VMD460-NA-D-2

Kontakt os for pris på tlf: 45 89 04 45

 • Netværks- og systembeskyttelse med forudindstillede basis-programmer til landespecifikke standarder, og direktiver
 • Ø-drift-detektering df/dt (ROCOF)
 •  Interface RS-485 (dataudveksling/parameter indstilling/softwareopdatering)
 •  Kontinuerlig overvågning af fasespænding og netspænding
 •  Mulighed for fjernudkobling via rippelfunktion

VMD460 kan anvendes som en central netbeskyttelses-enhed i nettilslutningspunktet af installationen, for den elproducerende enhed – også kaldet for NS beskyttelse. Udstyret har til formål, at bevirke afbrydelse af forbindelsen mellem det kollektive elforsyningsnet (offentlige net) og den elproducerende enhed, ved at afbryde fx kontaktorene i tilfælde af, at grænseværdierne overskrides. Hvis spænding- og frekvens målingerne på den elproducerende enhed, ligger uden for de angivende krav til beskyttelsesindstillinger – som fastsat i standarderne – vil alarm-/udgangsrelæer i VMD460 skifte. VMD460 er multifunktionelt justerbar.

De aktuelt målte værdier vises kontinuerligt i LC-displayet. De målte værdier, der fører til udkobling af relæerne, gemmes.

Applikationer

 • Central netbeskyttelsesenhed (NS-beskyttelse)
 • Installationstilslutningspunktet er det punkt i installationen, hvor den elproducerende enheder i installationen er tilsluttet eller kan tilsluttes, og drives parallelt med det kollektive elforsyningsnet
 • Applikation i ht. CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, BDEW guideline, C10/11, G59/2, G83/2, DIN V VDE V 0126-1-1
 • Universelt anvendelse for sikker netudkobling af elproducerende enheder

KATEGORIEN “MÅLE- OG OVERVÅGNINGSUDSTYR” OMFATTER

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter.

fournais-bender

Downloads

Kategori Produkt Sprog Størrelse Download 
DatabladeVMD460-NAEN461 KB Download
FlyersVMD460EN8 MB Download
ManualerVMD460-NAEN8 MB Download
QuickstartsVMD460-NAEN491 KB Download
Senest redigeret d.10 januar 2022

Funktioner

 • Meget enkel idriftsættelse, som følge af forudindstillede basis-programmer for nationale standarder og tekniske forskrifter
 • Enkelt-fejl-tolerance
 • Overvågning af tilsluttede kontaktorer (konfigurerbar: NC/NO/off)
 • ø-drift-detektering df/dt (ROCOF)
 • Vektorspring
 • Interface RS-485 (dataudveksling, parametrering/indstilling, softwareopdatering)
 • Test funktion til bestemmelse af udkoblingstiden
 • Test-knap til afbryderkredsløbet
 • De sidste 300 netværksfejl kan udlæses med tidsstempel / realtidsfunktion
 • Kontinuerlig overvågning af fasespænding og netspænding
 • Separate afbrydelsesbetingelser efter overskridelse af tærskelværdi
 • Sprogvalg (tysk, engelsk, italiensk)
 • Baggrundsbelyst grafik LC-display
 • Fjernudkobling via rippelfunktion
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Plomberbart kabinet

Ordreoplysninger

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® VMD460-NA

TypeHjælpespænding UsArt. nr.
VMD460-NA-D-2AC/DC 100…240 VB93010045
Senest redigeret d.10 januar 2022

Tilbehør

Senest redigeret d.10 januar 2022

Yderligere information

Vægt4 kg
error: Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.