IR123P

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Isolationsovervågning (IMD)

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til lavspændingsgeneratoranlæg
 • Separat strømkreds med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse, I henhold til IEC 60364-5-55 og IEC 61557-8
 • Kan anvendes for brug af IT-system til selvstændige generatoranlæg (fx som beskrevet i ZC.3.1.4 og ZC.3.2.2.2)
 • Digitalt output-signal via optocoupler med signalering af udstyrsstatus
 • Galvanisk adskilt PWM-output for målte værdier

ISOMETER® IR123P overvåger isolationsmodstanden RF i et isoleret net, udført som et IT-system (AC-system) med en nominel spænding i området 100… 300 V (benævnt fast-til-jord-spænding U0). Dette hvor forsyningen leveres af et selvstændig generatoranlæg som beskrevet i HD 60364-5-551 (DIN VDE 0100-551). Typen ISOMETER® IR123P er egnet til AC-systemer med driftsfrekvenser i området 22… 65Hz, samt til AC-systemer med DC-komponenter. Den maksimalt tilladelige kapacitans i nette [Cemax] er begrænset til 5μF.

Applikationer

 • Overvågning af ikke-jordede AC-systemer (IT-systemer) fx selvstændigt generatoranlæg og mobil generatorer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
DatabladeIR123PEN545 KB Download
Senest redigeret d.13 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til isolerede DC-systemer (IT-systemer) i spændingsområde 100... 300 V
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets kapacitans
 • Optimeret måleteknik til lavfrekvente kontrolprocesser
 • Elektrisk isoleret PWM output til kΩ måleværdi
 • Optokobler output til signalering af udstyrets status
 • Automatisk selvtest af udstyret
 • Fast forudindstillet responsværdi for isolationstilstand 23/46 kΩ
 • Sekundært reaktionsområde 40/80 kΩ vælges via en jumper

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® IR123P

TypeNominel system spænding * unForsyningsspænding * USArt. nr.
IR123P-4-2AC 22… 460 Hz, 100… 300 VUS = unB91016308
*Absolutte værdier
Senest redigeret d.13 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.13 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.