isoMED427P

ISOMETER® type isoMED427P er beregnet til overvågning af isolationsmodstanden i isolerede AC kredse til forsyning af et “Medicinsk IT-system“. I udstyret er er samtidig integreret overvågning af overbelastning, og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer. I kombination med EDS seriens udstyr til lokalisering af isolationsfejl med de tilhørende respektive måletransformere, er isoMED427P beregnet til at varetage denne funktion, i.fma. udstyr til lokalisering af isolationsfejl.

Applikationer

 • Medicinsk IT-system i overensstemmelse med DS/HD 60364-7-710, IEC 60364-7-710, IEC 61557-8, IEC 61557-9 og DIN VDE 0100-710

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

Isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr ( ISOMETER®  ) - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’. Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning. Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet. Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer. De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder). Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger. Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer. Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning. Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse. Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade isoMED427P EN 445 KB  Download
Manualer isoMED427 EN 964 KB  Download
Manualer isoMED427P EN 964 KB  Download
Manualer isoMED427P-CX EN 964 KB  Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til medicinske IT-systemer
 • Justerbar alarmværdi for isolationsovervågning
 • Integreret prøvestrømsgenerator beregnet for udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl (IFLS)
 • Overvågning af overbelastning og høj temperatur for transformere til medicinske IT-systemer
 • Justerbar værdi for overbelastning
 • Temperaturovervågning med PTC termistor eller bimetalkontakt
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Overvågning af PE-forbindelsens tilslutning
 • Intern/ekstern test tast
 • LED’er: ON, Alarm 1, Alarm 2
 • Konfigurerbart alarmrelæ: N/O eller N/C kan vælges
 • Kompakt kapsling i to modulers brede (36 mm)
 • BMS interface

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOMED427P

Type Forsyningsspænding Us = Un* Kunst. Nr. * *
isoMED427P-2 AC 70…264 V, 47…63 Hz B72075301
B92075301
*Absolutte værdier
* * (B7… = push-wire Terminal/B9… = skrue-type Terminal)
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISOMED427P

Type Art. nr.
STW2 måling af strømtransformer B942709
ES0107/temperatursensor (PTC) B924186
XM420 monteringsramme B990994
Montageclips for skruemontage (en clips pr. enhed) B98060008
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.