ISOMETER® isoPV425 med AGH420

 •  Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 •  Applikation solcellesystemer op til AC 793 V/DC 1100 V
 •  Separat justerbar respons værdier 1 kΩ... 1 MΩ
 •  Automatisk tilpasning til systemet lækage kapacitans op til 1000 μf
 •  Måling af den nominelle spænding (RMS) med detektering af underspænding og overspænding
ISOMETER® af typen isoPV425 * serien overvåger isolationsmodstand af afdækket AC/DC vigtigste kredsløb (IT-systemer) AC, AC/DC 0... 690 V resp. DC 0... 1000 V. DC-komponenter, der findes i AC/DC-systemer, påvirker ikke driftsegenskaberne. En ekstern forsyningsspænding gør det muligt at overvåge de-energisystemer.
 •  Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 •  Applikation solcellesystemer op til AC 793 V/DC 1100 V
 •  Separat justerbar respons værdier 1 kΩ… 1 MΩ
 •  Automatisk tilpasning til systemet lækage kapacitans op til 1000 μf
 •  Måling af den nominelle spænding (RMS) med detektering af underspænding og overspænding

ISOMETER® af typen isoPV425 * serien overvåger isolationsmodstand af afdækket AC/DC vigtigste kredsløb (IT-systemer) AC, AC/DC 0… 690 V resp. DC 0… 1000 V.

DC-komponenter, der findes i AC/DC-systemer, påvirker ikke driftsegenskaberne. En ekstern forsyningsspænding gør det muligt at overvåge de-energisystemer.

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • Solcelleanlæg med direkte tilsluttet inverter
 • Solar systemer med høj system lækage capacitances
 • Solcellesystemer med høje, men langsomme spændingsfluktrationer
 • Installationer indeholdende switched-mode strømforsyninger

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade isoPV425 EN 413 KB  Download
Datablade isoPV425 Serie (Nord Amerika) EN 413 KB  Download
Manualer isoPV425 EN 3 MB  Download
Manualer isoPV425 with AGH420 EN 3 MB  Download
Quickstart isoPV425 EN 2 MB  Download
Quickstart isoPV425 Serie (Nord Amerika) EN 2 MB  Download

Senest redigeret D.19 marts 2020

Funktioner

 • Isolering overvågning for afdækkede systemer AC, AC/DC 0... 690 V, DC 0... 1000 V
 • Nominel system spændingsmåling med under spænding/overspændings detektering
 • Måling af systemets netspænding til jord (L +/PE og l-/PE)
 • Måling af nettets aflednings kapacitans
 • BMS interface
 • Information omkring fejlpunkt L+/L- via display og relækontakter
 • Automatisk tilpasning til systemet lækage kapacitans op til 500 μf
 • Område for forsyningsspænding DC 24...240 V / AC 100...240 V
 • Self overvågning og tilslutning overvågningssystem/Earth med automatisk anmeldelse
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Intern/ekstern test/reset-knap
 • To alarmrelæer (en N/O kontakt hver)
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Multi-funktionelt LC-display
 • Justerbar tidsforsinkelse for alarm
 • Kompakt kabinet i to moduler (36 mm) samt kobling i to-modulers kabinet
 • Hurtig ledningstilslutning med push-wire terminaler

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® ISOPV425 MED AGH420

Type Nominel system spænding * un Forsyningsspænding * US Kunst. Nr. * *
isoPV425-d4 med AGH420 DC 0… 1000 V, AC 0… 690 V DC 24… 240 V, AC 100… 240 V B71036303
B91036303
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)

Senest redigeret D.19 marts 2020

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISOPV425 MED AGH420

Type Art. nr.
Monteringsclips til skrue montering (1 stk. pr. enhed) B98060008

Senest redigeret D.19 marts 2020


error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.