isoPV425 med AGH420

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 •  Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 •  Applikation solcellesystemer op til AC 793 V/DC 1100 V
 •  Separat justerbar respons værdier 1 kΩ… 1 MΩ
 •  Automatisk tilpasning til systemet lækage kapacitans op til 1000 μf
 •  Måling af den nominelle spænding (RMS) med detektering af underspænding og overspænding

ISOMETER® af typen isoPV425 * serien overvåger isolationsmodstand af afdækket AC/DC vigtigste kredsløb (IT-systemer) AC, AC/DC 0… 690 V resp. DC 0… 1000 V.

DC-komponenter, der findes i AC/DC-systemer, påvirker ikke driftsegenskaberne. En ekstern forsyningsspænding gør det muligt at overvåge de-energisystemer.

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • Solcelleanlæg med direkte tilsluttet inverter
 • Solar systemer med høj system lækage capacitances
 • Solcellesystemer med høje, men langsomme spændingsfluktrationer
 • Installationer indeholdende switched-mode strømforsyninger

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeisoPV425EN413 KB Download
DatabladeisoPV425 Serie (Nord Amerika)EN413 KB Download
ManualerisoPV425EN3 MB Download
ManualerisoPV425 with AGH420EN3 MB Download
QuickstartisoPV425EN2 MB Download
QuickstartisoPV425 Serie (Nord Amerika)EN2 MB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolering overvågning for afdækkede systemer AC, AC/DC 0... 690 V, DC 0... 1000 V
 • Nominel system spændingsmåling med under spænding/overspændings detektering
 • Måling af systemets netspænding til jord (L +/PE og l-/PE)
 • Måling af nettets aflednings kapacitans
 • BMS interface
 • Information omkring fejlpunkt L+/L- via display og relækontakter
 • Automatisk tilpasning til systemet lækage kapacitans op til 500 μf
 • Område for forsyningsspænding DC 24...240 V / AC 100...240 V
 • Self overvågning og tilslutning overvågningssystem/Earth med automatisk anmeldelse
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Intern/ekstern test/reset-knap
 • To alarmrelæer (en N/O kontakt hver)
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Multi-funktionelt LC-display
 • Justerbar tidsforsinkelse for alarm
 • Kompakt kabinet i to moduler (36 mm) samt kobling i to-modulers kabinet
 • Hurtig ledningstilslutning med push-wire terminaler

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® ISOPV425 MED AGH420

TypeNominel system spænding * unForsyningsspænding * USKunst. Nr. * *
isoPV425-d4 med AGH420DC 0… 1000 V, AC 0… 690 VDC 24… 240 V, AC 100… 240 VB71036303
B91036303
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISOPV425 MED AGH420

TypeArt. nr.
Monteringsclips til skrue montering (1 stk. pr. enhed)B98060008
Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.