iso685W-S-P + FP200W*

 • Foruddefinerede måleprofiler
 • Pålidelig måling af isolationsmodstand, spænding, kapacitet og frekvens
 • Integreret webserver
 • Modbus TCP
 • Historisk hukommelse

ISOMETER® er udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer i overensstemmelse med IEC 61557-8 og IEC 61557-9. Udstyret er for universel anvendelse i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer. AC systemer kan indeholde omfattende DC-forsynede belastninger – eksempelvis ensrettere, omformere, og andre variablet regulerede hastighedsdrev).

I kombination med udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer, kan udstyr i serien EDS44x og dertilhørende måltransformere anvendes sammen med iso685-…-P. Ved brug af denne udstyrskombination kan der tilvejebringes et IFLS lokaliseringssystem.

Udstyrsvarianter
iso685-D-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-D-P har et grafisk LC-display med høj opløsning, og er udstyret med betjeningsknapper til direkte betjening af enhedens funktioner. Det kan ikke kombineres med en FP200.
iso685-S-P: Denne udstyrsvariant af ISOMETER® iso685-S-P har hverken en display eller betjeningsknapper. Udstyret kan alene anvendes i kombination med FP200, og betjenes via dette frontpanel.
Option “W”: ISOMETER® er IMD’er som forefindes med og uden integreret display, og med mulighed en “W”-option, for ekstreme klimatiske og mekaniske betingelser (ISOMETER® iso685W-D-P og iso685W-S-P).

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • ISOMETER® til trefaset vekselstrøms IT-system med galvanisk forbundne ensrettere eller invertere og til IT DC systemer (IT = alle spændingsførende dele isoleret fra jord).
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets aflednings-kapacitans.
 • Kombination af AMPPlus og andre profil afhængige målemetoder.
 • To separat justerbar responsværdier i området 1 kΩ...10 MΩ for Alarm 1 og Alarm 2.
 • Højopløseligt grafik LC display for god læsbarhed og registrering af udstyrets status.
 • Tilslutningsovervågning (overvågning af måleledninger).
 • Automatisk selvtest af udstyret.
 • Grafisk gengivelse af isolationsmodstanden over tid (isoGraph).
 • Historisk hukommelse med real-tidsfunktion (buffer til tre dage) til lagring 1023 alarmer med dato og tidsstempel.
 • Strøm eller spændingsudgang 0(4)...20 mA, 0...400 μA, 0...10 V, 2...10 V (galvanisk adskilt), hvilket er analogt til nettets målte isolationsværdi.
 • Frit programmerbare digitale indgange og udgange.
 • Fjernindstilling af visse parametre via internet (mulighed; COMTRAXX® gateway).
 • Worldwide fjerndiagnosticering via internet (alene anvendelig for Bender-servicepartner).
 • RS-485/BS (Bender sensor bus) til kommunikation med andet Bender materiel.
 • ISOnet: Intern adskillelse og tvangskobling af ISOMETER® fra IT-systemet, der skal overvåges (f.eks. hvis installationen forsynes fra flere parallelforbundne strømforsyninger, dvs. såfremt flere IT-systemer er forbundet med hinanden i parallel)
 • BCOM, Modbus TCP og web server
 • Prøvestrøm til automatisk selektiv lokalisering af isolationsfejl
 • Indikering af selektivt lokaliseret isolationsfejl via EDS-system
 • Parameterindstilling for EDS-systemer
 • Kundespecifikke tekster for hver måle kanal

Applications

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, konvertere, omformere og variable hastigheds drev mv.
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Elinstallationer indeholdende switch-mode strømforsyninger
 • IT-systemer med stor afledningskapacitet
 • Installationer med lokalisering af isolationsfejl

Accessories

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL ISOMETER® ISO685-…-P

Type betegnelse Art. nr.
Et sæt skrueklemmer* B91067901
Et sæt push-wire terminaler B91067902
Tilbehør til kabinettet (klemmeafdækning, 2 Montageclips)* B91067903
Transparent front-cover 144 × 72 (til IP65) B98060005
*inkluderet i leveringsomfanget

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISO685-…-P

Type Nominelt spændingsområde Un Hjælpespænding Us Display Option W Art. nr.
iso685-D-P AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
X B91067030
iso685W-D-P* AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
X -40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067030W
iso685-S-P + FP200 AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
B91067230
iso685W-S-P + FP200W* AC 0…690 V; 1…460 Hz
DC 0…1000 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz
DC 24…240 V
-40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067230W

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Brochure iso685 EN 8 MB  Download
Datablade iso685 (Nord Amerika) EN 2 MB  Download
Datablade iso685-x EN 2 MB  Download
Datablade iso685-x-B EN 2 MB  Download
Datablade iso685-x-P EN 2 MB  Download
Manualer iso685 (Nord Amerika) EN 2 MB  Download
Manualer iso685-x EN 841 KB  Download
Manualer iso685-x-B EN 5 MB  Download
Manualer iso685-x-P EN 5 MB  Download
Manualer iso685… WebServer EN 2 MB  Download
Manualer iso685…Modbus Indstillinger EN 2 MB  Download
Manualer iso685-EDS440 Målekuffert EN 561 KB  Download
Quickstart iso685 EN 561 KB  Download
Quickstart iso685 (Nord Amerika) EN 561 KB  Download
Video iso685 – EDS 440-441 EN 28.9 MB  Se video
Video iso685 Iso Loop funktion EN  Se Video