ISOMETER® isoUG425

 • Jordfejlsovervågning til DC IT-systemer.
 • For anvendelse i: Hjælpekredse, styresstrømkredse og styrespændingskredse, kontrolspændingskredse.
 • To separate konfigurerbare alarmværdier/responsværdier.
 • Multifunktionel LC-display.
 • Passiv målemetode uden anvendelse af målespænding.
Dette ISOMETER® overvåger isolerede DC-systemer (IT-system) for opståen af asymmetriske isolationsfejl i net med nominelle spændinger på mellem DC 12 ... 120 V. Den maksimale tilladte systemkapacitet Ce er 50μF.
 • Jordfejlsovervågning til DC IT-systemer.
 • For anvendelse i: Hjælpekredse, styresstrømkredse og styrespændingskredse, kontrolspændingskredse.
 • To separate konfigurerbare alarmværdier/responsværdier.
 • Multifunktionel LC-display.
 • Passiv målemetode uden anvendelse af målespænding.

Dette ISOMETER® overvåger isolerede DC-systemer (IT-system) for opståen af asymmetriske isolationsfejl i net med nominelle spændinger på mellem DC 12 … 120 V. Den maksimale tilladte systemkapacitet Ce er 50μF.

Applikationer

 • Simple batterisystemer.
 • Overskuelige og simple DC-styrespændingsnet.
 • DC lampkredsløb.

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog Str Download 
Manual isoUG425 EN 1 MB  Download
Quickstart isoUG425 EN 2 MB  Download
Datablad isoUG425 EN 343 KB  Download
Software Modbus RTU – Monitor isoxx425 V2.2.2 setup EN 7 MB  Download

Senest redigeret D.10 august 2021

Funktioner

 • Overvågning af asymmetrisk isolationsmodstand i et isoleret DC-system.
 • Måling af netspænding (RMS og DC) med detektering af under / overspænding.
 • Måling af nettets jævnspænding mod jord (L + / PE og L- / PE).
 • Indstilbar tilpasning til systemets kapacitans op til 50 μF.
 • Justerbar start-, respons- og tilbagesætningsforsinkelse.
 • To separate justerbare alarmområder fra 1... 100 kΩ (Alarm 1, Alarm 2).
 • Alarmer vises via LED'er (AL1, AL2), i et display og via alarmrelæer (K1, K2).
 • Valgbar arbejdsstrøm eller hvilestrøms forhold udgangsrelæer.
 • Visning af måleværdi via multifunktionel LC-display.
 • Selvhold kan aktiveres.
 • RS-485 (galvanisk isoleret udgang) med følgende protokoller:
  • BMS interface (Bender Måle Interface) til dataudveksling med andre Bender komponenter
  • Modbus RTU
  • IsoData (til kontinuerlig dataudgang)
 • Adgangskodebeskyttelse mod uautoriseret ændring af parametre.

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® isoUG425

Type Supply voltage US Nominal voltage Un System leakage
capacitance
Version SKU. Nr.
isoUG425-D4-4 AC 100…240 V, 47…63 Hz / DC 24…240 V DC 12…120 V ≤ 50 μF push-wire terminal B71036320

Senest redigeret D.10 august 2021

Tilbehør

Senest redigeret D.10 august 2021


error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.