Periodisk verifikation uden afbrydelse

Periodisk verifikation og fejlfinding - service drift og vedligeholdelse

Måling i stedet for afbrydelse – kompatible ekspertløsning
drift og vedligeholdelse

Elektrisk udstyr bør regelmæssig testes.

Tilsvarende gør sig gældende for elektriske installationer, og fremgår af standarden IEC 60364-6 og DS/HD 60364-6 punkt 6.5 “Periodisk verifikation”.

I øvrigt fremgår det bla. af Elsikkerhedsloven §10 Stk.2, at: “Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation er ansvarlig for, at installationen drives og vedligeholdes forsvarligt…” og derudover, at ejer eller bruger “..skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare..”.

Periodisk verifikation af den elektriske installation, fx som en del af den forebyggende eller tilstandsbaserede vedligeholdelse, er derfor også i ejerens- eller brugerens interesse.

Test forebygger trods alt tidskrævende og unødvendigt dyre driftsstop og reparationsomkostninger, samt følgeskader grundet dårlig og/eller manglende vedligeholdelse.

Det er samtidig også den eneste måde, at sikre optimal konfiguration af udstyr og installationer.

Bender tilbyder løsninger til tilstandsbaseret og periodisk verifikation med permanent måling uden afbrydelse.

Udskiftning

Opfylder min installation stadig de nye og aktuelle krav?
drift og vedligeholdelse

Selv med installationer og elektroteknisk udstyr der var state-of-the-art, sætter tidens tand sit præg.

Dette uanset om det er en reduktion af driftssikkerheden, ændringer i lovmæssige bestemmelser, eller stigende energi-omkostninger, er tilpasning til den nyeste state of the art af afgørende betydning.

Typisk er produkter til overvågning af fx spændingskvalitet og til fejlfinding, eftermonteret.

Kontakt os for at få en snak om jeres elektriske installation, så kan vi komme med forslag til, fx hvordan I kan opgradere jeres system således, at den elektriske installation igen bliver state-of-the-art.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.