ISOMETER® IRDH275B-425

IMD'er i serien ISOMETER® IRDH275 er isolationsovervågningsudstyr designet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net) og kan anvendes til AC, AC/DC 0...793 V hhv. DC 0...650 V.

Det anvendte AMPPlus måleprincip i IRDH-serien opfylder de særlige krav til moderne forsyningssystemer og komplekse installationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx 6-puls-, 12-puls og 18-puls ensretterbroer) til omformere, invertere, thyristor-styrede DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter.

Samtidig installeres i disse applikationer sædvanligvis også aktive filtre såvel som passive filtre, som EMC-foranstaltning til reduktion af netforvrængning, og for undertrykkelse af radioforstyrrelser. I disse net forekommer derfor ofte en forholdsvis stor afledningskapacitet mod jord.

Isolationsovervågning type IRDH275 er egnet og beregnet til netop disse formål, og tilpasser sig automatisk til de eksisterende net betingelser.

I kombination med en forkoblingsmodstand, kan Isometer også anvendes til højere spændinger. Dette isolationsovervågningsudstyr er samtidig udført med tilslutning til ekstern forsyningsspænding, som også gør det muligt, at foretage overvågning af afbrudte strømkredse.

For montage i tavlefront på fx en fordelingstavle, henvises der til type IRDH375(B).

 

IMD’er i serien ISOMETER® IRDH275 er isolationsovervågningsudstyr designet til at måle og overvåge isolationsmodstanden i hovedstrømkredse, udført med systemjording som et IT-system (isoleret net) og kan anvendes til AC, AC/DC 0…793 V hhv. DC 0…650 V.

Det anvendte AMPPlus måleprincip i IRDH-serien opfylder de særlige krav til moderne forsyningssystemer og komplekse installationer, som ofte indeholder effektelektronik i form af ensrettere (fx 6-puls-, 12-puls og 18-puls ensretterbroer) til omformere, invertere, thyristor-styrede DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter.

Samtidig installeres i disse applikationer sædvanligvis også aktive filtre såvel som passive filtre, som EMC-foranstaltning til reduktion af netforvrængning, og for undertrykkelse af radioforstyrrelser. I disse net forekommer derfor ofte en forholdsvis stor afledningskapacitet mod jord.

Isolationsovervågning type IRDH275 er egnet og beregnet til netop disse formål, og tilpasser sig automatisk til de eksisterende net betingelser.

I kombination med en forkoblingsmodstand, kan Isometer også anvendes til højere spændinger. Dette isolationsovervågningsudstyr er samtidig udført med tilslutning til ekstern forsyningsspænding, som også gør det muligt, at foretage overvågning af afbrudte strømkredse.

For montage i tavlefront på fx en fordelingstavle, henvises der til type IRDH375(B).

 

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, omformere og thyristor-styrede DC-drev
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switch-mode strømforsyninger
 • IT-system med stor afledningskapacitet
 • Koblede IT-systemer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade IRDH275 Serie (Nord Amerika) EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275(PV) EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275 EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275BM-7 EN 495 KB  Download
Datablade IRDH275BU-6 EN 495 KB  Download
Manualer IRDH275BM-7 EN 2 MB  Download
Manualer IRDH275BU-6 EN 495 KB  Download
Manualer IRDH275/IRDH275B EN 495 KB  Download
Quickstart IRDH275 Serie (Nord Amerika) EN 495 KB  Download

Senest redigeret D.19 marts 2020

Funktioner

 • Isolationsovervågning til isolerede AC, DC og AC/DC IT-systemer 0...793 V, DC 0...650 V
 • Nominel spænding forlænges via tilkoblingsanordning
 • To separat justerbare responsværdier / alarmværdier 1 kΩ...10 MΩ
 • AMPPlus målemetode
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap til at vise udstyrsindstillinger og afledningskapacitet
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Automatisk selvtest, der kan vælges
 • Tilslutning til ekstern kΩ visning
 • Test- og reset-tast
 • Tilslutning ekstern test/reset tast
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie skiftekontakter
 • N/O eller N/C drift
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • RS-485 interface

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IRDH275

Type Nominel spænding Un Hjælpespænding Us Art. nr.
IRDH275-435 AC 0…793 V / DC 0…650 V* AC 88…264 / DC 77…286 V* B91065100
IRDH275-427 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 19.2… 72 V B91065104
IRDH275-425 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 10. 2…36 V B91065108
IRDH275B-435 AC 0…793 V / DC 0…650 V* AC 88…264 / DC 77…286 V* B91065101
IRDH275B-427 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 19.2… 72 V B91065105
IRDH275B-425 AC 0…793 V / DC 0…650 V* DC 10. 2…36 V B91065108
*Absolutte værdier

Senest redigeret D.19 marts 2020

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IRDH275

Eksterne kΩ viserinstrument 400 µA

Type Art. nr.
7204-1421 B986763
9604-1421 B986764

Eksternt kΩ viserinstrument 20 mA

Type Art. nr.
9620-1421 B986841

Forkoblingsmodstande

Type Nominel system spænding un Art. nr.
AGH150W-4 DC 0…1760 V B98018006
AGH204S-4 AC 0…1650 (1300) V B914013
AGH520S AC 0…7200 V B913033

Senest redigeret D.19 marts 2020


error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.