IR123P

Isolationsovervågning (IMD)

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til lavspændingsgeneratoranlæg
 • Separat strømkreds med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse, I henhold til IEC 60364-5-55 og IEC 61557-8
 • Kan anvendes for brug af IT-system til selvstændige generatoranlæg (fx som beskrevet i ZC.3.1.4 og ZC.3.2.2.2)
 • Digitalt output-signal via optocoupler med signalering af udstyrsstatus
 • Galvanisk adskilt PWM-output for målte værdier

ISOMETER® IR123P overvåger isolationsmodstanden RF i et isoleret net, udført som et IT-system (AC-system) med en nominel spænding i området 100… 300 V (benævnt fast-til-jord-spænding U0). Dette hvor forsyningen leveres af et selvstændig generatoranlæg som beskrevet i HD 60364-5-551 (DIN VDE 0100-551). Typen ISOMETER® IR123P er egnet til AC-systemer med driftsfrekvenser i området 22… 65Hz, samt til AC-systemer med DC-komponenter. Den maksimalt tilladelige kapacitans i nette [Cemax] er begrænset til 5μF.

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolationsovervågning til isolerede DC-systemer (IT-systemer) i spændingsområde 100... 300 V
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets kapacitans
 • Optimeret måleteknik til lavfrekvente kontrolprocesser
 • Elektrisk isoleret PWM output til kΩ måleværdi
 • Optokobler output til signalering af udstyrets status
 • Automatisk selvtest af udstyret
 • Fast forudindstillet responsværdi for isolationstilstand 23/46 kΩ
 • Sekundært reaktionsområde 40/80 kΩ vælges via en jumper

Applications

 • Overvågning af ikke-jordede AC-systemer (IT-systemer) fx selvstændigt generatoranlæg og mobil generatorer

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF ISOMETER® IR123P

Type Nominel system spænding * un Forsyningsspænding * US Art. nr.
IR123P-4-2 AC 22… 460 Hz, 100… 300 V US = un B91016308
*Absolutte værdier

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IR123P EN 545 KB  Download