UFA710-2-80-ISO-18-B16

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

De fabriksfremstillede moduler i UFA710 serien, er et komplet fortrådet- og færdig konfektioneret modul til tavlemontage.

UFA710 modulet inderholder bl.a. det påkrævede automatisk omskifterudstyr, således der er sikker adskillelse mellem forsyningslinjer. Det automatiske omskifterudstyr sikre, at der i tilfælde af spændingssvigt på en eller flere faseledere ved fordelingstavlen (dvs. hvor spændingen falder til under 90 % af den nominelle spænding), inden for en omkoblingstid mindre end eller lig med 0,5 s (t ≤ 0,5s) omkobles, til en sikkerhedsstrømkilde.

UFA710 modulet sikre således, at der sker hurtig og sikker automatisk omkobling mellem fx den almindelige forsyning og nødforsyning, eller nødforsyning og UPS – dette samtidig med, der er komplet medicinsk IT-systemovervågning i det medicinske gruppe 2-område.

Indikering af status, og alarm meddelelser sendes til eksternt alarmsystem via BUS-teknologi. Det fabriksfremstillede modul er, såfremt andet ikke aftales, opbygget på grundstel med almindeligt DIN-skinnesystem med tilhørende DIN-afdækning, og med en samlet rammebredde på 250mm, for direkte montage i tavle.

Applikationer

 • Medicinske områder

KATEGORIEN "KOBLINGSUDSTYR OG MEDICINSKE IT-SYSTEMER" OMFATTER

Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger

fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeUFA710-2-xxEN298 KB Download
ManualerUMA710-2-xx-ISO-xx/UFA710-2-xxEN2 MB Download
Senest redigeret d.18 august 2021

Funktioner

 • Automatisk omskifterudstyr ATICS® med integreret overvågning af: Spændinger på begge indgående forsyningslinjer, linje 1 og 2 Udgangsspænding Korrekt koblingsstilling, isolationsovervågning (IMD), belastningsstrøm, høj temperatur Omkoblingstid / genindkoblingstid Funktionel sikkerhed iht. IEC 61508 (SIL2)
 • Funktionsafprøvning og udskiftning kan gennemføres uden afbrydelse, ved brug af monteret bypass-omskifter (bypassomskifter er dog valgfri, men anbefales)
 • Udstyr til automatisk lokalisering af isolationsfejl (IFLS-system), type EDS151
 • Indstilbar omkoblingstid og genindkoblingstid i området t ≤ 0,5...15s
 • Udveksling af information og alarmer ved hjælp af bus-teknologi
 • Mulighed for tilslutning til fjernalarm og ekstrent alarmsystem type TM800 / MK800 / MK2430
 • Kort leveringstid
 • Tids- og omkostningsbesparelse ved tavlebygning, ved brug af fabriksmæssig konfektioneret og komplet fortrådet modul, for montage i fordelingstavle til medicinske gruppe 2-områder
 • Skrueløs tilslutning, ved brug af fjederklemmer, på alle ind-og udgående tilslutningsklemmer
 • Designet, konstrueret, sammenbygget, testet og afprøvet i overensstemmelse med kravene i gældende standarder
 • Automatisk omskifterudstyr type ATICS med integreret overvågning, er certificeret ved uafhængig 3.part af German technical service, testing and inspection organization (TÜV)

Ordreoplysninger

VARIANTER AF UFA710-2-XX-ISO…-BP

TypeAfgående strømkredseNominel strøm (AC3) Automatisk omskifterudstyrMax. tilladelig strøm iht. VDE 0100-710Forsikring max.Egetforbrug ca.
UFA710-2 -63-ISO-06-B16663A63A80A, gG16W
UFA710-2 -63-ISO-12-B161263A63A80A, gG17W
UFA710-2 -63-ISO-18-B161863A63A80A, gG18W
UFA710-2 -63-ISO-24-B162463A63A80A, gG19W
UFA710-2 -63-ISO-BP-06-B16663A63A80A, gG16W
UFA710-2 -63-ISO-BP -12-B161263A63A80A, gG17W
UFA710-2 -63-ISO-BP -18-B161863A63A80A, gG18W
UFA710-2 -63-ISO-BP -24-B162463A63A80A, gG19W
UFA710-2 -80-ISO-06-B16680A80A100A, gG28W
UFA710-2 -80-ISO-12-B161280A80A100A, gG29W
UFA710-2 -80-ISO-18-B161880A80A100A, gG30W
UFA710-2 -80-ISO-24-B162480A80A100A, gG31W
UFA710-2 -80-ISO-BP-06-B16680A80A100A, gG28W
UFA710-2 -80-ISO-BP -12-B161280A80A100A, gG29W
UFA710-2 -80-ISO-BP -18-B161880A80A100A, gG30W
UFA710-2 -80-ISO-BP -24-B162480A80A100A, gG31W
Senest redigeret d.18 august 2021

Tilbehør

Senest redigeret d.18 august 2021
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.