isoLR275-327 + AGH-LR-3

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 • For anvendelse i hovedstrømkredse hvor der forekommer et lavt isolationsniveau under drift
 • Separat justerbar alarmværdi 200 Ω…100 kΩ
 • Til installationer forsynet af flere parallelforbundne strømforsyninger, er Isometer udstyret en anordning til tvangskobling på en sådan måde, at kun et enkelt IMD forbilver aktivt i drift, og forbundet til IT-systemet. ISOMETER® kan derfor anvendes i sammenkoblede IT-net
 • Historisk hukommelse med realtidsfunktion til lagring af alarmer med dato og tid

Et IMD af typen IsoLR275 ISOMETER® i forbindelse med forkoblingsmodstanden type AGH-LR overvåger kontinuerlig isolationsmodstanden i et IT-system. Isolationsovervågning i denne udgave er velegnet til universel brug i 3(N)AC, AC/DC og DC systemer.

Et trefaset vekselstrømsnet i industrielle installationer, kan indeholde omfattende DC-forsynede belastninger, såsom frekvensomformere, vekselrettere og tyristorstyrede DC-drev o.lign. Isolationsovervågningens tilpasningen til det eksisterende net, og dets kapacitive afledning, sker automatisk.

For at tilpasse det nominelle spændingsområde skal der altid anvendes forkoblingsmodstanden type AGH-LR, som følger med i leveranceomfanget til dette udstyr.

isoLR275 kan dele BMS bussen med andre bus enheder

Applikationer

 • ISOMETER® til IT AC systemer med galvanisk forbundne ensrettere eller omformere og til IT DC systemer (IT = isoleret fra jord)
 • Specielt velegnet til overvågning af elektriske installationer med lavt modstandsniveau
 • isoLR275 er altid installeret sammen med AGH-LR
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets kapacitans
 • AMPPlus målemetode (Europæisk Patent: EP 0 654 673 B1)
 • Valg af målemetoder til opfyldelse af forskellige krav
 • To separat justerbar responsværdier, hver i området 0,2 kΩ...100 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • 2-linjers LC-display
 • Automatisk selvtest af udstyret
 • Hukommelse med real-tidsfunktion til at gemme alarmer med dato og tidsstempel
 • BMS interface (Bender Måle Interface) til kommunikation med andre Bender udstyr (RS-485 galvanisk adskilt)
 • Intern tvangskobling af ISOMETER® fra IT-systemet der skal overvåges (via kontrolsignal; terminaler F1/F2), f. eks. hvis flere ISOMETER® er parallelforbundet til installationen
 • Strømudgang 0(4...20 mA (elektrisk isoleret) i forhold til den isolations værdi som er målt i systemet
 • AGH-LR
 • Forkoblingsmodstand påkrævet til ISOMETER® isoLR275
 • Nominelt spændingsområde AC 0...793 V og DC 0...1100 V
 • DIN skinne montering

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeisoLR275 Serie (Nord Amerika)EN493 KB Download
DatabladeisoLR275 med AGH-LREN493 KB Download
ManualerisoLR275EN1 MB Download
QuickstartisoLR275 SerieEN493 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • ISOMETER® til IT AC systemer med galvanisk forbundne ensrettere eller omformere og til IT DC systemer (IT = isoleret fra jord)
 • Specielt velegnet til overvågning af elektriske installationer med lavt modstandsniveau
 • isoLR275 er altid installeret sammen med AGH-LR
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets kapacitans
 • AMPPlus målemetode (Europæisk Patent: EP 0 654 673 B1)
 • Valg af målemetoder til opfyldelse af forskellige krav
 • To separat justerbar responsværdier, hver i området 0,2 kΩ...100 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • 2-linjers LC-display
 • Automatisk selvtest af udstyret
 • Hukommelse med real-tidsfunktion til at gemme alarmer med dato og tidsstempel
 • BMS interface (Bender Måle Interface) til kommunikation med andre Bender udstyr (RS-485 galvanisk adskilt)
 • Intern tvangskobling af ISOMETER® fra IT-systemet der skal overvåges (via kontrolsignal; terminaler F1/F2), f. eks. hvis flere ISOMETER® er parallelforbundet til installationen
 • Strømudgang 0(4...20 mA (elektrisk isoleret) i forhold til den isolations værdi som er målt i systemet
 • AGH-LR
 • Forkoblingsmodstand påkrævet til ISOMETER® isoLR275
 • Nominelt spændingsområde AC 0...793 V og DC 0...1100 V
 • DIN skinne montering

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOLR275 MED AGH-LR

TypeNominel system spænding unHjælpespænding UsArt. nr.
isoLR275-327 + AGH-LR-3bestående af:
isoLR275-327
AGH-LR
3(N) AC 0…793 V / DC 0…1100 VDC 19.2… 72 VB91065702WB91065700W
B98039022W
isoLR275-335 + AGH-LRbestående af:
isoLR275-335
AGH-LR-3
3(N)AC 0…793 V / DC 0…1100 VAC 88…264/DC 77…286 VB91065703WB91065701W
B98039022W
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.