Sikker transport af olie og gas

Rørledninger til transport - Pålidelig drift af varmelegemer
dkbender

Rørledninger bruges fx til transport af olie og gas over lange afstande.

Som en nødvendig del af processen, anvendes i disse tilfælde rørvarmelegmer og/eller andet varmesystem.

Disse overvåges af Bender “type B” fejlstrømsbeskyttelse.

Eventuelle fejl rapporteres omgående, og før en afbrydelse er nødvendig.

Kompressorer og kondensatorstationer

Sikker komprimering med RCMS
Kompressorer og kondensatorstationer

I en kompressor eller kondensatorstation, komprimerer en kompressor naturgassen for at kompensere for tryktab.

Naturgas lagres ved et relativt højt tryk, dette grundet strømningstab i rørledningen, som medføre et reduceret tryk. Kompressoren drives typisk af en drivmaskine på op til 30 MW.

Disse drivmaskiner er normalt gasturbiner eller en gearløse elektromotor. For elmotorer kræves der normalt frekvensomformere, som permanent skal overvåges for deres isolationsniveau eller eksisterende lækstrømme.

Pumpestationer

Pumper med invertere – sikkerhed ved alle frekvenser
transport

For at overvinde relativt store afstande, anvendes der pumpestationer til at pumpe olie eller gas.

Da trykket i den råvare der skal transporteres, reduceres på grund af flow tab, er formålet med pumpestationerne, at øge trykket igen. Pumpen drives af gearløse elektriske motorer.

Det betyder, at for at klare opgaven, kræver det frekvensomformere der skal overvåges for deres isolationsværdi, eller eksisterende fejlstrømme og lækstrømme.

Tanklagre

Elektrisk sikkerhed til den stategiske reserve
transport

Ved tanklagre forstås systemer, hvori brændslet og/eller brændstof kan oplagres.

For at undgå fx lagdeling af materialet, sker pumpningen i tanklagret ved hjælp af store pumper, der drevet af gearløse elektromotorer.

Frekvensomformere bruges normalt i proces, hvortil der kræves en overvågning af isolationsniveauet, eller eksisterende lækstrømme.

Tankskibe

Sikker gransport af olie og gas over de syv have
transport

Et tankskib transporterer væsker eller gasformige materialer, såvel som råolie, olie som et færdigt produkt, brændstof eller flydende gas (LPG).

Tankskibe har pumper til losning og pumpning af last, men også til belasten ombord. Disse pumper er drevet af gearløse elektriske motorer, som er forsynet fra frekvensomformere der skal overvåges for deres isoleringsniveau, eller eksisterende fejlstrømme og lækstrømme.

En af hovedkomponenterne ombord på skibet er en akselgenerator, foruden hjælpe-aggregaterne med sine ekstra generatorer, til el-produktion og forsyning af fx lastepumper.

Til en hovedfordelingstavle såvel som effektfordelingstavle og andre lavspændings-tavler om bord på tankskibe, er systemjordingen generelt udformet som et isoleret net – det vil sige som et IT-system – der kontinuerlig overvåges med et ISOMETER® og materiel til lokalisering af isolationsfejl (EDS-system)

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.