iso165C

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

  • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til isolerede DC drevsystemer (IT-systemer) i elektriske køretøjer
  • Kontinuerlig måling af isolationsmodstanden 0… 50 MΩ, respons værdier justerbar via CAN-bus
  • AC og DC IT-systemer i området 0… 600 V
  • CAN interface, 250 kBaud, intern termineringsmodstand 120 ohm (iso1685C)
  • CAN interface, 500 kBaud, ingen indre termineringsmodstand. 2 ekstra High-side drivere til fejlmeddelelse og respons værdi (iso165C-1)
  •  Egnet til strømforsyning på DC 9… 16 V

  ISOMETER® overvåger isolationsmodstanden mellem de spændingsførende HV-komponenter (Un = DC 0 V… 600 V) og reference jorden (chassis jord), i et elektrisk drevsystem til køretøjer. Den patenterede måleteknik anvendes til at overvåge isolationens tilstand på DC-siden, samt på AC-motorsiden.
  ISOMETER® type iso165 er sammensat med tre konnekterer. For at opnå intern galvanisk adskillelse er konnekter 1 tilsluttet til lavspændingsområder (LV), og konnekter 2 og 3 er forbundet til HV-områderne i bilens miljø.
  Grundet af sit pladsbesparende design og optimeret måleteknologi, er udstyret (enheden) optimeret til brug i et hybridt køretøj, og samtidig til brug i et fuldt elektriske køretøj.
  Enheden opfylder de øgede krav fra automobilindustrien, også med hensyn til miljøforhold (eksempelvis temperatur og vibration, EMC).
  Dette ISOMETER® er udført med CAN-bus interface, som gør det muligt, at integrere udstyret problemfrit ind i et eksisterende CAN miljø.

Applikationer

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til isolerede DC drevsystemer (IT-systemer) i elektriske køretøjer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Product Sprog Størrelse Download 
Databladeiso165, iso165C-1EN2 MB Download
Manualeriso165C, iso165C-1EN2 MB Download
Quickstartiso165C, iso165C-1EN388 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolering overvågning af AC og DC isoleringsfejl for afdækkede systemer (IT-systemer) fra 0... 600 V Peak
 • Strømforsyning for alle interne spændinger
 • Kontinuerlig måling af Isolationsmodstand fra 0 Ω... 50 MΩ
 • Responstid på ≤ 20 s for målt Isolationsmodstand (ved brug af jævnstrøm impuls (DCP))
 • Automatisk tilpasning til det eksisterende system lækage kapacitans (≤ 1 μf)
 • Detektion af jordslutning og tab af jord/beskyttelsesleder
 • Måling af en anden spænding
 • Enheden virker, når: hv er ustabil, er hv slukket
 • Der er symmetriske eller asymmetriske isoleringsfejl
 • Der findes fejl mellem HV-linjerne og forsyningsspændingen
 • Galvanisk isolering af alle signaler fra hv-siden
 • HV koblet netværk
 • Can-bus-grænseflade
 • Letvægts-vægt: < 220 g (inkl. bolig og tilslutnings ramme)
 • kun iso165C-1: iso165C-1 varianten har fejl-og advarselssignaler på den udskilte højt placeret driver

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® ISO165C

Bestellangaben

Interval for svar værdiNominel spænding DCForsyningsspænding DCTypeArt. nr.
Alarm1 (fejl): 30 kΩ… 1 MΩ (standard 100 kΩ); Alarm2 (advarsel): 40 kΩ… 2 MΩ (standard 200 kΩ)0… 600 V12 Viso165CB 9106 8175
Alarm1 (fejl): 30 kΩ… 1 MΩ (kunde indstilling xxx kΩ); Alarm2 (advarsel): 40 kΩ… 2 MΩ (kunde indstilling xxx kΩ)0… 600 V12 Viso165CB 9106 8175 C
Alarm1 (fejl): 30 kΩ… 1 MΩ (standard 200 kΩ); Alarm2 (advarsel): 40 kΩ… 2 MΩ (standard 400 kΩ)0… 600 V12 Viso165CB 9106 8176
Alarm1 (fejl): 30 kΩ… 1 MΩ (kunde indstilling xxx kΩ); Alarm2 (advarsel): 40 kΩ… 2 MΩ (kunde indstilling xxx kΩ)0… 600 V12 Viso165CB 9106 8176C
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISO165C

Bestellangaben

TypeArt. nr.
iso165C tilslutning kitB 9106 8503
Senest redigeret d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.