isoHR685W–S–I–B + FP200W*

 • 10 GΩ måling
 • Integreret web server og Modbus TCP kommunikation
 • En tidlig detektion øger driftssikkerheden og giver forudsigelighed med henblik på vedligeholdelse.
 • Synkronisering i kapacitive koblede net
 • Stor tilpasningsevne til net med forskellige egenskaber

Dette ISOMETER® er et IMD i overensstemmelse med IEC 61557-8 for anvendelse i IT-systemer.

Apparatet er universelt anvendelige i AC, 3(N)AC, AC/DC og DC systemer. AC-systemer kan indeholde omfattende DC belastninger (fx ensrettere, frekvensomformere og andre hastighedsregulerede drev). Med et måleområde på op til 10 GΩ muliggøres det, at udviklingen i isolationsniveau kan detekteres på et meget tidligt stadie. Derfor er ISOMETER® særlig egnet og beregnet til fx overvågning af søkabler i olie- og gasindustrien.

Hvad er isolationsovervågning?

Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer

Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse:

Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer:

IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse:

For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner:

Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder:

Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse:

ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

ISOMETER® til IT-AC-systemer med galvanisk forbundne ensrettere eller konvertere, og til IT-DC-systemer (IT = Isoleret net)
 • Automatisk tilpasning til eksisterende net kapacitet
 • Kombination af AMPPlus og yderligere profilafhængige målemetoder
 • To separate justerbare alarmværdier fra 1 kΩ til 3 GΩ
 • Højopløselig grafisk LC display
 • Tilslutningsovervågning (overvågning af måleledninger)
 • Automatisk selvtest
 • Grafisk gengivelse af isolationsforringelsen over tid (isoGraph)
 • Historik hukommelse med realtidsur (3-dages buffer) til lagring af maksimalt 1023 alarmmeddelelser med dato og klokkeslæt
 • Galvanisk adskilt strøm eller spændingsudgang 0(4)... 20 mA, 0... 400 μA, 0... 10 V, 2... 10 V analog til den nettets målte isolationsværdi
 • Programmerbare digitale indgange og udgange
 • Fjernparametrering / indstilling via internet eller intranettet (webserver / option: COMTRAXX® Gateway)
 • Fjerndiagnostik via internet (kun for Bender-Service)
 • RS-485 / BS (Bender-Sensor-Bus) til dataudveksling med andre Bender-komponenter
 • BCOM, Modbus TCP og Webserver
 • isoData - måledata
 • ISOsync - tidsmæssig synkronisering af målinger

Applications

 • AC-, DC- eller AC/DC hovedstrømkredse
 • AC/DC hovedstrømkreds med dirkete tilsluttet jævnstrømskomponenter, fx ensrettere, konvertere, omformer og hastighedsregulerede drev.
 • UPS-anlæg, batteri net
 • Triax styrede varmeanlæg
 • Sammen koblede IT-systemer med stor afledning
 • Overvågning af kapacitivt koblede net, fx via lange kabelstræk
 • Overvågning til undervandsfartøjer

Accessories

Ordering information

Varianter af ISOMETER® isoHR685W

Type Nominal system voltage range Un Supply voltage US Display SKU. nr.
isoHR685W–D–I–B AC 0…1000 V; 0.1…460 Hz /
DC 0…1300 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz /
DC 24…240 V
integrated B91067025W
isoHR685W–S–I–B + FP200W* AC 0…1000 V; 0,1…460 Hz /
DC 0…1300 V
AC 24…240 V; 50…400 Hz /
DC 24…240 V
detached B91067225W

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog Str Download 
Datablade isoHR685W-x-I-B EN 3 MB  Download
Manualer isoHR685W-x-I-B EN 4 MB  Download
Quickstarts isoHR685W-x-I-B EN 735 KB  Download
Video iso685 Iso Loop funktion EN  Se Video
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.