ATICS-BP-2-80A-SET

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Omkoblingsudstyr type ATICS®-…-ISO er et automatisk omskifterudstyr, som tilvejebringer sikker adskillelse mellem forsyningslinjer. Omkoblingsudstyret er også et materiel med flere funktioner, som udover alle nødvendige funktioner til måling og omkobling mellem to uafhæmgige forsyningslinjer, samtidig har integreret udstyr til isolationsovervågning (IMD), foruden overvågning af overbelastning og høj temperatur, til brug for et medicinsk IT-system (isolerede net).

I omkoblingsudstyret er effektsektion og den elektroniske sektion integreret i et og samme flade og kompakte kabinet. Dette giver en væsentlig reducere fyldningen i tavlen, og bidrager derved til en pladsbesparende installation. Samtidig minimeres og forenkles ledningsføringen i fordelingstavlen, hvilket markant reducere risikoen for mulige og potentielle fejl.

For at opnå den størst mulig sikkerhed og pålidelighed i tavler og installationer til medicinske områder, er ATICS® konsekvent udviklet i henhold til sikkerhedsstandarderne for funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer (SIL2).

Stik på alle tilslutningsledninger – kombineret med den valgfrie bypassomskifter – gør det muligt uden afbrydelse af forsyningen, at gennemføre funktionsprøvning eller at udskifte ATICS® under servicearbejde, fx. i forbindelse med eventuel periodisk verifikation. ATICS® øger det elektriske sikkerhedsniveau betydeligt, bl.a. i anæstesiområde og især på intensivafdelinger, opvågningsstue og på operationsstuer.

Applikationer

 • I medicinske områder bør fordelingssystemet være dimensioneret og installeret, så der let kan ske automatisk skift fra forsyningsnettet til nødforsyningen, der forsyner livsvigtige belastninger. For eksempel skal strømforsyning til følsomt udstyr, der anvendes i medicinske gruppe 2-områder, være sikker og fungere pålideligt selv under fejl forhold. Et væsentligt bidrag til at sikre dette, er anvendelse af redundante forsyningslinjer, og udførelse af forsyningen som et isoleret (ujordet) IT-system - i form af et Medicinsk IT-system.

KATEGORIEN "KOBLINGSUDSTYR OG MEDICINSKE IT-SYSTEMER" OMFATTER

Kategorien Koblingsudstyr og Medicinske IT-systemer omfatter: Bender fordelingstavler type IPS tavle® til forsyning af medicinsk IT-system i gruppe 2-områder, samt udstyr til adskillelse og kobling ifm.a. automatisk omskifterudstyr type ATiCS®.

Endvidere findes der i kategorien også omskiftermoduler og transformertavler til medicinske områder, hvilket adskiller sig væsentligt fra andre systemer i industrien.

I medicinske områder er det nødvendigt at varetage sikkerheden for patienter, som med sandsynlighed kommer i forbindelse med elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr).

Derfor gælder der særlig krav til elektriske installationer i medicinske områder, for at varetage patienter og medicinske personales sikkerhed.

Kravene relaterer sig til elektriske installationer på hospitaler, sygehuse, private klinikker lægepraksis og tandlægepraksis, sundhedscentre (herunder sanatorier og helseklinikker), lægecentre, klinikker og afdelinger for ambulant behandling, akutmodtagelse, samt andre ambulante institutioner.

Ved installation af en IPS tavle® til forsyning af medicinsk område gruppe 2, tages automatisk hensyn til enhver aktivitet og funktion i et medicinsk område, og tillige varetages hensynet til de særlige sikkerhedskrav.

Herudover kan sikkerhed opnås ved at holde installationen i forsvarlig stand, samt sørge for sikker drift og vedligeholdelse af elektromedicinsk udstyr, der er forbundet til den.

Anvendelsen af elektromedicinsk udstyr på patienter i intensiv pleje kræver øget driftssikkerhed, pålidelighed og sikkerhed for elektriske installationer på hospitaler for at forbedre forsyningssikkerheden, som er opnået ved anvendelse af harmoniseringsdokumentet DS/HD 60364-7-710.

En standardiseret fordelingstavle til medicinske områder gruppe 2 i serien IPS tavle®, er udført i overensstemmelse med EN 61439-seien, og DS/HD 60364-7-710.

Tavlen er udført med følgende systemkomponenter; transformere til medicinske IT-systemer iht. 710.512.1.101 og isolationsovervågning (IMD) iht. 710.411.6.3.101, grupper med kredsafbryder, en skinne til supplerende beskyttende potentialudligning.

Endvidere kan der i en standard IPS tavle® tilvælges, og den skal udføres med automatisk omskifterudstyr (ATiCS®) der håndtere strømforsyning til medicinske gruppe 2-områder.

Dette for at opfylde kravet i standardens pkt. 710.512.1.102 der beskriver, at i tilfælde af en enkelt forsyningsfejl skal et fuldstændigt strømudfald i et medicinsk gruppe 2-område forhindres, og som imødegås ved anvendelse af to uafhængige forsyningslinjer jf. 710.536.101.

Et automatisk omskifterudstyr i serien ATiCS® er i overensstemmelse med EN 60947-6-1 og DS/HD 60364-7-710. Vælges ATiCS®-iso i 2 pol. udførelse, er det automatisk omskifterudstyr udført integreret isolationsovervågning (IMD) iht. EN 61557-8 anneks B - som krævet iht. standarden pkt. 710.411.6.3.101

Endvidere er ATiCS® forberede med udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) i alle dele af det medicinske IT-systemer, i overensstemmelse med EN 61557-9.

Dette er en stor fordel fx. på en intensivstue, hvor der optræder forholdsvis mange stikkontakter og stikkontaktkredse i det medicinske IT-system i medicinske gruppe 2-områder.

Bender porteføljen af løsninger og udstyr for brug i medicinske områder spænder fra alarmsystemer, til automatiske omskifterudstyr udført som en enkelt kompakt enhed, over automatisk omskifterudstyr med integreret isolationsovervågning, belastningsovervågning, høj temperatur og automatisk lokalisering af isolationsfejl, til hele den komplette medicinske IT-tavle til forsyning af medicinske gruppe 2-områder.

Uanset om det er et færdigkonfektioneret tavlemodul, en standard tavle eller enkeltkomponenter for direkte indbygning og tavlemontage, eller der er tale om individuelle krav og ønsker – levere forurnais den rigtige Bender løsning, til opfyldelse af kravene i Dansk Standard’ udgave af 60364-7-710.

Gå til løsninger

fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
ManualerATICS-BP-SETEN2 MB Download
ManualerATICS-BP-3-SETEN2 MB Download
Senest redigeret d.6 januar 2022

Funktioner

 • Perfekt egnet til pladsbesparende installation, og til eftermontering / udskiftning / opdatering af ældre installationer
 • Kompakt udstyr til enkel og praktisk installation, for omkobling til sikkerhedsstrømkilde med funktionel sikkerhed i henhold til EN 61508 (SIL 2) fx til medicinske gruppe 2-områder, i overensstemmelse med IEC 60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) / HD 60364-7-710
 • Markant øget sikkerhed og tilgængelighed ved at integrere automatisk omskifterudstyr og IT-systemovervågning i én og samme kompakte enhed.
 • All-in-One: Integration af lastadskiller og elektronisk styring
 • Løsninger til ethver anvendelsePraktisk installation og idriftsættelse
 • Sparer tid og penge
 • Sikker drift
 • Robust lastadskiller
 • Mekanisk aflåsning
 • Manuel betjening direkte på udstyret
 • Funktionel sikkerhed SIL 2
 • Certificeret af TÜV Süd (Technical Inspection Authority, Germany) i overensstemmelse med EN 61508 SIL 2 og DIN VDE 0100-710 (HD 60364-7-710)
 • Vedligeholdelse uden afbrydelse
 • Stikforbindelser og valgfri bypass-omskifter
 • Fremragende kommunikations- og parametrering muligheder

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ATICS®-…-ISO

TypeBetegnelseNominel mærkestrøm IeArt. nr.
ATICS-2-63A-ISOAutomatisk omkoblingsudstyrAC 63 AB92057202
ATICS-2-80A-ISOAutomatisk omkoblingsudstyrAC 80 AB92057203
ATICS-2-63A-ISO-400Automatisk omkoblingsudstyrAC 63 AB92057204
ATICS-2-80A-ISO-400Automatisk omkoblingsudstyrAC 80 AB92057205
ATICS-BP-2-63A-setBypass-omskifter sætAC 63 AB92057252
ATICS-BP-2-80A-setBypass-omskifter sætAC 80 AB92057253
Senest redigeret d.6 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ATICS®-…-ISO

TypeBetegnelseArt. nr.
EDS151System til automatisk lokalisering af isolationsfejlB91080101
Senest redigeret d.6 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.