isoPV-327 med AGH-PV

 • Udstyr til isolationsovervågning i AC og DC IT-systemer
 • Applikation solcellesystemer op til AC 793 V/DC 1100 V
 • Separat justerbaralarmværdier 200 Ω…100 kΩ
 • Automatisk tilpasning til nettets afledningskapacitet op til 2000 μF
 • Til installationer forsynet af flere parallelforbundne strømforsyninger, er Isometer udstyret en anordning til tvangskobling på en sådan måde, at kun et enkelt IMD forbliver aktivt i drift, og forbundet til IT-systemet. ISOMETER® kan derfor anvendes i sammenkoblede IT-net.

Et ISOMETER® i serien isoPV er et PV-IMD, og designet til at overvåge isolationsmodstanden i ujordede / isolerede net (IT-systemer) AC, AC/DC 0…793 V hhv. DC 0…1100 V.

Solcellesystemer (PV-anlæg) med invertere og skilletransformatorer er ofte udført som IT-systemer. Iso-PV udstyr er udført med en særlig AMPPlus målemetode der gør, at at dette isolationsovervågningsudstyr tilpasser sig de langsomme spændingsfluktrationer og udsving der opstår, og opfylder de særlige krav til moderne solcellesystemer.

Som følge af fx solcellesystemers anlægstopologi med stor fysisk anlægs-udbredelse eller anvendelse af radio- tøjdæmpningmetoder for at imødegå EMC interferens, opstår der i disse PV-systemer ofte en meget stor afledningskapacitet mod jord. I betragtning af dette, tilpasser isoPV sig automatisk til systembetingelserne for at optimere måletiden.

Isolationsovervågning beregnet til solcellesystemer er særlig udviklet til at imødekomme kravene for det tilladte spændingsområde, og sammentidig med at der hærsker et meget lavt isolationsniveau.

Brugen af ISOMETER®-isoPV må kun finde sted i kombination med AGH-PV. Udstyret er forsynet med en ekstern hjælpespænding der gør det muligt, også at overvåge afbrudte strømkredse.

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC installationer
 • Solcelleanlæg med direkte tilsluttet inverter
 • Fotovoltariske systemer (PV-anlæg) med stor anledningskapacitet på op til 2000 µF
 • Solcellesystemer med høje, men langsomme spændingsfluktrationer
 • Installationer indeholdende switched-mode strømforsyninger
 • Koblede IT-systemer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

Isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr ( ISOMETER®  ) - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’. Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning. Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet. Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer. De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder). Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger. Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer. Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning. Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse. Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Manualer isoPV with AGH-PV EN 1 MB  Download
Datablade isoPV with AGH-PV EN 695 KB  Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning til ujordede net (IT system) AC, AC/DC 0...793 V, DC 0...1100 V
 • To individuelt justerbare alarm værdier 0.2 kΩ...100 kΩ
 • Forskellige AMPPlus målemetoder er valgbare
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap for visning af udstyrsindstillinger og systemets afledningskapacitet
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Automatisk selvtest, der kan vælges
 • Tilslutning til eksternt kΩ-instrument
 • Test- og reset-tast
 • Ekstern test/reset-knap kan tilsluttes
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie omskifter kontakter
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Baggrundsbelyst LC-display
 • RS-485 interface
 • Opsætning til PV-anlæg via menu

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOPV MED AGH-PV

Type Nominel system spænding un Hjælpespænding Us Art. nr.
isoPV-327 med AGH-PVbestående af:
isoPV-327
AGH-PV
3(N)AC 0…793 V / DC 0…1100 V DC 19.2… 72 V B91065132WB 9106 5130W
B 98039020W
isoPV-335 med AGH-PVbestående af:
isoPV-335
AGH-PV
3(N)AC 0…793 V / DC 0…1100 V AC 88…264/DC 77…286 V B91065133WB 9106 5131W
B 98039020W
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® ISOPV MED AGH-PV

Eksternt kΩ viserinstrument 20 mA

Type Art. nr.
9620-1421 B986841
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.4 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.