VMD421H-D-3

 • Underspænding, overspænding og frekvensovervågning i 3(N)AC-systemer 0 … 500 V
 • Integreret energi backup
 • Integreret overvågning af asymmetri, fasefejl og fasefølge
 • Justerbar startforsinkelse, reaktionsforsinkelse og forsinkelse ved frigivelse
 • Forskellige overvågningsfunktioner kan vælges <U,> U, <f , >f

Det multifunktionelle spændingsrelæ type VMD421 er designet til at overvåge frekvens, underspænding og overspændingen samt spændingen mellem to tærskelværdier (vindues-diskriminations-funktion) i 3(N)AC-systemer. Spændingen måles som r.m.s. værdier.

Den aktuelt målte værdi vises kontinuerligt på LC displayet. Den måleværdi der kræves for at udløse alarmrelæet, lagres. Som følge af justerbare reaktionstider kan installationsspecifikke egenskaber, som f.eks. enhedsspecifikke opstartsprocedurer, spændingsfluktuationer mv. tilgodeses.

Udstyret er selvforsynende fra det overvågede net og er forsynet med en intern energi backup.

Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?
Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter.

fournais-bender

Features

 • Underspænding, overspænding og frekvensovervågning i 3 (N) AC-systemer 70... 500/288 V
 • Ingen ekstern forsyningsspænding
 • Integreret energi backup
 • Asymmetri, fasefølge og fasebrud
 • Forskellige overvågningsfunktioner kan vælges < U, > U, < f / > f
 • Startforsinkelse, reaktionsforsinkelse, forsinkelse ved tilbagestilling
 • Justerbar koblingshysterese
 • r.m.s. måleværdi (AC + DC)
 • Digital visning af måleværdi via multifunktionel LC-display
 • Præ-set funktion - Forudindstillet funktion (automatisk indstilling af grundlæggende parametre)
 • Lysdioder: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Målværdihukommelse af udløseværdi
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Intern test-/reset-tast
 • To separate alarmrelæer (en omskifterkontakt hver.
 • N/C- eller N/O-drift og fejlhukommelses kan vælges
 • Adgangskodebeskyttelse til indstilling af apparat
 • Plomberbar transparent cover
 • Optager 2 moduler DIN-skinne plads (36 mm)
 • Fjederterminal (to terminaler pr. Forbindelse)
 • RoHS kompatibel

Applications

 • Overvågning af spændingsfølsomme maskiner og elektriske installationer
 • Ind og udkobling af maskiner og udstyr ved forudbestemt spændingsniveau
 • Overvågning af reserveforsyning og nødforsyningssystemer
 • Spændingsovervågning af transportable belastninger
 • Beskyttelse af trefasemotorer mod fasefejl og fasebrud
 • Transformatorbeskyttelse, via asymmetrisk belastningsovervågning

Accessories

Optional accessories for LINETRAXX® VMD421H

Type Art No.
Mounting clip for screw fixing (1 piece per device) B98060008

Ordering information

Variants of LINETRAXX® VMD421H

Type Nominal system voltage Un* Response value Art. No.**
VMD421H-D-3 3(N)AC 70…500 V, 15…460 Hz AC 70…500 V B73010007
B93010007
* absolute values
**(B7… = push-wire terminal / B9… = screw-type terminal)

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade VMD421H EN 363 KB  Download
Datablade VMD421H Serie ( Nord Amerika ) EN 363 KB  Download
Manualer VMD421H EN 2 MB  Download
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.