isoGEN423

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Isolationsovervågning IMD

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til selvstændige generatoranlæg og for mobile og transportable generatoranlæg
 • Beskyttende adskillelse med isolationsovervågning og afbrydelse
 • I henhold til DS/HD 60364-5-551 og EN 61557-8
 • To uafhængige alarmværdier (Farbiksindstill. 46 kΩ og 23 kΩ)

Dette ISOMETER® overvåger isolationsmodstanden i isolerede AC-, AC / DC- og DC-systemer (IT-systemer) med en nominelle systemspænding på 3(N)AC, AC/DC 0… 400 V eller DC 0… 400 V.

Den maksimalt tilladte systemlækagekapacitet [Ce] er 5 μF. Jævnstrømskomponenter, der optræder i et vekselstrømssystem påvirker ikke isolationsovervågningsudstyrets driftsegenskaber, såfremt der er en en min. belastningsstrøm på DC 10 mA.

En separat hjælpespænding gør det muligt, også at overvåge afbrudte strømkredse.

Applikationer

 • AC hovedstrømkredse op til 400 V
 • DC hovedstrømkredse op til 400 V
 • Lavspændingsgeneratoranlæg iht. DS/HD 60364-5-551

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt SprogStrDownload 
DatabladisoGEN423EN278 KB Download
QuickstartisoGEN423EN2 MB Download
ManualisoGEN423EN1 MB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Overvågning af isolationsmodstanden i isolerede net (AC/DC-systemer)
 • Måling af systemspændingen (TRMS) med underspændings- og overspændingsdetektion
 • Måling af DC-systemspændinger til jord (L1+/PE og L2-/PE)
 • To driftsformer: GEn og DC
 • Automatisk tilpasning til systemets kapacitet op til 5 μF
 • Valgbar starttidsforsinkelse, responsforsinkelse og forsinkelse ved reset
 • To separat justerbare responsværdier på 5… 200 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • Alarmsignalering via LED'er (AL1, AL2), et display og alarmrelæer (K1, K2)
 • Automatisk udstyrstest med enhed med tilslutningsovervågning
 • Valgbar N/C- eller N/O relæfunktion
 • Måleværdier indikeres via multifunktionel LCD
 • Selvhold kan aktiveres
 • RS-485 (galvanisk isoleret) inklusive følgende protokoller:
- BMS-interface (Bender interface) til dataudveksling med andre Bender-komponenter - Modbus RTU - IsoData (til kontinuerlig dataoutput)
 • Password / adgangskodebeskyttelse for at forhindre uautoriserede parameterændringer

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® isoGEN423

TypeVersionSKU. Nr.
isoGEN423-D4-4Push-wire terminalB71036325
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.