IR155-4204

Isolationsovervågning (IMD)

 • Isolationsovervågningsudstyr (IMD) til isolerede DC drevsystemer (IT-systemer) i elektriske køretøjer
 • Kontinuerlig måling af isolationsmodstanden 0… 10 MΩ, fabriksindstillede forudkonfigurerede svar værdier
 •  AC og DC it-systemer op til 0… 1000 V
 •  Kortslutning af beskyttede driver udgange til fejldetektering og PWM kodet ISO-måleværdi
 • Strømforsyning egnet til 12 v og 24 v-systemer

ISOMETER® iso-F1 IR155-3203/-3204 overvåger isolationsmodstanden mellem de isolerede og aktive hv-ledere i et elektrisk drev system (un = DC 0 V… 1000 V) og reference jorden (chassis jord > kl. 31). Den patenterede måleteknologi anvendes til at overvåge Isoleringens tilstand på DC-siden samt på vekselstrømsmotor siden af det elektriske drivsystem. Eksisterende isoleringsfejl vil blive signaleret pålideligt selv under højt systeminterferens, som kan være forårsaget af motorstyrings processer, accelererende, energi genindvinding osv.

Applikationer

 • Overvågning af ikke-jordede DC drevsystemer (IT-systemer) i elektriske køretøjer

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

Isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system. Herudover kan isolationsovervågningsudstyr ( ISOMETER®  ) - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse. IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’. Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning. Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet. Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer. De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder). Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger. Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer. Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning. Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse. Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori  Product  Sprog  Dato  Størrelse  Download 
Datablade IR155-4203/IR155-4204 EN 14.09.2016 424 KB  Download
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.13 januar 2022

Funktioner

 • Velegnet til 12 v-og 24 v-systemer
 • Automatisk selvtest af udstyret
 • Kontinuert måling af Isolationsmodstand 0...10 MΩ – Responstid < 2 s efter power-on for første estimerede Isolationsmodstand (SST) – Svartid < 20 s for målt Isolationsmodstand (DCP)
 • Automatisk tilpasning til eksisterende net- afledningskapacitet (≤ 1 μf)
 • Detektion af jordslutning og tab af jord/beskyttelsesleder
 • Isolations overvågning for AC og DC isolationsfejl for ujordede / isolerede net (IT-systemer) 0 V...1000 V Peak
 • Underspændingsdetektering for spændinger under 500 V (fabriksindstillet af Bender)
 • Kortslutningssikre udgange til: – Fejldetektion (high side output) – Måleværdi (PWM 5%... 95%) & status (f = 10 Hz...50 Hz) ved høj eller omvendt low side driver (MHS/MLS udgang)
 • Beskyttelseslak (SL1301ECO-FLZ)

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® IR155-4203/IR155-4204

Type Art. Nej
IR155-4203 Faste standardparametre
Løb: 100 kΩ
Under spændings detektering: 300 V
Fave: 10
Måle output low side
B91068141
IR155-4203 Parametre kan tilpasses
Løb: 100 kΩ… 1 MΩ
Under spændings detektering: 0 V… 500 V
Fave: 1… 10
Måle output low side
B91068141C
IR155-4204 Faste standardparametre
Løb: 100 kΩ
Under spændings detektering: 0 V (inaktiv)
Fave: 10
Måle output high side
B91068142
IR155-4204 Parametre kan tilpasses
Løb: 100 kΩ… 1 MΩ
Under spændings detektering: 0 V… 500 V
Fave: 1… 10
Måle output high side
B91068142C
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.13 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IR155-4203/IR155-4204

Type Art. nr.
Monteringssæt B91068500
Tilslutning kit IR155-42xx B91068502
Senest redigeret hos Fornais-Bender d.13 januar 2022
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.