GM420-D-1

Et sløjfemodstandsmodul i GM420 serien, er designet til at overvåge den resistive modstand i PE-ledere, og deres tilslutning i AC systemer og tilsvarende i afbrudte strømkredse.

Den opståede fremmedspænding Uf mellem terminalerne E og KE må ikke overstige AC 12 V. I LC-displayet vises kontinuerligt den aktuelt målte resistive modstand i ledersløjfen (fx PE-loopet) – og hvis eksisterende – fremmedspændingen Uf.

Hvis den målte modstandsværdi stiger til over den indstillede alarmværdi, vil alarmen blive aktiveret og gemt. En justerbare tidsforsinkelse gør det mulig, at imødekomme de installations relaterede specifikke krav.

Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter. fournais-bender

Features

 • PE-leder sløjfeovervågning i AC vekselstrømsnet
 • Målekredsløb med høj modstandsdygtighed over for fremmedspændinger, og med visning af forekommen fremmedspænding
 • Justerbar opstartsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved tilbagestilling
 • Justerbar koblingshysterese
 • Digitale måleværdier vises i display via multifunktionelt LC-display
 • Forudindstillingsfunktion (automatisk indstilling af grundparametre)
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Intern test/reset-knap
 • To separate alarm relæer med én overgang kontakt hver
 • N/C eller N/O drift og valgbar fejlhukommelse
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)
 • RoHS-kompatible

Applications

 • Loop overvågning af motorer
 • PE-sløjfeovervågning (Loop overvågning) for brud på PE-leder tilslutninger i elektriske installationer
 • Overvågning af jordingssystemer / Overvågning af systemjording

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® GM420

Type Art. nr.
Monteringsclips til skruemontage (1 stk. pr. enhed, tilbehør) B98060008

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® GM420

Type Måleområde
Sløjfemodstand
Måleområde
Interferens spænding
Hjælpespænding Us Art. No.*
GM420-D-1 0…100 Ω AC 0…50 V DC 9.6 V…94 V /
AC 16… 72 V, 15…460 Hz
B73082001
B93082001
GM420-D-2 0…100 Ω AC 0…50 V DC 70… 300 V/
AC 70…300 V, 15…460 Hz
B73082002
B93082002
*(B7… = push-wire Terminal/B9… = skrueterminal)

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade GM420 EN 274 KB  Download
Datablade GM420 Serie ( Nord Amerika ) EN 274 KB  Download
Manual GM420 EN 798 KB  Download
Quickstart GM420 Serie ( Nord Amerika ) EN 500 KB  Download