isoPV-327 med AGH-PV

 • Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 • Applikation solcellesystemer op til AC 793 V/DC 1100 V
 • Separat justerbaralarmværdier 200 Ω…100 kΩ
 • Automatisk tilpasning til nettets afledningskapacitet op til 2000 μF
 • Til installationer forsynet af flere parallelforbundne strømforsyninger, er Isometer udstyret en anordning til tvangskobling på en sådan måde, at kun et enkelt IMD forbliver aktivt i drift, og forbundet til IT-systemet. ISOMETER® kan derfor anvendes i sammenkoblede IT-net.

Et ISOMETER® i serien isoPV er et PV-IMD, og designet til at overvåge isolationsmodstanden i ujordede / isolerede net (IT-systemer) AC, AC/DC 0…793 V hhv. DC 0…1100 V.

Solcellesystemer (PV-anlæg) med invertere og skilletransformatorer er ofte udført som IT-systemer. Iso-PV udstyr er udført med en særlig AMPPlus målemetode der gør, at at dette isolationsovervågningsudstyr tilpasser sig de langsomme spændingsfluktrationer og udsving der opstår, og opfylder de særlige krav til moderne solcellesystemer.

Som følge af fx solcellesystemers anlægstopologi med stor fysisk anlægs-udbredelse eller anvendelse af radio- tøjdæmpningmetoder for at imødegå EMC interferens, opstår der i disse PV-systemer ofte en meget stor afledningskapacitet mod jord. I betragtning af dette, tilpasser isoPV sig automatisk til systembetingelserne for at optimere måletiden.

Isolationsovervågning beregnet til solcellesystemer er særlig udviklet til at imødekomme kravene for det tilladte spændingsområde, og sammentidig med at der hærsker et meget lavt isolationsniveau.

Brugen af ISOMETER®-isoPV må kun finde sted i kombination med AGH-PV. Udstyret er forsynet med en ekstern hjælpespænding der gør det muligt, også at overvåge afbrudte strømkredse.

Hvad er isolationsovervågning?
Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Isolationsovervågning til ujordede net (IT system) AC, AC/DC 0…793 V, DC 0…1100 V
 • To individuelt justerbare alarm værdier 0.2 kΩ…100 kΩ
 • Forskellige AMPPlus målemetoder er valgbare
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap for visning af udstyrsindstillinger og systemets afledningskapacitet
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Automatisk selvtest, der kan vælges
 • Tilslutning til eksternt kΩ-instrument
 • Test- og reset-tast
 • Ekstern test/reset-knap kan tilsluttes
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie omskifter kontakter
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • RS-485 interface
 • Opsætning til PV-anlæg via menu

Applications

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • Solcelleanlæg med direkte tilsluttet inverter
 • Fotovoltariske systemer (PV-anlæg) med stor anledningskapacitet på op til 2000 µF
 • Solcellesystemer med høje, men langsomme spændingsfluktrationer
 • Installationer indeholdende switched-mode strømforsyninger
 • Koblede IT-systemer

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISOPV MED AGH-PV

Eksternt kΩ viserinstrument 20 mA

Type Art. nr.
9620-1421 B986841

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOPV MED AGH-PV

Type Nominel system spænding un Hjælpespænding Us Art. nr.
isoPV-327 med AGH-PVbestående af:
isoPV-327
AGH-PV
3(N)AC 0…793 V / DC 0…1100 V DC 19.2… 72 V B91065132WB 9106 5130W
B 98039020W
isoPV-335 med AGH-PVbestående af:
isoPV-335
AGH-PV
3(N)AC 0…793 V / DC 0…1100 V AC 88…264/DC 77…286 V B91065133WB 9106 5131W
B 98039020W

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Manuals isoPV with AGH-PV EN 1 MB  Download
Datasheets isoPV with AGH-PV EN 695 KB  Download