COM461MT

COMTRAXX®  COM461MT er en BMS-Ethernet-gateway der indeholder en Modbus/TCP-server, for konvertering af Bender BMS-data til en Modbus-klient. Det er muligt at konfigurere COM461MT via en indbygget webserver.

Ethernet-TCP/IP-grænseflade:
Tilslutningen sker via den interne Layer 2 switch. Der er to Ethernet-porte til rådighed.

Grænseflade på BMS-siden:
COM461MT kan betjenes som Master eller som Slave.

Hvad omfatter Kommunikation?

fournais er eksperter i Bender kommunikationsudstyr, som muliggør løsninger til hurtig udveksling af information mellem udstyr, samt mulighed for at hente og præsentere data og systemstatus via en webserver.

Via kommunikation kan der dannes et komplet overblik, og hele installationen kan overvåges. Den visuelle præsentation af data gør det endvidere enkelt at identificere tendenser, og foretage analyse på et fagligt oplyst grundlag.

Dette er typisk formålstjenligt i særlige installationer eller områder der fordrer en høj driftssikkerhed. Til særlige installationer eller områder hører eksempelvis medicinske IT-systemer og medicinske områder gruppe 2, herunder intensiv og operationsstue, men også TN-systemer til forsyning af raffinaderier og pumpestationer til transport af olie og gas, offshore installationer med borerigge som kræver særlig vedligeholdelse.

Mange af disse installationer kræver specifik faglig viden, og kan ofte ikke nøjes med alene at blive overvåget via et enkelt målepunkt.

Kendetegnende for sådanne er, at der typisk er behov for automatisk at lokalisere isolationsfejl under drift, og at kommunikationsudstyret derfor tilpasses systemstrukturen.

Gateways tilvejebringer et sikkert og problemfrit netværk til brug for eksempelvis tilstandsbaseret overvågning, som forberedelse af data til evaluering og til tekniske dokumenter.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

  • Indstilling af IP-adresse, BMS adresse og tid/dato ved hjælp af standard-webbrowser
  • Tidssynkronisering for alle BMS-bus-enheder
  • Integreret Ethernet-switch: 2 x RJ45, 10/100 Mbit/s
  • Kan betjenes via den interne BMS bus
  • Modbus/TCP-dataadgang til den interne BMS bus, maks. 150 BMS-enheder
  • Fra en ekstern applikation (fx via visualiserings-software) kan kommandoer sendes til BMS-enheder, og målte værdier kan udlæses

Applications

  • Brug af professionelle visualiseringsprogrammer ved konvertering af BMS-data til Modbus/TCP-protokol
  • Overvåger og analyser kommunikations-kompatible Bender-produkter, som fx RCMS, EDS og MEDICS®-systemer

Accessories

Ordering information

VARIANTER AF COMTRAXX® COM461MT

Bestellangaben

Type Forsyningsspænding/
frekvensområde Us
Forsyningsspænding/
frekvensområde Us
Til UL-ansøgning
Strømforbrug Art. nr.
COM461MT AC/DC 76… 276 V */
AC 42… 460 Hz/DC
Us AC = 76… 250 V, 25… 60 mA, 42… 460 HzUS DC = 76… 250 V, 6… 21 ma ≤ 6,5 VA B95061021
*Absolutte værdier

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade COM461MT (Nord Amerika) EN 456 KB  Download
Datablade COM461MT EN 456 KB  Download
Manualer COM461MT EN 703 KB  Download