Service, drift og vedligeholdelse

Periodisk verifikation uden afbrydelse

Periodisk verifikation og fejlfinding – service drift og vedligeholdelse

Måling i stedet for afbrydelse – kompatible ekspertløsning

fournais-bender"
Elektrisk udstyr bør regelmæssig testes.

Tilsvarende gør sig gældende for elektriske installationer, og fremgår af standarden IEC 60364-6 og DS/HD 60364-6 punkt 6.5 “Periodisk verifikation”.

I øvrigt fremgår det bla. af Elsikkerhedsloven §10 Stk.2, at: “Ejeren eller brugeren af en elektrisk installation er ansvarlig for, at installationen drives og vedligeholdes forsvarligt…” og derudover, at ejer eller bruger “..skal endvidere lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at hindre, at fejl og mangler kan foranledige fare..”.

Periodisk verifikation af den elektriske installation, fx som en del af den forebyggende eller tilstandsbaserede vedligeholdelse, er derfor også i ejerens- eller brugerens interesse.

Test forebygger trods alt tidskrævende og unødvendigt dyre driftsstop og reparationsomkostninger, samt følgeskader grundet dårlig og/eller manglende vedligeholdelse.

Det er samtidig også den eneste måde, at sikre optimal konfiguration af udstyr og installationer.

Bender tilbyder løsninger til tilstandsbaseret og periodisk verifikation med permanent måling uden afbrydelse.

Downloads

Gå til portalen Bender Service portal

Produkter

Anbefalede testsystemer

dkbender
UNIMET 300ST

Standarder

DS/HD 60364-7-710
Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-710: Krav til særlige installationer eller områder – Medicinske områder DS/HD 60364-7-710:2012+AC:2013 (SIK) indgår som referance i Benekdtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer – installationsbekendtgørelse

HD 60364-7-710
Low-voltage electrical installations – Part 7-710: Requirements for special installations or locations – Medical locations (IEC 60364-7-710:2002, modified) Publikationen erstatter: DS/IEC 60364-7-710:2009

IEC 60364-7-710
Elektriske installationer af bygninger – del 7-710: krav til særlige installationer eller steder – medicinske steder

IEC/EN 60947-6-1
Koblingsudstyr til lavspænding – Del 6-1: Materiel med flere funktioner – Omkoblingsudstyr

IEC 60601-1
Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav

IEC 62353
Medical electrical equipment – Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment

DS/EN 62353
Elektromedicinsk udstyr – Periodisk prøvning og prøvning efter reparation af elektromedicinsk udstyr

IEC 61010-1
Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav

ÖVE/ÖNORM en 62353
Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten

DIN VDE 0701-0702
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung Elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung Elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

ÖVE E8701-1
Prüfung nach Instandsetzung und Änderung und Wiederkehrende Prüfung Elektrischer Geräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Udskiftning

Opfylder min installation stadig de nye og aktuelle krav?

electrical engineering
Selv med installationer og elektroteknisk udstyr der var state-of-the-art, sætter tidens tand sit præg.

Dette uanset om det er en reduktion af driftssikkerheden, ændringer i lovmæssige bestemmelser, eller stigende energi-omkostninger, er tilpasning til den nyeste state of the art af afgørende betydning.

Typisk er produkter til overvågning af fx spændingskvalitet og til fejlfinding, eftermonteret.

Kontakt os for at få en snak om jeres elektriske installation, så kan vi komme med forslag til, fx hvordan I kan opgradere jeres system således, at den elektriske installation igen bliver state-of-the-art.

Downloads

Download Brochure UNIMET® 810ST

Produkter

Anbefalede testsystemer

dkbender
UNIMET 810ST

Standarder

IEC 60601-1
Elektromedicinsk udstyr – Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav

IEC 62353
Medical electrical equipment – Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment

DS/EN 62353
Elektromedicinsk udstyr – Periodisk prøvning og prøvning efter reparation af elektromedicinsk udstyr

IEC 61010-1
Sikkerhedskrav til elektrisk måle-, regulerings- og laboratorieudstyr – Del 1: Generelle krav

ÖVE/ÖNORM en 62353
Medizinische elektrische Geräte – Wiederholungsprüfungen und Prüfung nach Instandsetzung von medizinischen elektrischen Geräten

DIN VDE 0701-0702
Prüfung nach Instandsetzung, Änderung Elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung Elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit

ÖVE E8701-1
Prüfung nach Instandsetzung und Änderung und Wiederkehrende Prüfung Elektrischer Geräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen


FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.10 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.