Transport

Sikker transport af olie og gas

Rørledninger til transport

Pålidelig drift af rørvarmelegemer

dkbender
Rørledninger bruges fx til transport af olie og gas over lange afstande. Som en nødvendig del af processen, anvendes i disse tilfælde rørvarmelegmer og/eller andet varmesystem. Disse overvåges af Bender “type B” fejlstrømsbeskyttelse. Eventuelle fejl rapporteres omgående, og før en afbrydelse er nødvendig.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

transport
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150
dkbender
LINETRAXX RCMA420
transport
LINETRAXX RCMA423

Anbefalede måletransformere

dkbender
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DIN EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

Kompressorer og kondensatorstationer

Sikker komprimering med RCMS

dkbender
I en kompressor eller kondensatorstation, komprimerer en kompressor naturgassen for at kompensere for tryktab.

Naturgas lagres ved et relativt højt tryk, dette grundet strømningstab i rørledningen, som medføre et reduceret tryk. Kompressoren drives typisk af en drivmaskine på op til 30 MW.

Disse drivmaskiner er normalt gasturbiner eller en gearløse elektromotor. For elmotorer kræves der normalt frekvensomformere, som permanent skal overvåges for deres isolationsniveau eller eksisterende lækstrømme.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

dkbender
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150
dkbender
LINETRAXX RCMA420
FOURNAIS-BENDER
LINETRAXX RCMA 423

Anbefalede måletransformere

dkbender
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

DIN EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

Pumpestationer

Pumper med invertere – sikkerhed ved alle frekvenser

dkbender
For at overvinde relativt store afstande, anvendes der pumpestationer til at pumpe olie eller gas.

Da trykket i den råvare der skal transporteres, reduceres på grund af flow tab, er formålet med pumpestationerne, at øge trykket igen. Pumpen drives af gearløse elektriske motorer.

Det betyder, at for at klare opgaven, kræver det frekvensomformere der skal overvåges for deres isolationsværdi, eller eksisterende fejlstrømme og lækstrømme.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

transport
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150
dkbender
LINETRAXX RCMA420
FOURNAIS-BENDER
LINETRAXX RCMA 423

Anbefalede måletransformere

dkbender
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

DIN EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

Tanklagre

Elektrisk sikkerhed til den strategiske reserve

dkbender
Ved tanklagre forstås systemer, hvori brændslet og/eller brændstof kan oplagres.

For at undgå fx lagdeling af materialet, sker pumpningen i tanklagret ved hjælp af store pumper, der drevet af gearløse elektromotorer.

Frekvensomformere bruges normalt i proces, hvortil der kræves en overvågning af isolationsniveauet, eller eksisterende lækstrømme.

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Teknisk papir – Hvorfor er et IT-system ofte den bedste løsning
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

transport
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Anbefalede måletransformere

dkbender
W…AB(P) series

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Standarder

DIN EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer

Tankskibe

Sikker transport af olie og gas over de syv have

transport
Et tankskib transporterer væsker eller gasformige materialer, såvel som råolie, olie som et færdigt produkt, brændstof eller flydende gas (LPG).

Tankskibe har pumper til losning og pumpning af last, men også til belasten ombord. Disse pumper er drevet af gearløse elektriske motorer, som er forsynet fra frekvensomformere der skal overvåges for deres isoleringsniveau, eller eksisterende fejlstrømme og lækstrømme.

En af hovedkomponenterne ombord på skibet er en akselgenerator, foruden hjælpe-aggregaterne med sine ekstra generatorer, til el-produktion og forsyning af fx lastepumper.

Til en hovedfordelingstavle såvel som effektfordelingstavle og andre lavspændings-tavler om bord på tankskibe, er systemjordingen generelt udformet som et isoleret net – det vil sige som et IT-system – der kontinuerlig overvåges med et ISOMETER® og materiel til lokalisering af isolationsfejl (EDS-system)

Downloads

Download Produktoversigt – Reststrømovervågning
Download Produktoversigt – ISOMETER®
Download Teknisk papir – Elektrisk sikkerhed i kontrol- og hjælpekredse

Produkter

Anbefalet udstyr til Isolationsovervågning (IMD)

fournais-bender
ISOMETER iso 685…
fournais-bender
ISOMETER IRDH275
dkbender
ISOMETER IRDH375

Anbefalet Beskyttelsesudstyr (RCMS)

transport
LINETRAXX RCMS460-D
dkbender
LINETRAXX RCMS460-L
dkbender
LINETRAXX RCMS490-D
dkbender
LINETRAXX RCMS490-L
dkbender
LINETRAXX RCMS150

Analyse og rapportering

dkbender
POWERSCOUT

Anbefalet til modstandsjordede net

DKBENDER
LINETRAXX NGRM700

Standarder

EN 61557-8
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c. – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 8: Udstyr til isolationsovervågning i IT-systemer

EN 61557-9
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V a.c. og 1 500 V d.c – Materiel til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 9: Materiel til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

EN 61557-15
Elektrisk sikkerhed i lavspændingsdistributionssystemer op til 1 000 V vekselspænding og 1 500 V jævnspænding – Udstyr til prøvning, måling eller overvågning af beskyttelsesforanstaltninger – Del 15: Funktionelle sikkerhedskrav til isolationsovervågningsudstyr i IT-systemer og udstyr til lokalisering af isolationsfejl i IT-systemer

DIN EN 50178
Elektronisk udstyr til brug i kraftinstallationer


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.24 september 2021

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.