CME420-D-1

Strømrelæer i serien LINETRAXX®  CME420, anvendes til overvågning af under strøm og overstrøm i AC-systemer, samt strømme mellem to tærskelværdier (Vindues-diskriminations-funktion).

Strømningerne måles som r.m.s. værdier (AC). Den aktuelt målte værdi vises kontinuerligt i LC-displayet. Den målte værdi, der kræves for at udløse alarmrelæet, gemmes.

Grundet justerbare tidsforsinkelser kan installationsspecifikke egenskaber, såsom enhedsspecifikke strømme, startstrømme og kortvarige strømændringer m.v. tilgodeses.

Strømmåling er mulig, enten direkte eller indirekte via gængse standard strømtransformere (x/5 A). Strømrelæer i serien CME420 kræver tilslutning af ekstern forsyningsspænding.

Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter. fournais-bender

Features

 • Overvågning af understrøm og overstrøm i AC-systemer 0,1… 16 Amp.
 • Indirekte strømovervågning med standard strømtransformere x/5 A til max. 999 Amp.
 • Omsætningsforhold n tillader tilpasning til alle gængse standard omformere x/5 Amp.
 • Forskellige overvågningsfunktioner kan vælges < i, > i eller i
 • Starttidsforsinkelse, udløsetidsforsinkelse, forsinkelse ved reset kan vælge
 • Justerbar koblingshysterese
 • Måling af r.m.s. værdi (AC)
 • Digitale måleværdier vises i display via multifunktionelt LC-display
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Målte værdi som har bevirket udløsning gemmes i hukommelsen
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Intern test/reset-knap
 • To separate alarmrelæer (én skiftekontakt hver)
 • N/C eller N/O drift og valgbar fejlhukommelse
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Plomber gennemsigtig frontdæksel
 • For montage på DIN-skinne, optager i 2 moduler (36 mm)
 • Push-wire Terminal (to terminaler pr. tilslutning)
 • RoHS-kompatible

Applications

 • Motorer’ strømforbrug, såsom pumper, elevatorer, kraner
 • Overvågning af belysningskredsløb, varme kredse, ladestationer
 • Overvågning af nødbelysningskredse
 • Overvågning af snegle/skruetransportører til spildevandrensning, rensningsanlæg
 • Udsugningsanlæg i træbearbejdnings industri

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® CME420

Type Art. nr.
Monteringsclips til skrue fastgørelse (1 stk. pr. enhed) B98060008

Ordering information

VARIANTER AF LINETRAXX® CME420

Type Forsyningsspænding os * Måling Visningsområde Response value Kunst. Nr. * *
CME420-D-1 DC 9,6… 94 V/
AC 16… 72 V,
42… 460 Hz
direkte/
via strømtransformer x/5A
0,1… 16 A/
5… 999 A
0,1… 16 A x n B73060001
B93060001
CME420-D-2 DC 70…300 V/
AC 70… 300 V,
42… 460 Hz
direkte/
via strømtransformer x/5A
0,1… 16 A/
5… 999 A
0,1… 16 A x n B73060002
B93060002
* absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

 

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datasheets CME420 EN 302 KB  Download
Datasheets CME420 Serie (Nord Amerika ) EN 302 KB  Download
Datasheets XM420 Interface options EN 251 KB  Download
Manuals CME420 EN 2 MB  Download
Quickstart CME420 Serie (Nord Amerika ) EN 2 MB  Download