RCMS150

 • Som alternativ til isolationstest ved periodisk verifikation
 • Sinusformet og pulserende fejlstrøm (type A), eller AC/DC fejlstrømsmåling (type B) kan vælges individuelt for hver enkelt kanal, afhængig af den respektive måltransformer, som tilsluttes den enkelt målekanal
 • Udstyrsvariant RCMS490 er udstyret med én alarmkontakt rangeret for hver målekanal
 • Harmonisk analyse, DC, THF
 • Justerbart frekvensområde til brug for personbeskyttelse, beskyttelse mod brand, anlægsbeskyttelse

Det 6-kanalers LINETRAXX® RCMS150 overvågningsudstyr er beregnet til måling af AC og DC-fejlstrømme i jordede systemer, hvor isolationsforringelse såvel som isolationsfejl kan opstå på belastninger i forbindelse med seks-puls bro-ensrettere, eller hvor ensrettere med halvbølge udglatning kan forekomme. Udstyret kan måle fejlstrømme op til og med IΔ = 500 mA, i frekvensområdet (DC) 0… 2 kHz. To individuelt justerbare alarmværdier gør det mulig, at skelne mellem forvarsel og hovedalarm.
Udstyret har RS-485 interface, som kan anvendes til at overføre målte værdier og alarmer til et system for tilstandsovervågning. Parametrering og indstilling af udstyret er også muligt via denne grænseflade.

Hvad er beskyttelsesudstyr?

Fejlstrømsafbryder RCD ifm.a. Modulær fejlstrømsafbryder MRCD®, Fejlstrømsovervågning og Fejlstrømsovervågningsudstyr RCM, System til fejlstrømsovervågning RCMS.

Et MRCD® er en moduler fejlstrømsafbryder (RCD) i type B udførelse - primært for anvendelse i industrielle installationer – deraf produktnavnet MRCDB. En modulær fejlstrømsafbryder er egnet og beregnet til installation i et TN-system og i et TT-system.

Fejlstrømsmoduler anvendes permanent til at overvåge installationer i jordede net (TN- og TT-systemer) for fejlstrømme og lækstrømme til jord. Summen af strømmene i alle spændingsførende ledere, bortset fra beskyttelseslederen (PE), måles ved hjælp af en måletransformer (sumstrømstransformer).

Som udgangspunkt anvendes reststrømsovervågningsudstyr (forkortelse: RCM, Residual Current Monitor), uden sammenbygning med koblingsudstyr, for at give brugeren information og meddelelse, langt før der sker afbrydelse af en RCD.

Reststrømsovervågningsudstyr måler-, registrerer og alarmere tidligt og sikkert om enhver forringelse af installationen isolationsniveau, lækstrøm og fejlstrøm.

Ofte installeres beskyttelsesudstyr i denne kategori som fejlbeskyttelse i forbindelse med elektrisk sikkerhed på maskiner og særligt ved frekvensomformer og drev, industrirobotter, maskinbygning, fødevare- og emballagemaskiner, kran teknologi, jernbane, bygningsinstallation, vedvarende energi (vindkraft og PV-anlæg), datacenter, UPS-forsyning.

Endvidere som fejlbeskyttelse (tidligere: beskyttelse mod indirekte berøring) i elektriske køretøjer, ladestander men også til forsyning af ventilationsanlæg, havneterminaler, og inden for olie- og gasindustrien hvor der stilles særligt store krav til driftssikkerhed og pålidelighed, og omfatter derfor udstyr til både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand.

Features

 • Kontinuerlig overvågning i overensstemmelse med DGUV Vorschrift 3 (German Social Accident Insurance Regulation 3)
 • AC/DC reststrømsovervågningsudstyr type B, med 6 kanaler K1... 6 (hver kanal faciliterer 2 måle kanaler: 1 x RMS, 1 x DC)
 • Kompatibel med RCMS460/490 i et systemsetup
 • Ideel for anvendelse med pladsbegrænsning
 • Enkel DIN-skinne montage eller skrue montage til brug i standard fordelingstavler
 • 2 individuelt justerbare alarmværdier (DC eller r.m.s.) pr. kanal
 • Kontinuerlig selvovervågning
 • Fuldt skærmet måletransformere for at undgå eksterne påvirkninger, fx som følge af store magnetfelter der kan forårsage forstyrrelser
 • Kompatibel med Bender gateway' af typen COM465IP, CP700
 • Via BMS bus kan op til 534 målekanaler overvåges i ét og samme system
 • RS-485 interface med BMS bus (Modbus RTU på forespørgsel)
 • BMS adresseområde 2...90

Applications

 • Udstyret RCMS150 er beregnet til måling af fejlstrømme op til IΔ = 500 mA i frekvensområdet DC 0…2000 Hz.
 • De overvågede kredse kan være dimensioneret for en spænding på op til 300 V, og med en belastningsstrøm på op til 32A
 • Udstyret kan anvendes i en højde på op til 2000 m over havets overflade.

Accessories

EKSTRA TILBEHØR TIL LINETRAXX® RCMS150

Beskrivelse Type Art. nr.
Monteringsclips til DIN-skinne montage B91080110
Tilstandsovervågning med integreret gateway COM465IP * B95061065
Tilstandsovervågning CP700 * B95061030
RS-485 Mellemforstærker DI-1DL B95012047
Strømforsyning AN410 B924209
Reststrømsovervågning** RCMS460-D-1
RCMS460-D-2
RCMS490-D-1
RCMS490-D-2
B94053001
B94053002
B94053005
B94053006
* fra Funktionsmodul C
** Kun egnet til visning af målte værdier og alarm meddelelse, ikke til parameterisering

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® RCMS150

Type Nominel forsyningsspænding Us Art. nr.
RCMS150 DC 24 V B94053025

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade RCMS150 EN 545 KB  Download
Manualer RCMS150 EN 2MB  Download