VMD460-NA-D-2

 • Netværks- og systembeskyttelse med forudindstillede basis-programmer til landespecifikke standarder, og direktiver
 • Ø-drift-detektering df/dt (ROCOF)
 •  Interface RS-485 (dataudveksling/parameter indstilling/softwareopdatering)
 •  Kontinuerlig overvågning af fasespænding og netspænding
 •  Mulighed for fjernudkobling via rippelfunktion

VMD460 kan anvendes som en central netbeskyttelses-enhed i nettilslutningspunktet af installationen, for den elproducerende enhed – også kaldet for NS beskyttelse. Udstyret har til formål, at bevirke afbrydelse af forbindelsen mellem det kollektive elforsyningsnet (offentlige net) og den elproducerende enhed, ved at afbryde fx kontaktorene i tilfælde af, at grænseværdierne overskrides. Hvis spænding- og frekvens målingerne på den elproducerende enhed, ligger uden for de angivende krav til beskyttelsesindstillinger – som fastsat i standarderne – vil alarm-/udgangsrelæer i VMD460 skifte. VMD460 er multifunktionelt justerbar.

De aktuelt målte værdier vises kontinuerligt i LC-displayet. De målte værdier, der fører til udkobling af relæerne, gemmes.

Hvad er Måle- og overvågningsudstyr?

Et stort udvalg af forskellige elektriske måle og overvågningsrelæer er tilgængelige for overvågning af strøm, spænding og modstand.

Anvendelsesområderne for overvågningsrelæer er mangfoldige. De spænder lige fra til kontrol- og hjælpekredse i installationer på kraftværker og transformerstationer, til overvågning af robotstyring og svejseanlæg, styrekredse til kraner og maskinanlæg, men også til rullende materiel (fx togvogne og lokomotiver), såvel som til brug inde for infrastruktursystemer ifm.a. signal- og sikringsanlæg.

Udover beskyttelse mod overstrøm og overspænding, er der udstyr for overvågning af underspænding, frekvens, asymmetri, ubalance, fasefølge, fejlspænding og fasebrud, samt overvågning af sløjfemodstand (loopovervågning).

Til kategorien for måle og overvågningsrelæer findes endvidere udstyr til måling og overvågning af andre applikationsspecifikke løsninger, fx til detektering af ø-drift og ROCOF (df/dt beskyttelse) til brug for el producerende enheder på eksempelvis et kraftvarmeværk, PV-anlæg ligesom andre former for vedvarende energi, eksempelvis vindkraftanlæg.

Mange af disse net relæer produceres også med et udvidet temperaturområde - fx iht. industrispecifikke standarder - og er udført i kompakt design, og ofte efter landespecifikke standarder- og forskrifter. fournais-bender

Features

 • Meget enkel idriftsættelse, som følge af forudindstillede basis-programmer for nationale standarder og tekniske forskrifter
 • Enkelt-fejl-tolerance
 • Overvågning af tilsluttede kontaktorer (konfigurerbar: NC/NO/off)
 • ø-drift-detektering df/dt (ROCOF)
 • Vektorspring
 • Interface RS-485 (dataudveksling, parametrering/indstilling, softwareopdatering)
 • Test funktion til bestemmelse af udkoblingstiden
 • Test-knap til afbryderkredsløbet
 • De sidste 300 netværksfejl kan udlæses med tidsstempel / realtidsfunktion
 • Kontinuerlig overvågning af fasespænding og netspænding
 • Separate afbrydelsesbetingelser efter overskridelse af tærskelværdi
 • Sprogvalg (tysk, engelsk, italiensk)
 • Baggrundsbelyst grafik LC-display
 • Fjernudkobling via rippelfunktion
 • Udstyrsindstillinger er beskyttet med adgangskode
 • Plomberbart kabinet

Applications

 • Central netbeskyttelsesenhed (NS-beskyttelse)
 • Installationstilslutningspunktet er det punkt i installationen, hvor den elproducerende enheder i installationen er tilsluttet eller kan tilsluttes, og drives parallelt med det kollektive elforsyningsnet
 • Applikation i ht. CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, BDEW guideline, C10/11, G59/2, G83/2, DIN V VDE V 0126-1-1
 • Universelt anvendelse for sikker netudkobling af elproducerende enheder

Accessories

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF LINETRAXX® VMD460-NA

Type Hjælpespænding Us Art. nr.
VMD460-NA-D-2 AC/DC 100…240 V B93010045

Downloads

Kategori  Produkt  Sprog  Størrelse  Download 
Datablade VMD460-NA EN 461 KB  Download
Flyers VMD460 EN 8 MB  Download
Manualer VMD460-NA EN 8 MB  Download
Quickstarts VMD460-NA EN 491 KB  Download