iso685-D-B

ISOMETER® type iso685-D-B er et isolationsovervågningsudstyr (IMD) til IT-systemer i overensstemmelse med IEC 61557-8. Det er universelt anvendelig i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer.

Trefaset vekselstrømsnet (AC-systemer) kan indeholde omfattende belastninger med DC-komponenter – såsom ensrettere, omformere, vekselrettere, frekvensregulerede drev, rene DC anlæg etc.-, som dette isolationsovervågningsudstyr er egnet og beregnet til at overvåge.

Udstyrsvarianter
iso685-D-B: indeholder et grafik LC-display med høj opløsning, smarte betjeningselementer til direkte betjening af udstyrets funktioner.
iso685-S-B: har hverken har et display eller en styrefunktion. Det kan kun anvendes i kombination med FP200, og indirekte betjenes via dennes frontpanel.
Option “W”:for ekstreme klimatiske og mekaniske forhold.

Hvad er isolationsovervågning?
Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolationsovervågning for isolerede net (IT-system) AC, 3(N)AC 0…690 V, DC 0… 1000 V
 • To separat justerbare responsværdier 1 kΩ…10 MΩ
 • Kombination af AMPPLUS og andre profilespecific målemetoder
 • Kontinuerlig måling af kapacitans, spænding og frekvens
 • Foruddefinerede måleprofiler, til opfyldelse forskellige behov og krav
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • INFO-knap til visning af udstyr- og netværksindstillinger
 • Selvovervågning med automatisk alarmbesked
 • Historisk hukommelse med real-tids ur (buffer til tre dage) til lagring 1023 alarm beskeder med dato og tid
 • Strøm- og spændings udgang 0(4)…20 mA, 0… 400 μA, 0… 10 V, 2…10 V (galvanisk adskilt), som er analog til nettets målte isolationsværdi
 • Permanent tilslutningsovervågning af måleledere
 • Frit konfigurerbare digitale og analoge indgange og udgange
 • Grafik LC-skærm med høj opløsning
 • IsoGraph funktion for tidsrelateret præsentation af isolationsmodstanden
 • Fjernbetjening indstilling og diagnose via internet (Web-server/option; COMTRAXX® gateway)
 • Modbus TCP, web server og BCOM
 • Internt kontaktfunktion til brug for koblede systemer (ISOnet). Funktionen kan med fordel anvendes såfremt installationen forsynes af flere parallelforbundne strømforsyninger. I disse applikationer skal der anvendes en IMD for hver forsyning, forudsat at de er tvangskoblet på en sådan måde, at kun en enkelt IMD forbliver forbundet til systemet.
 • Flersproget

Applications

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, konvertere, omformere og variable hastigheds drev mv.
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Elinstallationer indeholdende switch-mode strømforsyninger
 • Koblede IT systemer med stor afledningskapacitet

Accessories

OBLIGATORISK TILBEHØR TIL ISOMETER® ISO685-…-B

Type betegnelse Art. nr.
Et sæt skrueklemmer* B91067901
Et sæt push-wire terminaler B91067902
Tilbehør til kabinettet (klemmeafdækning, 2 Montageclips)* B91067903
Transparent front-cover 144 × 72 (til IP65) B98060005

*inkluderet i leveringsomfanget

Ordering information

ORDREOPLYSNINGER

Type Nominelt spændingsområde Un Hjælpespænding Us Display Option W*) Art. nr.
iso685-D-B AC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
X B91067020
iso685W-D-B* AC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
X -40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067020W
iso685-S-B + FP200 AC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
B91067220
iso685W-S-B + FP200* AC 0…690 V; 1…460 Hz/
DC 0…1000 V
AC 100…240 V; 47…460 Hz/
DC 24 V, 100…240 V
-40…+ 70°c,
3K5, 3M7
B91067220W
* Øget modstandsdygtighed over for stød og vibrationer 3K5 og 3M7

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Brochure iso685 EN 8 MB  Download
Datasheets iso685 (Nord Amerika) EN 2 MB  Download
Datasheets iso685-x EN 2 MB  Download
Datasheets iso685-x-B EN 2 MB  Download
Datasheets iso685-x-P EN 2 MB  Download
Manualer iso685 (Nord Amerika) EN 2 MB  Download
Manuals iso685-x EN 841 KB  Download
Manuals iso685-x-B EN 5 MB  Download
Manuals iso685-x-P EN 5 MB  Download
Manualer iso685… WebServer EN 2 MB  Download
Manualer iso685…Modbus Indstillinger EN 2 MB  Download
Manuals iso685-EDS440 Målekuffert EN 561 KB  Download
Quickstart iso685 EN 561 KB  Download
Quickstart iso685 (Nord Amerika) EN 561 KB  Download
Video iso685 Iso Loop funktion EN  Se Video