, og med visning af forekommen fremmedspænding
 • Justerbar opstartsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved tilbagestilling
 • Justerbar koblingshysterese
 • Digitale måleværdier vises i display via multifunktionelt LC-display
 • Forudindstillingsfunktion (automatisk indstilling af grundparametre)
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Intern test/reset-knap
 • To separate alarm relæer med én overgang kontakt hver
 • N/C eller N/O drift og valgbar fejlhukommelse
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)
 • RoHS-kompatible

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® GM420

TypeMåleområde
Sløjfemodstand
Måleområde
Interferens spænding
Hjælpespænding UsArt. No.*
GM420-D-10…100 ΩAC 0…50 VDC 9.6 V…94 V /
AC 16… 72 V, 15…460 Hz
B73082001
B93082001
GM420-D-20…100 ΩAC 0…50 VDC 70… 300 V/
AC 70…300 V, 15…460 Hz
B73082002
B93082002
*(B7… = push-wire Terminal/B9… = skrueterminal)
Senest redigeret d.10 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® GM420

TypeArt. nr.
Monteringsclips til skruemontage (1 stk. pr. enhed, tilbehør)B98060008
Senest redigeret d.10 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.