ISOMETER® IR123P

Call for Price

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til lavspændingsgeneratoranlæg
 • Separat strømkreds med udstyr til isolationsovervågning (IMD) og automatisk afbrydelse, I henhold til IEC 60364-5-55 og IEC 61557-8
 • Kan anvendes for brug af IT-system til selvstændige generatoranlæg (fx som beskrevet i ZC.3.1.4 og ZC.3.2.2.2)
 • Digitalt output-signal via optocoupler med signalering af udstyrsstatus
 • Galvanisk adskilt PWM-output for målte værdier

ISOMETER® IR123P overvåger isolationsmodstanden RF i et isoleret net, udført som et IT-system (AC-system) med en nominel spænding i området 100… 300 V (benævnt fast-til-jord-spænding U0). Dette hvor forsyningen leveres af et selvstændig generatoranlæg som beskrevet i HD 60364-5-551 (DIN VDE 0100-551). Typen ISOMETER® IR123P er egnet til AC-systemer med driftsfrekvenser i området 22… 65Hz, samt til AC-systemer med DC-komponenter. Den maksimalt tilladelige kapacitans i nette [Cemax] er begrænset til 5μF.

Applikationer

 • Overvågning af ikke-jordede AC-systemer (IT-systemer) fx selvstændigt generatoranlæg og mobil generatorer

Beskrivelse

ISOMETER® IR123P

Om Isolationsovervågning (IMD)

Isolations overvågningsenheder overvåger konstant isolationsmodstanden for it-systemer (ikke-jordede systemer) og udsender en alarm, hvis værdien falder til under en svar værdi.

For at opnå en måling skal enheden være forbundet mellem it-systemet og den beskyttende jordleder (PE). Der lægges en måle strøm oven på systemet, som detekteres og vurderes af et måle kredsløb. Isolerings overvågningsudstyr registrerer forringelser af isoleringsniveauet på et tidligt stadie og på en pålidelig måde.

Downloads

Kategori Product Sprog Dato Størrelse Download 
DatabladeIR123PEN03.06.2015545 KB Download

Funktioner

 • Isolationsovervågning til isolerede DC-systemer (IT-systemer) i spændingsområde 100… 300 V
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende nets kapacitans
 • Optimeret måleteknik til lavfrekvente kontrolprocesser
 • Elektrisk isoleret PWM output til kΩ måleværdi
 • Optokobler output til signalering af udstyrets status
 • Automatisk selvtest af udstyret
 • Fast forudindstillet responsværdi for isolationstilstand 23/46 kΩ
 • Sekundært reaktionsområde 40/80 kΩ vælges via en jumper

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® IR123P

TypeNominel system spænding * unForsyningsspænding * USArt. nr.
IR123P-4-2AC 22… 460 Hz, 100… 300 VUS = unB91016308
*Absolutte værdier

Tilbehr

Yderligere information

Vægt4 kg

error: Indholdet er beskyttet!