POWERSCOUT® Projekt (hosted)

 • Simpel opsætning
 • Langsigtet analyse
 • Visualiseringer
 • Automatiserede rapporter
 • På tværs af lokationer
 • Central test og overvågning af elektrisk installation og udstyr (IEC 60364-6)
 • Der kræves ingen lokal softwareinstallation

Fugt, forringelse, snavs, mekaniske skader eller fejl forårsaget af strøm, spænding og temperatur påvirker alle elektriske installationer.

Den webbaserede softwareløsning POWERSCOUT®hjælper dig med at registrere fejl på et tidligt stadie, og eliminere årsagerne på økonomisk forsvarlig vis. Dette garanterer en høj driftssikkerhed på installationen, og reducerer omkostningerne.

Manuel dataopsamling er tidskrævende, tilsvarende er fejlfinding, og periodisk eftersyn giver kun giver et øjebliksbillede af de simpelt tilfældig prøveudtagnings-resultater. POWERSCOUT®giver dig på et hviklet somhelst tidspunkt dybt indblik i de samlede data for din installation, da alle målte værdier automatisk – og kontinuerligt – gemmes. POWERSCOUT® kombinerer data fra dit måleudstyr, overvågningsudstyr samt beskyttelsesudstyr, og genererer en letforståelige visualisering af alle vigtige målte værdier.

Hvad omfatter Kommunikation?

fournais er eksperter i Bender kommunikationsudstyr, som muliggør løsninger til hurtig udveksling af information mellem udstyr, samt mulighed for at hente og præsentere data og systemstatus via en webserver.

Via kommunikation kan der dannes et komplet overblik, og hele installationen kan overvåges. Den visuelle præsentation af data gør det endvidere enkelt at identificere tendenser, og foretage analyse på et fagligt oplyst grundlag.

Dette er typisk formålstjenligt i særlige installationer eller områder der fordrer en høj driftssikkerhed. Til særlige installationer eller områder hører eksempelvis medicinske IT-systemer og medicinske områder gruppe 2, herunder intensiv og operationsstue, men også TN-systemer til forsyning af raffinaderier og pumpestationer til transport af olie og gas, offshore installationer med borerigge som kræver særlig vedligeholdelse.

Mange af disse installationer kræver specifik faglig viden, og kan ofte ikke nøjes med alene at blive overvåget via et enkelt målepunkt.

Kendetegnende for sådanne er, at der typisk er behov for automatisk at lokalisere isolationsfejl under drift, og at kommunikationsudstyret derfor tilpasses systemstrukturen.

Gateways tilvejebringer et sikkert og problemfrit netværk til brug for eksempelvis tilstandsbaseret overvågning, som forberedelse af data til evaluering og til tekniske dokumenter.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Transmission af målte værdier hver 15 min.
 • Opløsning af data som en funktion af hastigheden af bus systemet
 • 16 synlige instrumentbræt (dashboards)
 • 256 offentlige instrumentbræt
 • Idriftsættelses guider (wizards)
  – Fejlstrøm (reststrøm)
  – Lækstrøm
  – Nulleder
  – Centralt jordingspunkt
 • Styring af instrumentbord
 • Administration i herakisk træstruktur
 • Rapportstyring
 • Automatiseret fremsendelse af rapporter
 • Integration via CP700, COM465IP og COM465DP
 • Integration af tredjepartsudstyr/enheder
 • En web-baseret applikation til alle typer af udstyr/enheder
 • Sprog
  – Engelsk
  – Tysk
 • Brugerstyring
 • Understøttede browsere
  – Chrome
  -Firefox
  – Internet Explorer

Applications

 • Idriftsættelses guider (wizards)
  Wizard guids understøtter brugeren i oprettelse af instrumentbord (dashboards) og i rapporter. Med blot nogle få trin, kan der genereres et meningsfuldt instrumentbord (dashboard), relateret til et specifikt emne af elektrisk sikkerhed.
 • Fejlstrøm (reststrøm)
  Idriftsættelses-wizard hjælper og guider dig med at oprette et instrumentbord/dashboard, der giver et hurtigt overblik over niveauet af fejlstrøm. Forholdet mellem fejlstrøm og belastningsstrøm beregnes.
 • Lækstrømme
  Wizard-guiden til lækstrømme viser de dele af installationen, hvor der forefindes et stort indhold af afledning og lækstrømme.
 • Centralt jordingspunkt
  Wizarden til det centrale jordingspunkt genererer en meningsfuld visualisering for brugeren, ved at forespørge på strømme i det centrale jordingspunkt (CPE) og den tilsvarende fasestrøm.
 • Nulleder
  En overdrevne belastning af nullederen udfordrer mange systemoperatører. Idriftsættelses guiden (wizard) evaluerer forhåndenværende nullederstrømme, og angiver, om de er for høje.

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF POWERSCOUT®

Hostet

Type Samlere (gateways) Bruger Art No.
POWERSCOUT 2 op til 2 10 B95061500
POWERSCOUT 5 op til 5 20 B95061501
POWERSCOUT 10 op til 10 40 B95061502
POWERSCOUT-projektet > 10 > 40 B95061503


Lokal installation på stedet

Type Samlere (gateways) Bruger Art No.
POWERSCOUT 2 op til 2 10 B95061504
POWERSCOUT 5 op til 5 20 B95061505
POWERSCOUT 10 op til 10 40 B95061506
POWERSCOUT-projektet > 10 > 40 B95061507
Hvis du vælger den Hostet model, vil vi drive POWERSCOUT® for dig i et tysk datacenter. Vi tager os af opdateringer og vedligeholdelse.
Hvis du vælger en  lokal installation på stedet model, POWERSCOUT® vil blive installeret på en af dine servere.

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datasheets POWERSCOUT® EN 759 KB  Download
Produkt Brochure POWERSCOUT® EN 7 MB  Download
Quickstarts POWERSCOUT® Hosted EN 195 KB  Download
Quickstarts POWERSCOUT® Hosted Version 1…3.xx EN 751 KB  Download
Quickstarts POWERSCOUT® Hosted Version 4.00 EN 918 KB  Download