ISOMETER® isoPV1685PFR-425

 • Isolations overvågnings udstyr til et DC IT-system
 • For anvendelse i fotovoltariske systemer (PV-anlæg) op til DC 1500 V
 • Separat justerbar responsværdier 200 Ω...1 MΩ
 • Automatisk tilpasning til nettets afledningskapacitet op til 2000 μF
 • Valgbart interface (grænseflade) RS-485 eller Modbus
Dette IMD anvendes til en kombination af både isolationsovervågning og fejlstrømsbeskyttelse (reststrømsovervåging) i store solcellesystemer på op til 1500 VDC, hvor jordingsanlægget er udført med IT-systemjording. Den anvendte målemetode er specielt udviklet til langsomme, men samtidig også store spændingsfluktrationer (MPP-tracking). Beskyttelsesudstyret er beregnet til at overvåge isolationsmodstanden i effektmæssig store PV-anlæg, hvor solcellesystemets solcellegenerator indeholder mange solcellepaneler med stor fysisk udbredelse, hvorfor der naturligt forekommer ekstremt stor aflednings kapacitans mod jorden. Dette bl.a. som følge af anvendte metoder til undertrykkelse af interferens. En tilpasning til de systemrelateret store afledningskapaciteter, sker også automatisk. Udstyret genererer også de prøvestrømsimpulser der kræves, til lokalisering af isolationsfejl. Dette gør det muligt at lokalisere isolationsfejl ved hjælp af permanent installeret materiel, eller mobilt og transportabelt udstyr, til lokalisering af isolationsfejl. Det integrerede beskyttelsesudstyr muliggør samtidig, en hurtig signalering af målt isolationsfejl på AC siden (Inverter, transformator).
 • Isolations overvågnings udstyr til et DC IT-system
 • For anvendelse i fotovoltariske systemer (PV-anlæg) op til DC 1500 V
 • Separat justerbar responsværdier 200 Ω…1 MΩ
 • Automatisk tilpasning til nettets afledningskapacitet op til 2000 μF
 • Valgbart interface (grænseflade) RS-485 eller Modbus

Dette IMD anvendes til en kombination af både isolationsovervågning og fejlstrømsbeskyttelse (reststrømsovervåging) i store solcellesystemer på op til 1500 VDC, hvor jordingsanlægget er udført med IT-systemjording. Den anvendte målemetode er specielt udviklet til langsomme, men samtidig også store spændingsfluktrationer (MPP-tracking).

Beskyttelsesudstyret er beregnet til at overvåge isolationsmodstanden i effektmæssig store PV-anlæg, hvor solcellesystemets solcellegenerator indeholder mange solcellepaneler med stor fysisk udbredelse, hvorfor der naturligt forekommer ekstremt stor aflednings kapacitans mod jorden. Dette bl.a. som følge af anvendte metoder til undertrykkelse af interferens. En tilpasning til de systemrelateret store afledningskapaciteter, sker også automatisk.

Udstyret genererer også de prøvestrømsimpulser der kræves, til lokalisering af isolationsfejl. Dette gør det muligt at lokalisere isolationsfejl ved hjælp af permanent installeret materiel, eller mobilt og transportabelt udstyr, til lokalisering af isolationsfejl. Det integrerede beskyttelsesudstyr muliggør samtidig, en hurtig signalering af målt isolationsfejl på AC siden (Inverter, transformator).

Applikationer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade isoPV1685P (Nord Amerika) EN 725 KB  Download
Datablade isoPV1685xxx EN 725 KB  Download
Manualer isoPV1685xxx EN 2 MB  Download
Manualer isoPV1685/isoPV1685PFR Appendix A EN 495 KB  Download
Quickstart isoPV1685xxx EN 725 KB  Download
Quickstart isoPV1685RTU/isoPV1685P/isoPV1685PFR EN 722 KB  Download

Senest redigeret D.19 marts 2020

Funktioner

 • Kun udstyrsversionerne type isoPV1685PFR og isoPV1685P er udstyret med intern generator til prøvestrømsimpulser. Kun type isoPV1685PFR er i supplement hertil, udstyret med Beskyttelsesudstyr!
 • Isolationsovervågnig til storeskala solcellesystemer
 • Måling af isolationsniveau med lav modstand
 • Separate justerbare responsværdier Ran1 (Alarm 1) og Ran2 (Alarm 2), begge i området 200 Ω...1 MΩ for forvarsel og alarm. Princippet om, at Ran1 ≥ Ran2 anvendes.
 • Automatisk justering til systemer med stor aflednings kapacitans på op til 2000 μF, valgbart område
 • Tilslutningsovervågning for omvendt polaritet af L+, L-
 • Integreret pulsstrømsgenerator op til 50 mA (kun for isoPV1685P(FR)
 • Hurtig måling og påvisning af isolations fejl på AC-siden ved hjælp af Beskyttelsesudstyr (Inverter, transformator), der muliggør hurtig afbrydelse (kun isoPV1685PFR)
 • Responsværdier for fejlstrøm IΔn for forvarsel og alarm (1...5 A) (kun isoPV1685PFR)
 • kontinuerlig overvågning af CT-forbindelser (kun isoPV1685PFR)
 • Udstyret med selvtest og automatisk fejlmeddelelse i tilfælde af fejl
 • Alarmrelæer kan indstilles separat for isolations fejl, fejlstrøms og udstyrsfejl (kun isoPV1685PFR).
 • Alarmrelæer separat justerbar for isolationsfejl 1, isolations fejl 2 (kun: isoPV1685P, isoPV1685RTU)
 • CAN-interface til output målte værdier, statusser og alarmer
 • RS-485 interface – isoPV1685(P)FR: BMS bus, fx til styring og kontrol af lokalisering af isolationsfejl – isoPV1685RTU: BMS bus eller Modbus (kan skiftes ved hjælp af DIP-switch)
 • μSD kort med datalogger og historisk hukommelse for alarmer

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOPV1685RTU/ISOPV1685P/ISOPV1685PFR

Type Interval for svar værdi Forsyningsspænding * Art. nr.
isoPV1685RTU-425 200 Ω…1 MΩ DC 18…30 V B91065603
isoPV1685P-425 200 Ω…1 MΩ DC 18…30 V B91065604
isoPV1685PFR-425 200 Ω…1 MΩ DC 18…30 V B91065600

Senest redigeret D.19 marts 2020

Tilbehør

Senest redigeret D.19 marts 2020


error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.