VMD420-D-1

 • Underspænding, overspænding og frekvensovervågning i 3 (N) AC-systemer 0… 500 V
 • Forskellige overvågningsfunktioner kan vælges < u, > U, < f, > f
 • Asymmetri, fasebrud og fasefølge overvågning
 • Justerbar starttidsforsinkelse-, udløsetidsforsinkelse og forsinkelse ved frigivelse

Det multi-funktionelle spændingsrelæ VMD420-D-1 i VMD420-serien er designet til at overvåge frekvens, underspænding og overspænding, samt spændingen mellem to tærskelværdier i 3 (N) AC-systemer. Spændingerne måles som r.m.s. værdier. Den aktuelt målte værdi vises kontinuerligt på LC-displayet. Den målte værdi, der kræves for at udløse udgangsrelæet, bliver gemt. Som følge af justerbare responstider, kan der tages højde for installationsspecifikke karakteristika, såsom enhedsspecifikke opstartsprocedurer, korte spændingsfluktuationer osv. Relæerne i denne udgave kræver en ekstern forsyningsspænding.

Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter. fournais-bender

Features

 • Under spænding, overspænding og frekvens overvågning i 3 (N) AC-systemer 0… 500 V
 • Asymmetri, fasebrud og fasefølgeovervågning
 • Forskellige overvågningsfunktioner vælges
 • Starttidsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse, forsinkelse ved reset kan vælge
 • Justerbar koblingshysterese
 • Måling af r.m.s. værdi (AC)
 • Digitale måleværdier vises i display via multifunktionelt LC-display
 • Forudindstillet funktion (automatisk tildeling af grundparametre)
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Intern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/C eller N/O drift og valgbar fejlhukommelse
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • Angivelse af system frekvens
 • RoHS-kompatible

Applications

 • Overvågning af spænding til følsomme og sensitive maskiner og elektriske installationer
 • Afbryde og slutte ved et bestemte spændingsniveauer
 • Overvågning af standby systemer og nødforsyning
 • Overvågning af forsyningsspænding på transportable enheder
 • Beskyttelse af trefasede motorer mod fasefejl og fasebrud
 • Transformerbeskyttelse, fx ved overvågning af asymmetrisk belastning

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® VMD420

Type Art No.
Monteringsclips til skrue fastgørelse (1 stk. pr. enhed) B98060008

Ordering information

VARIANTER AF LINETRAXX® VMD420

Type Forsyningsspænding Us* Nominel system spænding un * Kunst. Nr. * *
VMD420-D-1 AC 16… 72 V/DC 9, 6… 94 V, 15… 460 Hz 3 (N) AC 0… 500 v/288 v 15… 460 Hz B73010005
B93010005
VMD420-D-2 AC/DC 70… 300 V, 15… 460 Hz 3 (N) AC 0… 500 v/288 v, 15… 460 Hz B73010006
B93010006
* absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datasheets XM420 EN 251 KB  Download
Datasheets XM420 Interface options EN 251 KB  Download
Datablad VMD420 Serie ( Nord Amerika ) EN 2 MB  Download