UNIMET® 810ST (CH/CH)

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

Testsystemet til serviceformål

Den første og eneste sikkerheds tester, der automatisk sammenligner “referenceværdierne” med senere målinger i henhold til standarderne.

UNIMET® 810ST gør det muligt at definere dine egne testprocedurer. Protokoller for enheds historik (Logbog) kan administreres ved hjælp af den gratis software til tilføjelsesprogrammer.

Gå til siden med video tilhørende UNIMET® 810ST»

Applikationer

 • Standard kompatibel test Acc. til:
 • IEC 60601-1, 3rd Edition 1)
 • IEC 62353:2014
 • DIN en 62353 (VDE 0751-1): 2015-10
 • IEC 61010-1:2011-07 1)
 • ÖVE/ÖNORM en 62353:2009-01
 • DIN VDE 0701-0702:2008-06
 • ÖVE E8701-1:03-01
 • 1) Disse standarder kan aktiveres som en licens i den grundlæggende enhed.
 • Standard kompatible målinger
 • PE-leder modstand
 • Isolationsmodstand
 • Jorden lækagestrøm
 • Beskyttelsesleder strøm
 • Udstyr lækagestrøm
 • Tryk på Aktuel
 • Berørings spænding
 • Direkte målemetode
 • Differentieret målemetode
 • Udstyr lækage nuværende-alternativ metode
 • Anvendt del lækagestrøm-alternativ metode
 • Anvendt del lækagestrøm AC og DC
 • Patient ekstra strøm AC og DC
 • Anvendt del lækagestrøm – lysnetspænding på F-type

KATEGORIEN “MEDICO TESTERE” OMFATTER

I mere end 30 år har Bender medicotester type UNIMET® været en velkendt betegnelse for både kvalitet og lang levetid. En Bender medico tester er en sikkerhedstester, og ensbetydende med fuldautomatisk rapportering af gennemført test af patientdele, elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr) og elektromedicinske systemer (ME-system).

Tests udføres automatisk bl.a. op mod kravene i standarden IEC/EN 60601-1, hvor der gennemføres standardiseringsmæssig overensstemmende tests og målinger, via enkel betjening, ved brug af et simpelt brugerinterface.

Således borger UNIMET® for den elektriske sikkerhed ved brug af elektromedicinske udstyr (ME-udstyr), patientdele og et elektromedicinsk systemer, såvel som andre medicinske apparater der bringes ind i patientomgivelser i et medicinsk område gruppe 2, fx en operationsstue eller på en intensivafdeling, som er udført som et medicinsk IT-system.

UNIMET® kan med fordel anvendes i enhver medicoteknisk afdeling på hospitaler og sygehuse, men også til mobile servicebesøg af  medikoteknikker, såvel som hos producenter af medicinsk udstyr.

UNIMET® kan derfor anvendes både i forbindelse med vedligeholdelse og reparation af elektronisk udstyr på hospitaler, i forbindelse med fejlfinding på medicoteknisk udstyr, såvel som til initierende og verificerende test af elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr), altså for det udstyr som har en patientdel, eller som overfører energi til eller fra patienten eller påvirker en sådan energioverførsel til eller fra patienten, og som

 • er forsynet med ikke mere en én forbindelse til et særligt forsyningsnet og
 • som producenten har tiltænkt skal anvendes
 •  - til at diagnosticere, behandle eller overvåge en patient

   - til at kompensere for eller lindre sygdom, skade eller invaliditet

  Tilsvarende kan UNIMET® anvendes til både initierende og verificerende test af et elektromedicinsk system (ME-system) som er en kombination af udstyr, som specificeret af producenten, hvoraf mindst det ene er ME-udstyr (elektromedicinsk udstyr), og som skal sammenkobles funktionelt eller ved hjælp af en multistikkontakt.

  Da elektromedicinsk udstyr (ME-udstyr) og et elektromedicinsk system (ME-system) har patientdele, som kan bringes ind i patientomgivelser (hvilket omfatter: ethvert rum hvori der kan forekomme tilsigtet eller utilsigtet kontakt mellem patienten og dele af elektromedicinsk udstyr eller systemer, eller mellem patienten og andre personer, der berører dele af ME-udstyret eller systemet) er det derfor nødvendigt, at udstyret testes op imod de referenceværdier som er angivet for udstyret, fx i standarden EN60601-1 eller EN 62353 som beskriver kravene til elektromedicinsk udstyr - Periodisk prøvning og prøvning efter reparation af elektromedicinsk udstyr.

  Til denne brug giver UNIMET® mulighed for, at medicoteknikeren selv definere sin egen testprocedure, såvel som den indbyggede historiske protokol (logbog), som på enkel vis kan administreres via PC-software.

  Downloads

  Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
  DatabladTB3EN272 KB Download
  ManualerUNIMET® 8xxSTEN2 MB Download
  ManualerUNIMET® 8xxST Kontrol CenterEN1 MB Download
  ManualerTP1010EN429 KB Download
  ManualerPK3EN176 KB Download
  Produkt BrochureUNIMET® 810STEN525 KB Download
  Senest redigeret d.21 oktober 2021

  Funktioner

  • Windows-brugergrænsefladen giver en brugervenlig løsning
  • Data udveksling og hukommelse via kontrol center
  • Automatisk, halvautomatisk og manuel test sekvenser
  • Data input via touch screen, tastatur eller stregkodescanner - henriette tester slet det bare Ulrik
  • Visuel inspektion, elektrisk sikkerhed og funktionstest userdefinable
  • Test sekvenser bruger-definerbar
  • Data hukommelse > 10.000 dataposter
  • Filter funktion til hurtig datavalg
  • Håndtering af test datoer
  • Flere lejemål
  • Katalog system
  • Test sonde med to Skift kontakter for halvautomatisk afprøvning af ledende dele, der ikke er forbundet med PE
  • Bred vifte af grænseflader
  • RS-232 interface
  • USB-port til printer, scanner, tastatur og USB-stick-forbindelse
  • PS/2-port til scanner og tastatur
  • Netværksforbindelse via Ethernet (valgfrit)
  • Standard tilbehør
  • Bæretaske af robust design og universelt bære koncept
  • Måling af bly med test sonde
  • Måling af bly med test klip
  • Null-modem kabel
  • VK701-7 til afprøvning af ikke-varmeenheder
  • Software til data overførsel UNIMET® kontrol center
  • Service, drift og vedligeholdelse
  • 36-måneders kalibrerings interval
  • 36-måneders garanti
  • Software opdateringer er altid opdateret

  Ordreoplysninger

  VARIANTER AF UNIMET® 810ST

  Testsystemet for producenter af medicinsk udstyr UNIMET® 800ST-25 A version
  Landespecifik enhed

  EnhedArt.-nr.
  UNIMET® 810ST (D/D)B96028020
  UNIMET® 810ST (GB/GB)B96028024
  UNIMET® 810ST (CH/CH)B96028026
  UNIMET® 810ST (B/B)B96028027
  UNIMET® 810ST (OS/USA)B96028028
  Software licens til UNIMET® 800ST/810ST standard enhed til IEC 60601-1B96028200
  Software licens til UNIMET® 800ST/810ST standard enhed til IEC 61010-1B96028201

  Ekstern strømkilde 25 A

  EnhedArt.-nr.
  EPS800 (d/d)B96028050
  EPS800 (GB/GB)B96028054
  EPS800 (CH/CH)B96028056
  EPS800 (b/b)B96028057
  EPS800 (os/USA)B96028058
  Senest redigeret d.21 oktober 2021

  Tilbehør

  OBLIGATORISK TILBEHØR TIL UNIMET® 810ST

  EnhedArt.-nr.
  TP800 aktiv test sondeB96020080
  Stregkodescanner-PS/2B96020082
  DS32A tre-faset adapter til afprøvning af medicinske elektriske 3-fasede enheder i driftstilstand (ACC. til din en 62353, din VDE 0751-1, din VDE 0701-0702)B96020098
  TB3 TestboxB96020025
  Pk3 test kitB96020009
  Senest redigeret d.21 oktober 2021
  error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.