iso685W-S + FP200*

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Et IMD i serien ISOMETER® iso685-… er isolations overvågningsudstyr til IT-systemer i overensstemmelse med IEC 61557-8. Det er universelt anvendelig i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC net.

Trefaset vekselstrømsnet (AC-systemer) kan indeholde omfattende belastninger med DC-komponenter – såsom ensrettere, omformere, vekselrettere, frekvensregulerede drev, rene DC anlæg etc.-, som dette isolationsovervågningsudstyr er egnet og beregnet til at overvåge.

Udstyrsvarianter

iso685-D:er udstyret med et høj opløselig grafisk LC-display, og kontrolelementer til direkte betjening af udstyrets funktioner.

iso685-S: hverken har en skærm eller en kontrolenhed. Det kan kun anvendes i kombination med FP200 og er indirekte betjent via dette frontpanel.

Option “W”: er til rådighed for ekstreme klimatiske og mekaniske forhold.

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, konvertere, omformere og variable hastigheds drev mv.
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switched-mode strømforsyninger
 • IT-systemer med stor afledningskapacitet

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
Brochureiso685EN8 MB Download
Databladeiso685 (Nord Amerika)EN2 MB Download
Databladeiso685-xEN2 MB Download
Databladeiso685-x-BEN2 MB Download
Databladeiso685-x-PEN2 MB Download
Manualeriso685 (Nord Amerika)EN2 MB Download
Manualeriso685-xEN841 KB Download
Manualeriso685-x-BEN5 MB Download
Manualeriso685-x-PEN5 MB Download
Manualeriso685… WebServerEN2 MB Download
Manualeriso685…Modbus IndstillingerEN2 MB Download
Manualeriso685-EDS440 MålekuffertEN561 KB Download
Quickstartiso685EN561 KB Download
Quickstartiso685 (Nord Amerika)EN561 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning for isolerede net (IT-system) AC, 3(N)AC 0...690 V, DC 0... 1000 V
 • Nominel spænding kan forøges via forkoblingsmodstande
 • To separat justerbare responsværdier 1 kΩ...10 MΩ
 • Kombination af AMPPLUS og andre profil specifikke målemetoder
 • Kontinuerlig måling af kapacitans, spænding og frekvens
 • Foruddefinerede måleprofiler, til opfyldelse forskellige behov og krav
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • INFO-knap for at vise udstyrs- og netværksindstillinger
 • Selvovervågning med automatisk alarmbesked
 • Historisk hukommelse med real-tids ur (buffer til tre dage) til lagring 1023 alarm beskeder med dato og tid
 • Strøm- og spændings udgang 0(4)...20 mA, 0... 400 μA, 0... 10 V, 2...10 V (galvanisk adskilt), som er analog til nettets målte isolationsværdi
 • Permanent tilslutningsovervågning af måleledere
 • Frit konfigurerbare digitale og analoge indgange og udgange
 • To separate alarmrelæer med potentialfree kontakt
 • N/O eller N/C drift er valgbar
 • Grafik LC-skærm med høj opløsning
 • IsoGraph funktion for tidsrelateret præsentation af isolationsmodstanden
 • Fjernindstilling af visse parametre via internet (Web-Server/Option; COMTRAXX® Gateway)
 • Worldwide fjerndiagnose via internet
 • Modbus TCP, web server og BCOM
 • Flersproget

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISO685…

TypeNominelt spændingsområde UnHjælpespænding UsDisplayOption W*Art. nr.
iso685-DAC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
XB91067010
iso685W-D*AC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
X-40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067010W
iso685-S + FP200AC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
B91067210
iso685W-S + FP200 *AC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
-40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067210W
* Øget modstandsdygtighed over for stød og vibrationer 3K5 og 3M7
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL ISOMETER® ISO685…

Type betegnelseArt. nr.
Et sæt skrueklemmer*B91067901
Et sæt push-wire terminalerB91067902
Tilbehør til kabinettet (klemmeafdækning, 2 Montageclips)*B91067903
Transparent front-cover 144 × 72 (til IP65)B98060005

*inkluderet i leveringsomfanget

EKSTRAUDSTYR TIL ISOMETER® ISO685…

Type betegnelseTypeArt. nr.
ForkoblingsmodstandeAGH150W-4
AGH204S-4
AGH520S
AGH676S-4
B98018006
B914013
B913033
B913055
Mulige viserinstrumenter på forespørgsel!
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.