Pålidelig kobling af hovedfordelingstavle på sygehuse

Automatisk omskifterudstyr op til 160 Amp. iht. til SIL2

Hovedfordelingstavle - Omkobling op til 160 A – hurtig, kompakt og med sikker adskillelse mellem forsyningslinjer
hovedfordelingstavle

En moderne hovedfordelingstavle som mærkes i overensstemmelse med standarden IEC 60364-7-710 og/eller DS/HD 60364-7-710 kræver en hurtig og sikker omkobling, mellem to uafhængige forsyningslinjer.

ATICS® er et automatisk omskifterudstyr som sikre adskillelse mellem forsyningslinjer – fx mellem normalforsyning og nødforsyning.

Samtidig er koblingsudstyret et materiel med flere funktioner, som ud over selve effektdelen, har integreret al nødvendig overvågningsudstyr som skal til og som krævet i den harmoniserede installationsstandard.

Integration af effektdel og den elektroniske overvågningsenhed er udført i én og samme kompakte kapsling – dvs. som én enhed – og reducerer derfor ikke kun den plads der kræves til dette formål i fordelingstavlen, men minimerer samtidig ledningsføringen internt i tavlen, og reducerer derved sandsynligheden for potentielle fejl markant, set i forhold til alternative løsninger.

For at opnå den størst mulige sikkerhed og pålidelighed , i medicinske gruppe 1-områder såvel som gruppe 2-områder, og som fordres på sygehuse, er ATICS® udviklet helt konsekvent i overensstemmelse med retningslinjerne for Funktionel Sikkerhed (SIL 2).

Omkoblingsudstyr > 160 Amp

Komplet modulære løsninger til omkobilingsudstyr > 160 A
CSM omkoblingsudstyr

Hvis <a class=”mylink” href=”https://fournais-bender.dk/koblingsudstyr-og-medicinske-it-systemer/”>omkoblingsudstyr</a> for større effekter påkræves, kan vi tilbyde komplette og modulære løsninger, i form af færdigkonfektionerede (fabriksmæssig komplet færdig fortrådet) fordelingstavler til IT-systemer såvel som til TN-System.

Bus-teknologi borger for en enkelt installation med lav brandbelastning.

Parametrering af indstillinger forenkles betydeligt, ved hjælp af en brugervenlig menu-struktur, udført med en letlæselig skriftlig forklaring.

Løsningen levere en-fejl-sikkerhed, intern funktionstest med automatisk kontrol af omkoblingstid, og er derfor også velegnet til indbygning og montage i alle gængse modulsystemer, fx hvor tavlen til de medicinske IT-system, skal være udført i overensstemmelse med IEC 60364-7-710 og/eller DS/HD 60364-7-710, samt efter EN61439-serien.

Fejlstrøm / reststrømsbeskyttelse

Automatisk lokalisering af fejl, i stedet for ørkesløs og tidskrævende fejlfinding
CSM fejlstrøm og reststrømsbeskyttelse

I dag er det er næsten ikke muligt at forestille sig, moderne elektromedicinsk udstyr – ME-udstyr – uden tilhørende kompleks computersystem, eller tilsluttet et datanetværk.

Hvis fx et elektromedicinsk system – ME system – fejler grundet svigt i forsyningen (fx spændingssvigt), eller grundet EMC interferens, forårsager det tab af vitale data, og konsekvenserne kan være ganske alvorlige.

For at imødegå sådanne scenarier, kan Bender fx leverer et RCMS fejlstrømsovervågnings- og beskyttelsessystem, samt energiovervågning af typen PEM, som naturligvis let kan integreres i et komplet elektrisk system.

Dette ved brug af Modbus kommunikation eller Ethernet.

Herved er fordelen: Hvis hovedfordelingstavle og fordelingstavler overvåges med RCMS, kan alle informationer og oplysningerne omkring elinstallationens tilstand overføres direkte til fx teknisk afdeling, eller et kontrolcenter.

Sygehuset driftspersonale og teknikerne ved således straks hvad der er sket, samt hvor der er ske en ændring eller opstået en fejl, og kan derfor også hurtigt løse problemet.

Energimåling/Energikvalitet

Spar på udgifterne med et bedre overblik
LINETRAXX® PEM735

Bygningsautomatik omfatter løsninger til forsyning, overvågning, styring og kontrol af moderne bygninger.

Disse bygninger omfatter blandt andet hospitaler med anlæg der permanent skal være til rådighed.

Med et stort antal besøgende, eksistere der således et højt risikoniveau.

Benders PEM materiel overvåger hele det samlede energi flow, og bidrager til styring, regulering og kontrol af bygningens energibehov, fx således at energibesparelser kan opnås, og der dermed kan spares penge for bygherre.

Systemer og løsninger fra Bender, overvåger permanent de elektriske installationer og elektriske anlæg på de centrale punkter, og sikre derved en tidlig alarmering og giver samtidig de ekstra oplysninger, der kræves, før der opstår en unødvendig fejl, eller i værste fald, en afbrydelse.

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.