Fjernsupport

Vores serviceomfang

Fjernsupport hos fournais-bender – din kompetente partner til en sikker strømforsyning

Vi tilbyder følgende support: Telefonisk +45 45 89 04 45, eller ved at du udfylder vores Kontaktform  eller support pr Email . Som Benderekspert kan vi, ved hjælp af moderne måleudstyr og kompetente medarbejdere, løse næsten enhver udfordring, besvare tekniske forespørgsel og supportere på Bender udstyr.

 


Bender Remote Assist – Sikker fjernsupport

Fjernsupport er en serviceleverance / tjenesteydelse som omfatter teknisk service- og support, relateret til kundens anlæg og produkter. Servicen ydes pr. distance – hvilket vil sige – ved hjælp af relevante kommunikationsteknologier. Den leverede serviceydelse kan variere lige fra fejlfinding, konfiguration og parametrering, til servicering eller fjernovervåget vedligeholdelse af tekniske installationer.  For yderligere gå til Hurtig hjælp 

Bender Remote Assist – video

Bender Remote Assist (engelsk)

Proaktiv vedligeholdelse

Proaktive vedligeholdelse via kommunikation øger effektiviteten i produktionen, og er derfor et vigtigt aspekt i forbindelse med fjerndiagnosticering. Fournais er Bender Servicepartner i Danmark, og tilbyder bl.a. løsninger ifm.a. individuelle servicepakker til netop dette formål. Fjernsupport og diagnosticering kan gennemføres ved hjælp af forskellige teknologier: Via telefonsupport eller online-kommunikation, eller ved at få adgang til elanlægget over et modem, VPN, VPN-server eller via Smart-platform, der tillader en kompleks administration.

 

Eksempler på fjernsupport

Fjerndiagnosticering

Ved fjerndiagnostik anvender vi relevant kommunikationsteknologier til at få adgang til brugerens system, og kan således diagnosticere problemet. Denne service danner grundlaget for en indgået aftale og fjernsupport

Online kommunikation og support

Ved Onlinesupport er der også mulighed for visuel kommunikation mellem brugeren og servicepartneren. En video-stream kan anvendes til at overføre den aktuelle situationen på stedet til servicepartneren, der på baggrund heraf giver direkte instruktion til brugeren, eller dennes servicetekniker på stedet.

Fjernovervåget vedligehold

Fjernovervåget vedligehold og reparation af systemer og udstyr, foretages via fysisk adskilte systemer. Serviceydelserne spænder fra fjernaflæsning af individuelle systemparametre, til den komplette anlægskontrol.

Software-og konfigurations opDatoring

Med regelmæssige intervaller kræver mange systemer og udstyr en softwareopDatoring. Efterfølgende konfigurationsopDatoringer kan også være nødvendig for at sikre fejlfri anlægsdrift.

Downloads:

Bender assistent

Proaktiv vedligehold

Med proaktiv vedligeholdelse er det muligt at optimere på driftssikkerhed, og derved servicere og handle fremsynet. Fjernovervåget tilstandsbaseret vedligehold og diagnostik skaber brugermæssig indsigt i installationen, og generere en vidensmæssige fordele for brugeren, og bidrager derved aktivt til brugerens og installatørens problemløsning med installationstekniske problemstillinger. Dette uanset om det er et IT-system, eller et TN-system eller TT-system.

Fordelen ved proaktiv vedligeholdelse gør, at softwareopDatoring eller reparation kan planlægges og udføres rettidigt.

Netværk af eksperter

Kommunikationsmuligheden der fremkommer ved fjerndiagnostik sikrer, at service foregår som en integreret koordinering mellem kvalificerede eksperter indenfor forskellige discipliner, og inden for rammerne af et netværk af ekspertviden. Således kan serviceteknikeren on-site, vores produktchef og vores interne udviklere arbejde sammen om, at finde en løsning på kundens problem, ved hjælp af fjernbetjent infrastruktur.

Fejlovervågning

Fejlovervågning er et elementært område inden for fjernovervåget vedligeholdelse. Via et passende kommunikationsmiddel som fx SMS, e-mail, telefonopkald el.lign., kan fejlsignaler rapporteres direkte til brugeren – eller servicepartneren – allerede ved fejlens opståen, således at fejlen kan elimineres hurtigst muligt.

Kundefordele

  • Maksimal/optimal anlægstilgængelighed og pålidelighed.
  • Tids- og omkostningsbesparelser gennem proaktiv bestemmelse af behovet for vedligeholdelse.
  • Avancerede serviceydelse med merværdi
  • Anlægsspecifik, personlig rådgivning
  • Øget sikkerhed via analyse, diagnostik og permanent overvågning
  • Ingen omkostninger til rejsetid, udgifter osv.

FORRIGE SIDEfournais-bender

Senest redigeret D.17 december 2020

error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.