IR1575-434

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Isolationsovervågning (IMD)

 • Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 • Anvendes til hovedstrømkredse
 • IMD i henhold til IEC/EN 61557-8
 • To individuelt konfigurerbare alarmværdier
 • Multifunktionel LC-display

IMD’er i serien ISOMETER® IR1575 overvåger isolationsmodstanden i hovedstrømkredse udført som et IT-system, og er for AC, 3(N)AC 0…480 V hhv. DC 0…480 V.

AMP-målemetoden gør det muligt at anvende dette Isometer® i net med direkte tilsluttede DC-komponenter. Under hensyntagen til nettets afledningskapacitet, tilpasser IR1575 sig automatisk til de eksisterende systembetingelser, for også derigennem af at optimere måletiden. Udstyret er forsynet med en ekstern hjælpespænding der gør det muligt, også at overvåge afbrudte strømkredse

Bemærk venligst, at frekvensområdet af IR1575 er begrænset til DC, 30…420 Hz. For brug i installationer der indeholder variable hastighedsdrev (fx frekvensomformere), anbefaler vi i stedet at anvende ISOMETER® type IRDH375 eller IRDH275 version.

Applikationer

 • AC eller AC/DC hovedstrømkredse
 • AC/DC hovedstrømkredse med direkte tilsluttede DC-komponenter
 • UPS-systemer, batterisystemer
 • Varmeanlæg med fasestyring
 • Installationer indeholdende switch-mode strømforsyninger

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeIR1570EN425 KB Download
DatabladeIR1575EN425 KB Download
ManualerIR1570/IR1575EN425 KB Download
ManualerIR1575HEN425 KB Download
ManualerIR1575H-v1.3EN425 KB Download
Senest redigeret d.2 februar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til isoleret net AC, AC/DC-systemer 0...480 V og DC-systemer 0...480 V
 • To separat justerbar alarm-/responsværdier 2 kΩ...1 MΩ
 • AMP-målemetode
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Lysdioder: LED-alarm 1/LED-alarm 2
 • Funktion til fejl hukommelse, kan vælges
 • Tilslutning overvågning net/jord
 • Test- og reset-tast
 • Tilslutning af ekstern test og reset-tast
 • To separate alarm relæer med én overgang kontakt hver
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Plug-in-terminaler
 • For montage i tavlefront 96 x 96 mm

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR1575

TypeHjælpespænding UsArt. nr.
IR1575-435AC 88…264 V/DC 77…286 V/AC 340… 460 VB91064000
IR1575W-435AC 88…264 V/DC 77…286 V/AC 340… 460 VB91064000W
IR1575-434AC 16…72 V/DC 10.2…84 VB91064003
Senest redigeret d.2 februar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.2 februar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.