IRDH275BM-7 med AGH675S-7

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Isolationsovervågningsudstyr med forkoblingsmodstand til brug for AC og DC IT-systemer
 • For applikationer med regulerede drev på mellemspændingsniveau, inkl. frekvensomformere med en normalspænding på op til 15,5 kV
 • AGH675S-7 og/eller type AGH675S-MV15 er beregnet for anvendelse i kombination med ISOMETER® IRDH275BM-7
 • Historisk hukommelse med realtidsfunktion for lagring af alarmer med dato og tid
 • Galvanisk isoleret RS-485 interface til brug for dataudveksling

Kombinationen af udstyret ISOMETER® IRDH275BM-7 og forkoblingsmodstand type AGH675S-7, eller type AGH675S-7MV15, er konstrueret til at overvåge isolationsmodstanden i et isoleret mellemspændings IT-systemer (IT-net). Kombinationen er velegnet til universel brug i 3AC, kombinerede AC/DC og DC-systemerAMPPlus AC-systemer kan indeholde omfattende DC-belastninger. Den anvendte AMPPlus målemetode opfylder de særlige krav til moderne strømforsyninger, som ofte indeholder ensrettere, omformere, tyristorstyrede DC drev, og direkte tilsluttede DC-komponenter. Ved automatisk at tage hensyn til nettets kapaciteter, tilpasser IRDH275BM-7 sig til de eksisterende systembetingelser, og optimere derved også måle- og reaktionstiden..

Applikationer

 • AC, DC eller AC/DC mellemspændingssystemer
 • AC/DC mellem-spændingssystem med direkte tilsluttede DC-komponenter, såsom ensrettere, frekvensomformere og thyristor-styrede DC-drev

KATEGORIEN "ISOLATIONSOVERVÅGNING" OMFATTER

ISOMETER®  er et isolationsovervågning (IMD) til brug i et IT-system.

Herudover kan isolationsovervågningsudstyr - i visse specielle applikationer – også anvendes i et TN-system og i et TT-system. Et eksempel herpå, er overvågning af afbrudte strømkredse.

IMD er isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer. Forkortelsen ’IMD’ er en overordnet begrebsforkortelse udledt af den engelske betegnelse Insulation Monitoring Devices’.

Ethvert Isometer® er i overensstemmelse med standarden EN 61557-8, med mindre andet er angivet. Ethvert Isometer / IMD er beregnet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i et IT-system og afgiver alarm, når isolationsmodstanden [RF] ligger under responsværdien [Ra]. Ra er Isometer’ responsværdi. RF er isolationsmodstanden mellem det system, som den er forbundet til, og enten jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialudligning.

Et Isometer® (IMD) skal installeres i IT-systemer iht. DS/HD 60364-4-41, det fremgår af DS/HD 60364-5-53. Når IMD’en detektere en isolationsfejl til jord, skal isolationsfejlen lokaliseres og fjernes for at genskabe normale driftsbetingelser med den i praksis kortest mulige forsinkelse - det fremgår ligeledes af standarden DS/HD 60364-5-53.

Til dette formål er Bender EDS udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS), særligt egnet og beregnet.

Når IT-systemer anvendes til forsyningssikkerhed, skal første isolationsfejl indikeres et passende sted, således at det kan høres og/eller ses af instruerede eller sagkyndige personer. Dette krav kan fx tilvejebringes via  alarmsystemer.

De mange fordele ved et IT-system gør, at isolationsovervågning ofte installeres som fejlbeskyttelse i medicinske områder - fx i tavler til forsyning af en OP-stue og intensiv (i gruppe 2-områder).

Men også i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner, særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane installationer, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter og i UPS-forsyninger.

Endvidere som beskyttelse mod indirekte berøring i elektriske køretøjer, og i ladestandere men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der eksempelvis i offshore-installationer og på raffinaderier stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og naturligvis beskyttelse mod brand, i forbindelse med transport og vedligeholdelse af olie- og gasinstallationer.

Som et yderligere eksempel på en typisk elektrisk installation hvor der anvendes IMD er generatoranlæg, såvel transportable generatoranlæg som mobile generatoranlæg til brug for nødforsyning.

Et ISOMETER® er et IMD, og derfor et udstyr til brug for både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, og derfor også særligt velegnet til opfyldelse af kravene til hjælpekredse.

Gå til løsninger fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeIRDH275 Serie (Nord Amerika)EN495 KB Download
DatabladeIRDH275(PV)EN495 KB Download
DatabladeIRDH275EN495 KB Download
DatabladeIRDH275BM-7EN495 KB Download
DatabladeIRDH275BU-6EN495 KB Download
ManualerIRDH275BM-7EN2 MB Download
ManualerIRDH275BU-6EN495 KB Download
ManualerIRDH275/IRDH275BEN495 KB Download
QuickstartIRDH275 Serie (Nord Amerika)EN495 KB Download
Senest redigeret d.4 januar 2022

Funktioner

 • Isolationsovervågning af drev, herunder mellem spændings omformere op til 15,5 kV
 • To separat justerbare alarmværdier 100 kΩ... 10 MΩ
 • AMPPlus målemetode (europæisk patent: EP 0 654 673 B1)
 • Automatisk tilpasning til systemet kapacitive afledning
 • Info-knap for visning af udstyrsindstillinger og systemets afledningskapacitet
 • Historisk hukommelse med real-tids funktion til at gemme alarmmeddelelser med dato og tidsstempel
 • BMS interface (Bender Measuring System-interface) for kommunikation med andet Bender udstyr (elektrisk isoleret RS-485 )
 • Strømudgang 0(4)... 20mA (elektrisk isoleret) analog til den målte isolationsværdi
 • Selvovervågning med automatisk alarm
 • Automatisk selvtest, der kan vælges
 • Tilslutning til eksternt kΩ-instrument
 • Test- og reset-tast
 • Tilslutning af ekstern test og reset-tast
 • To separate alarmrelæer med to potentialfrie omskifter kontakter
 • N/O eller N/C kontaktstilling, kan vælges
 • Baggrundsbelyst 2-linjers almindelig tekstdisplay
 • Fjernindstilling af specifikke parametre via internettet (option; COM460IP med mindst funktionsmodul C påkrævet)

Ordreoplysninger

VARIANTER AF ISOMETER® IRDH275BM-7 MED AGH675S-7

TypeNominel spændingForsyningsspændingArt. nr.
IRDH275BM-7DC 19.2… 72 VB91065120
AGH675S-7-2000AC/DC 0… 7.2 kV, 0… 460 Hz2000 mmB913061
AGH675S-7-500AC/DC 0… 7.2 kV, 0… 460 Hz500 mmB913060
AGH675S-7MV15-500AC/DC 0… 15,5 kV, 0… 460 Hz500 mmB913058
Senest redigeret d.4 januar 2022

Tilbehør

EKSTRA TILBEHØR TIL ISOMETER® IRDH275BM-7 MED AGH675S-7…

Eksterne kΩ viserinstrumenter (20 mA)

TypeSKMP *2Art. nr.
9620-17212,8 MΩB986849
Senest redigeret d.4 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.