Adfærdskodeks

fournais har som en del af Bender Group forpligtet sig til specielle adfærdsmønstre. Disse er sammenfattet i vores adfærdskodeks efter eksemplet i de tyske ZVEI Code of Conduct.

Ud over at fremme menneskerettighederne indeholder de også arbejdsvilkår, der følger ILO’s grundlæggende arbejdsstandarder (f. eks. forbud mod børnearbejde, forbud mod diskrimination og overholdelse af arbejdstager-rettigheder) samt miljøbeskyttelse.

Dette fremmer samfundets forpligtelser, og engagement i form af frivillge aktiviteter hos vores medarbejdere. 


Download:

Adfærdskodeks (kun engelsk version)

Konfliktmineraler

Som en leverandør af elektroniske produkter, er sporbarhed i forsyningskæden af afgørende betydning for for os. 

Det gælder især for såkaldte konfliktmineraler. Som leverandør er vi ikke i stand til at certificere oprindelseslandet for de mineraler, der er indeholdt i de produkter, der fremstilles af vores leverandører.

Ikke desto mindre er vi forpligtet til, at arbejde med vores kundebase for at levere produkter, der opfylder vores kundens specifikationer.

Vi er bevidste om vores ansvar, og vil videregive relevante oplysninger om de produkter, som vi råder over, og som kan indeholde konfliktmateriale, når de meddeles til os af vores komponentleverandøre selv, eller vores underleverandører.

I virksomheden forpligte vi os til et sociale ansvar, og en bæredygtighed indsats.

Download:
Konflikt Minerals Statement (kun engelsk version)

Miljø

I fournais a/s er økologi en en indbygget del af virksomheds-kulturen. Tilsvarende er gældende for bender, hvorfor de siden 2011 har været certificeret i henhold til DIN EN ISO 14001.

Som selvstændig familievirksomhed tænker vi i generationer.

RoHS-direktivet

EU-direktiv 2011/65/EU begrænser anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. Direktivet regulerer derfor også anvendelsen og markedsføringen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske komponenter.

I en rum tid har al produktudvikling været rettet mod den “fremtidige generation”, og allerede tilbage i 2005 forlod den første RoHS-kompatible enhed vores produktionslinje.

Downloads:
RoHS-certifikat

REACH forordningen

REACH er en EU-kemikalieforordning der bl.a. har til formål at sikre mennesker og miljø, foruden registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (f. eks. 1907/2006).

Som en producent/leverandør af elektroniske produkter – i betydningen af REACH – er vi en såkaldt “downstream user”.

Vores produkter er udelukkende ikke-kemiske. Desuden og under normale rimeligt forudsigelige omstændigheder ved anvendelsen, må vores produkter ikke frigive noget “stof”.

Downloads:
REACH-erklæring

Kvalitet

Allerede tilbage i 1992, blev Bender certificeret iht. standarden for Kvalitetsledelsessystemer ISO 9001/2008.

Download:
Certifikat ISO 9001

BENDER energistyring

Bender er blevet certificeret i henhold til standarden for Energiledelsessystemer DIN EN ISO 50001, og har siden 2016 forpligtet sig til at forbedre de energirelaterede serviceydelser, herunder energieffektivitet, energiudnyttelse og energiforbrug.

Downloads:
ISO 50001 certifikat

Miljøledelsessystemer ISO 14001

Tilbage i 2011, blev Bender certificeret i henhold til standarden for Miljøledelsessystemer ISO 14001.

Downloads:
Certifikat ISO 14001
Certifikat ISO 50001

BENDER produkter – velegenet til fremtiden

Blyfri produktion er et vigtigt tema i elektronikindustrien. “Blyfri” betyder, at produktet ikke indeholder bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, PBB eller PBDE, som er farlige stoffer.

ElektroG er en tysk lov baseret på EU’s WEEE og RoHS direktiver. Fra juli 2006 har det været ulovligt at bruge bly og andre skadelige stoffer i visse typer elektronik.

Bender Group er dedikeret til at producere kun RoHS-kompatible produkter. Vi startede med at erstatte de farlige stoffer i 2003 og lancerede vores første RoHS-kompatible produkt i juli 2005 – et år før loven krævede det.

Fordele ved RoHS-kompatible produkter:

  • Miljøvenlige
  • Beskytter menneskers sundhed
  • Sikrer en sikker fremtid for vores børn
  • Opfylder lovgivningens krav

Bender Group er en førende producent af RoHS-kompatible produkter. Kontakt os for at lære mere om vores produkter og vores engagement i miljøet.

Returnering (WEEE-direktiv 2012/19/EU)

Tilbagetagelsen af gammelt udstyr (WEEE-direktiv 2012/19/EU)