COM465DP-230V

 • Komplet Systemoversigt,
 • Parameter indstilling af alle Bender-enheder,
 • Alle Bender kommunikationsinterfaces herunder Profibus-DP,
 • Vises i webbrowseren, en lokal softwareinstallation er derfor ikke påkrævet,
 • Tilpasses individuelle krav ved hjælp af funktionsmoduler,

Række af funktioner

Basisudstyr (uden funktionsmoduler)

 • Tilstands Monitor med web interface for brug med Bender BMS og BCOM samt universelt måleudstyr,
 • Understøtter enheder der er tilsluttet
  – til den interne (maks. 139 enheder) eller til den eksterne* BMS bus (maks. 98* 139 enheder),
  – via BCOM interface (Se BCOM manual)
  – via Modbus RTU eller Modbus TCP (maks. 247 enheder)
 • Fjernindikation af aktuelle målte værdier, drift/alarmmeddelelser og parametre*
 • Gateway for tilslutning af associerede enheder med Profibus DP
 • Gateway til Modbus TCP: Udlæsning af aktuelle målte værdier, drift/alarm meddelelser fra adresse 1… 10 af eget undersystem via Modbus TCP
 • Ethernet interface med 10/100 Mbit/s til fjernadgang via LAN, WAN eller internet
 • Indstilling for interne parametre, og for konfiguration af Bender universal instrumenter og energimålere* *
 • Tidssynkronisering for alle tilsluttede enheder
 • Historisk hukommelse (1.000 hændelser)
 • Datalogger, frit konfigurerbar (30 * 10.000 hændelser)
 • 50 datapunkter fra tredjepartsudstyr (via Modbus RTU eller Modbus TCP) kan integreres i systemet.,
 • Der kan oprettes en virtuel enhed med 16 kanaler.
 • Understøtter eksterne applikationer (såsom visualiserings programmer eller en PLC) via Profibus DP-protokollen,
 • Aflæsning af aktuelt målte værdier, drift/alarmmeddelelser på tilsluttet enheder. Via integreret server, er der ensartet adgang til alle tilsluttede enheder via Profibus DP
 • Kontrol kommandoer: Kommandoer kan sendes til enheder via et ekstern applikation (fx visualiseringssoftware eller PLC) via Profibus DP

*) Visning af parametre for BMS-bus-enheder er kun mulig, når gatewayen er forbundet til den interne BMS-bus
* *) Parametre kan indstilles via webapplikation og eksternt (via BMS/ICOM/BCOM), men ikke via Modbus eller PROFIBUS. Parametrene for associerede enheder kan kun læses; Funktionsmodul C er nødvendig for at kunne ændre indstillinger
!

Der kan ikke genereres rapporter – ej heller på egen enhed.

Funktionsmodul A

 • Tildeling af individuelle tekster til udstyr, kanaler (målepunkter) og alarmer.
 • Selvovervågning for fejl i udstyret.
 • E-mail-notifikation til forskellige brugere i tilfælde af alarmer og systemfejl.
 • Konfiguration af e-mail-notifikationer.
 • Rapportfunktion* gemmer målte værdier og indstillinger for tilsluttet udstyr. Gemte indstillinger kan sammenlignes med de aktuelle indstillinger i udstyret. Rapportfunktionen er tilgængelig for gatewayen, og for hver til gatewayen tilsluttet Bender-enhed.

*) Generering af rapporter fra BMS bus-enheder er kun muligt, når gatewayen er tilsluttet intern BMS bus.

Funktionmodul B

 • Understøtter eksterne applikationer (såsom visualiserings programmer eller PLC’er) via Modbus TCP.
 • Udlæsning af aktuelle målte værdier, drift/alarm meddelelser på tilsluttede enheder. Over integreret server er der ensartet adgang til alle enheder via Modbus TCP.
 • Kontrolkommandoer: Kommandoer kan sendes til Bender-udstyr ved hjælp af et eksternt program (f. eks. visualiseringssoftware eller PLC) via Modbus TCP.
 • Adgang til alarmer og målte værdier via SNMP-protokol (V1, V2c eller V3).
 • Datatilgang via MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) fra version V4.9.0 eller nyere.
  • QoS2 (Quality of Service) niveau 0…2 understøttes.

Funktionmodul C

 • Hurtig og nem parametrering (indstilling af parametre) af alle enheder* som forbundet til Gateway via webbrowser.,
 • Rapportfunktion** til brug for dokumentation af gemte indstillinger og målte værdier. Gemte indstillinger kan sammenlignes med de aktuelle indstillinger i udstyret. De gemte indstillinger kan genindlæses i udstyret.***.
 • Rapportfunktionen er tilgængelig for selve gatewayen, og for hver af det til gatewayen tilsluttede Bender-udstyr.

*) Parametrering af BMS bus enheder er kun mulig, når gateway’en er
tilsluttet til den interne BMS-bus.
**) Generere rapporter fra BMS bus-enheder, og indlæsning af indstillinger fra rapporter til
BMS-bus-enheder er kun mulig, såfremt gateway’en er forbundet til det interne
BMS bus.
) I øjeblikket er web grænsefladen Silverlight stadig nødvendig for denne funktion.

Funktionmodul D*

Hurtig og enkel visualisering uden programmering. Udstyrs-
tilstand, alarmer eller aktuelle målte værdier kan arrangeres og vises
på et baggrundsbillede (fx. en plantegning).

 • Viser en oversigt, hvis indhold optager mere end en side. Klik for at gå til en anden visning. Tilbage til oversigtssiden.,
 • Grafisk præsentation med skalerbar tidsakse.
 • System visualisering: Flere gateways (COM460IP, COM465IP, COM465DP, CP700) vises på et webside. Indikation af fælles alarmer for anordningerne. Visning af fælles alarmer fra udstyr. Ved klik på en enhed der vises, åbnes dennes webbaserede brugergrænseflade.

*) I øjeblikket er Silverlight webinterface stadig nødvendig for denne funktion.

Funktionsmodul E,

 • Der kan oprettes 100 virtuelle enheder med 16 kanaler hver.

Funktionsmodul F,

 • 1.600 datapunkter fra tredje-part’ udstyr kan (via Modbus RTU eller Modbus TCP) integreres ind i systemet.
Hvad omfatter Kommunikation?

fournais er eksperter i Bender kommunikationsudstyr, som muliggør løsninger til hurtig udveksling af information mellem udstyr, samt mulighed for at hente og præsentere data og systemstatus via en webserver.

Via kommunikation kan der dannes et komplet overblik, og hele installationen kan overvåges. Den visuelle præsentation af data gør det endvidere enkelt at identificere tendenser, og foretage analyse på et fagligt oplyst grundlag.

Dette er typisk formålstjenligt i særlige installationer eller områder der fordrer en høj driftssikkerhed. Til særlige installationer eller områder hører eksempelvis medicinske IT-systemer og medicinske områder gruppe 2, herunder intensiv og operationsstue, men også TN-systemer til forsyning af raffinaderier og pumpestationer til transport af olie og gas, offshore installationer med borerigge som kræver særlig vedligeholdelse.

Mange af disse installationer kræver specifik faglig viden, og kan ofte ikke nøjes med alene at blive overvåget via et enkelt målepunkt.

Kendetegnende for sådanne er, at der typisk er behov for automatisk at lokalisere isolationsfejl under drift, og at kommunikationsudstyret derfor tilpasses systemstrukturen.

Gateways tilvejebringer et sikkert og problemfrit netværk til brug for eksempelvis tilstandsbaseret overvågning, som forberedelse af data til evaluering og til tekniske dokumenter.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Tilstands monitor til Bender-systemer
 • Integreret modulær gateway mellem Bender Systems og TCP/IP muliggør fjernadgang via LAN, WAN eller internettet
 • En række af funktioner er justerbare via funktionsmoduler
 • Ethernet (10/100 Mbit/s) til fjernadgang via LAN, WAN eller internettet
 • Support af udstyr, der er tilsluttet den interne eller eksterne BMS bus via BCOM, Modbus RTU eller Modbus TCP
 • Integreret gateway mellem Bender-system og PROFIBUS DP

Applications

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF COMTRAXX® COM465DP

Type Forsyningsspænding/
frekvensområde Us
Strømforbrug Program Art. nr.
COM465DP-230V AC/DC 24… 240 V,
50… 60 Hz
≤ 6,5 VA / ≤ 4 W Tilstandsbaseret overvågning med integreret gateway:,
Bender, system/PROFIBUS DP/Ethernet
B95061060
COM465DP-24V DC 24 V ≤ 3 W Tilstandsbaseret overvågning med integreret gateway:,
Bender, system/PROFIBUS DP/Ethernet
B95061061

Funktionspakke (software licens)

Pakke Art. nr.
Funktionsmodul A:,
Individuelle tekst beskeder for alle enheder/kanaler, enhedsfejl, overvågning, e-mail i tilfælde af en alarm
B75061011
Funktionsmodul B:,
Modbus TCP server til maks. 98 * 139 BMS noder samt BCOM og universalt måleudstyr, SNMP-server,
B75061012
Funktionsmodul C:,
Parametrering af BMS-enheder samt BCOM og universelt måleudstyr
B75061013
Funktionsmodul D:,
Visualisering af Bender-systemer, system visualisering,
B75061014
Funktionsmodul E:,
Virtuelle enheder,
B75061015
Funktionsmodul F:,
Integration af tredjeparts udstyr,
B75061016

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datasheets COM465DP EN 1 MB  Download
Manuals COM465IP/COM465DP EN 2 MB  Download
Quickstarts COM465DP EN 2 MB  Download
Software COM465DP GSD Data EN 9 KB  Download
Software COM465DP Update V2.354 EN 21 MB  Download