Elektrisk sikkerhed til selvstændinge generatoranlæg

Denne engelske artikel omhandler mobile generatoranlæg er uundværlige hjælpemidler, når der skal leveres strøm til udstyr, der ikke er direkte tilsluttet til den faste installation.

Det gælder fx byggepladser og montage steder, redningsopgaver men også for begivenheder, såsom forlystelsesparker o.lign.

Mobile generatoreranlæg kan også forsyne dele af permanente installationer og anlæg, hvor svigt i den offentlige strømforsyning kan resultere i kritiske situationer, fx i bygninger der anvendes til dyreavl, brandstationer osv. I denne sammenhæng skal der lægges særlig vægt på beskyttelse mod elektrisk stød, da brugerne typisk ikke har den store kendskab til elektricitet.

Dipl.-Ing. Harald Sellner
Dipl.-Ing. Holger Potdevin

Download PDF her

Isolationsovervågning af afbrudte strømkredse

Denne engelske artikel omhandler mobile generatoranlæg er uundværlige hjælpemidler, når der skal leveres strøm til udstyr, der ikke er direkte tilsluttet til den faste installation.

Det gælder fx byggepladser og montage steder, redningsopgaver men også for begivenheder, såsom forlystelsesparker o.lign.

Mobile generatoreranlæg kan også forsyne dele af permanente installationer og anlæg, hvor svigt i den offentlige strømforsyning kan resultere i kritiske situationer, fx i bygninger der anvendes til dyreavl, brandstationer osv. I denne sammenhæng skal der lægges særlig vægt på beskyttelse mod elektrisk stød, da brugerne typisk ikke har den store kendskab til elektricitet.

Dipl.-Ing. Harald Sellner
Dipl.-Ing. Holger Potdevin

Download PDF her

Elektrisk sikkerhed i kontrol og hjælpekredse

De stigende krav til personers sikkerhed og sundhed i forbindelse med elektriske maskiner, og i bygnings-installationer, kræver omfattende foranstaltninger, for beskyttelse af mennesker og udstyr mod eventuelle farer. Eksempelvis må en isolationsfejl i en styring eller i en hjælpekreds ikke medføre farlige tilstande på en maskine.

Hvis der samtidig er krav om en høj driftssikkerhed, er det hensigtsmæssigt at overveje dette aspekt i forbindelse med udvælgelsen af hjælpekredsens systemjording, og det dertilhørende beskyttelsesudstyr. Både de til temaet “Hjælpekredse” hørende normative krav iht. standarderne DS/HD 60364-5-557 og DS/EN 60204-1, EN 50156-1, samt tilhørende praktiske eksempler, er forklaret i følgende engelske artikel.

Download PDF her

Sikker og effektiv drift af solcellesystemer

Elektrisk sikkerhed og de tilhørende sikkerhedsstandarder for fotovoltariske systemer (PV-systemer), udgør en særlig udfordring for driftsoperatørene af disse PV-anlæg. Som i enhver anden teknisk kompleks installation, kan et solcellesystem også frembringe farer.

Hertil kommer, at en PV-installation på grund af sin natur, stiller høje krav til systemets sikkerhedsteknologi, grundet de naturligt store spændingsvariationer. De ofte fysisk meget omfattende PV-anlæg, er i tillæg hertil, også udsat en række forskelligartede klimatiske forhold såsom UV-stråling, varme, frost, fugt, salt og andre miljøpåvirkninger, som fx gnaverskader mm. Som følge af alle de mangeartede og forskellige driftsbetingelser, er der vidtrækkende sikkerhedsstandarder for sådanne fotovoltariske systemer (PV-systemer), som i daglig tale også kaldes for solcellesystemer.

Denne engelske artikel omhandler kravene i de tilhørende produkt- og sikkerhedsstandarder for PV-systemer EN 61140, EN 61215, EN 61646, EN 61557-8 og de dertil relaterede installationsstandarder DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-7-712:2016, samt en anvisning på, hvordan de nævnte standarder kan implementeres i praksis.

I denne sammenhæng er det væsentlig at nævne, at ét af de nye aspekter i 2016 udgaven af DS/HD 60364-7-712, er kravet til beskyttelse mod termiske påvirkninger, ved at beskytte mod brand forårsaget af elektrisk materiel. Dette krav fremgår af standardens punkt 712.421.101, som beskriver at: Udstyr til isolationsovervågning (IMD) skal være installeret… for at verificere isolationsstatus på DC-siden i hele solcellesammenbygningens levetid.

Dipl.-Ing. Dieter Hackl

Download PDF her

Isolationsmodstand – prøvning – måling – overvågning

Isoleringsmodstanden borger for personsikkerhed, og er særlig vigtig at iagttage for at forebygge opståen af skader og fejl, men samtidig også vigtig for pålideligheden af en elektrisk installation og elektrisk materiel. På den ene side er isolationsmodstand basis for personbeskyttelse såvel som anlægsbeskyttelse, på den anden side er det også en vigtig indikator for den kvalitetsmæssige tilstand på den elektrisk installation.

Afhængigt af installationens eller udstyrets livscyklus, skal isolationsmodstanden testes, måles eller også skal den overvåges. Denne artikel belyser bl.a hvordan man iht. punkt 444.4.3.2 i standarden DS/HD 60364-4-444, kan forstærke effektiviteten i et TN-S-system som indeholder, eller snadsynligvis kommer til at indeholde, betydelige mængder af informationsteknologisk materiel.

Herudover gives der praksis eksempler for normativt rettede alarmværdier for isolationsovervågning fx. i forbindelse med hvilke standarder der henviser til en alarmværdi på 50 kΩ, 100 Ω/V, 300 Ω/V (ohm/V). 

Download PDF her

Elektrisk sikkerhed i DC-systemer

Denne engelske artikel belyser hvordan lavspændings DC-systemer (LV DC Systems) spiller en vigtig rolle i et øget antal af applikationer. Grunden til dette er bl.a., at den vedvarendeenergi stadig får en støt stigende betydning. Solcelleanlæg genererer DC strøm der kan lagres i decentrale batterianlæg.

Derudover er der et stort antal af belastninger, der kan betjenes på en energieffektiv måde med DC, såsom elektriske køretøjer og rullende jernbane-materiel eller belysningsinstallationer. Afgørende for den elektriske sikkerhed i DC-installationen er DS/HD 60364-serien af standarder (i Tyskland DIN VDE 0100-serien), dette selv om de specifikke krav i DC-systemer skal overholdes.

Dipl.-Ing. Harald Sellner, 01-2013

Download PDF her 

En sikker tur hele tiden – med pålidelig strømforsyning

Denne engelske artikel belyser hvordan man kan imødegå svigt i navigationsudstyr og fejl på femdrivning, fare som i værste fald kan medføre betydelige problemer med driften af et skib. Men dette er ikke den eneste grund til, at en sikker strømforsyning på moderne skibe spiller en stor rolle.

Strømforsyningssystemer med forskellig sikkerheds-relevans, og forskellige spændinger, kræver et differentieret distributions- og forsyningskoncept.

Dette skal så sammenholdes med det respektive overvågningsudstyr, for at undgå uforudsete driftsafbrydelser, og mulige fejl. Artiklen omhandler beskyttelsesudstyr i relation til bl.a. følgende standarder: IEC 60364-4-41, IEC 61557-8, IEC 61557-9, og for Mobile and fixed offshore units IEC 61892-2, IEC 61892-5, samt for Electrical installations in ships IEC 60092-201, IEC 60092-202 og IEC 60092-504

Dipl.-Ing. Harald Sellner, Leiter Technisches Marketing, 01-2013

Download PDF her

Hvorfor er IT systemet ofte det bedste valg i forhold til alle andre typer af systemjording.

IT systemet i.fma. et isoleret net, er en systemjording der underligt nok sjældent anvendes, sammenlignet med et TN-system eller et TT-system (nullet eller jordet installation) – dette til trod for det alt andet lige, ofte være bedre alternativ. Dette giver denne engelske artikel ikke mindre end hele 14 svar på hvorfor, ved at sammenholde fordele og ulemper ved de 3 typer af systemjording (TN-, TT- og IT-system) og deres dertil hørende beskyttelsesudstyr kaldet RCD, RCM, IMD og IFLS.

Dr. Dirk Pieler

Download PDF her

Den nye dimension i isolationsovervågning

Den almindelige borgers opfattelse af elektricitetsforsyning er for det meste forsimpel, idet “elektricitet kommer jo’ bare ud af stikkontakten”. Det er et udsagn der er let at forstå, men er også en meget overordnet udtagelse, og reflekteres en mangel på bekymring omkring elektrisk sikkerhed, iblandt den brede befolkningen.

I årtier har specialisternes verden gjort banebrydende landvindinger inden for områderne elproduktion, kraftforsyning, strømfordeling, sikkerhed og de dertil knyttede applikationer. Af denne grund er de relaterede standarder løbende blevet revideret, nye standarder er udgivet og videnskabelig udvikling blevet gennemført. Dette gælder for eksempel også inden for området beskyttelse mod elektrisk stød.Dipl.-Ing. Harald Sellner

Download PDF her

Opladning elektriske køretøjer – Beskyttelse mod elektrisk stød ved brug af DC-fejlstrømsenheder

Denne engelske artikel beskriver, hvorfor der inden for elektriske køretøjer sker en gensidig udveksling af informationer og oplysninger, samt hvorfor denne vidensdeling er af helt afgørende betydning at overfør mellem forsyningsselskaber og udviklere af de elektriske køretøjer.

De essientelle resultater implementeres i de relaterede standarder. For eksempel er temaet Beskyttelse mod elektrisk stød, og beskyttelse mod indirekte berøring, af særlig vigtig karakter i forbindelse med ladestandere til opladning elektriske køretøjer.

Dipl.-Ing. Wolfgang Hofheinz, Dipl.-Ing. Harald Sellner, Dipl.-Ing. Winfried Möll[/expand]

Udgivelse: ATZelectronik, 05122012, Volume 7, Springer Automotive Media | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Download PDF her

Isolationsovervågning i højspændingssystemer til hybrid- og elbiler

Denne engelske artikel omhandler den seneste udvikling inden for fremstilling af elektriske drev til elbiler, hvor der er fremkommet nye aspekte der skal behandles for personbeskyttelse og systemer. De batterispændinger der anvendes i køretøjer idag er i området DC 120 V til DC 1000 V, og således langt ud over spændingsområde I og ekstra lav spænding.

Dipl.-Ing. Holger Potdevin

Udgivelse: ATZelektronik 06/2009 Volume 4, Springer Automotive Media | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Download PDF her

Senest redigeret d.8 december 2021