ISOMETER® isoCHA425

Isolationsovervågning IMD

 • Overvågning af isolationsmodstand i DC-ladestationer iht. den japanske standard CHAdeMO.
 • Registrering af asymmetriske isolationsfejl i DC-net i spændingsområdet mellem 50V og 500V inden for 1 s.
 • Registrering af symmetriske og to polet isolationsfejl inden for 10 s.
 • Måling af netspændingen (Sand RMS) med underspænding og overspændingsdetektering.
 • Måling af DC-spændingen mod jord (L+/PE hhv. L-/PE).
ISOMETER® anvendes til DC-ladestationer i overensstemmelse med japansk ladestandard CHAdeMO, og er beregnet til spændinger mellem DC 50 V og DC 500 V. Enpolet isolationsfejl alarmeres med en responstid ≤ 1 sekund. Topolede isolationsfejl alarmeres inden for 10 sekunder.

Den maksimale tilladte afledningskapacitet [Ce] er 2 μF. Ved individuel parametrering af udstyret skal der altid foretages en tilpasningen til systemet og driftsforholdene på stedet, for at opfylde kravene i standarderne.

Installatøren skal være særlig opmærksom på at udstyret anvendes i overensstemmelse med de anførte tekniske data.

Enhver anden anvendelse end den i manualen anførte, betragtes som en ikke korrekt anvendelse af udstyret.

Isolationsovervågning IMD

 • Overvågning af isolationsmodstand i DC-ladestationer iht. den japanske standard CHAdeMO.
 • Registrering af asymmetriske isolationsfejl i DC-net i spændingsområdet mellem 50V og 500V inden for 1 s.
 • Registrering af symmetriske og to polet isolationsfejl inden for 10 s.
 • Måling af netspændingen (Sand RMS) med underspænding og overspændingsdetektering.
 • Måling af DC-spændingen mod jord (L+/PE hhv. L-/PE).

ISOMETER® anvendes til DC-ladestationer i overensstemmelse med japansk ladestandard CHAdeMO, og er beregnet til spændinger mellem DC 50 V og DC 500 V. Enpolet isolationsfejl alarmeres med en responstid ≤ 1 sekund. Topolede isolationsfejl alarmeres inden for 10 sekunder.

Den maksimale tilladte afledningskapacitet [Ce] er 2 μF. Ved individuel parametrering af udstyret skal der altid foretages en tilpasningen til systemet og driftsforholdene på stedet, for at opfylde kravene i standarderne.

Installatøren skal være særlig opmærksom på at udstyret anvendes i overensstemmelse med de anførte tekniske data.

Enhver anden anvendelse end den i manualen anførte, betragtes som en ikke korrekt anvendelse af udstyret.

Applikationer

 • Overvågning af isolationsmodstanden i DC-ladestationer i henhold til den japansk ladestandard CHAdeMO.

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog Str Download 
Manual isoCHA425 EN 473 KB  Download
Quickstart isoCHA425 EN 473 KB  Download
Datablad isoCHA425 EN 473 KB  Download
Software Modbus RTU – Monitor isoxx425 V2.2.2 setup EN 48 KB  Download

Senest redigeret D.10 august 2021

Funktioner

 • Overvågning af isolationsmodstanden i DC-ladestationer i henhold til den japansk ladestandard CHAdeMO.
 • Detektering af asymmetriske isolationsfejl i DC spændingsområde 50 V til 500 V inden for 1 s.
 • Detektering af symmetriske isolationsfejl inden for 10 s. • Måling af systemspænding (true RMS) med underspænding og overspændingsdetektering.
 • Måling af DC-systemspændinger til jord (L + / PE og L- / PE).
 • Automatisk tilpasning til systemets kapacitans < 2 μF.
 • Valgbar opstartsforsinkelse, responstidsforsinkelse og forsinkelse ved reset.
 • To separate justerbare alarmværdier på 5 ... 250 kΩ (Alarm 1, Alarm 2).
 • Alarmsignalering via LED'er (AL1, AL2), display og alarmrelæer (K1, K2).
 • Automatisk selvtest og med overvågning af tilslutningsforbindelser.
 • Valgbar N / C eller N / O drift for udgangsrelæ.
 • Visning af målværdi via multifunktionelt LCD display.
 • Hukommelse kan aktiveres.
 • RS-485 (galvanisk isoleret udgang), herunder følgende protokoller:
  • BMS interface (Bender Måle Interface) til dataudveksling med andre Bender komponenter.
  • Modbus RTU.
  • IsoData (kontinuerlig datatræk).
 • Adgangskodebeskyttelse til forhindre uautoriseret parameterændringer.

Ordreoplysninger

Varianter af ISOMETER® isoCHA425

Type Supply voltage Us System leakage capacitance Ce Art. No.
isoCHA425-D4-4 AC 100…240 V, 47…63 Hz / DC 24…240 V ≤ 2 μF B71036395

Senest redigeret D.10 august 2021

Tilbehør

Senest redigeret D.10 august 2021


error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.