isoPV1685PFR-425

 • Isolations overvågnings udstyr til et DC IT-system
 • For anvendelse i fotovoltariske systemer (PV-anlæg) op til DC 1500 V
 • Separat justerbar responsværdier 200 Ω…1 MΩ
 • Automatisk tilpasning til nettets afledningskapacitet op til 2000 μF
 • Valgbart interface (grænseflade) RS-485 eller Modbus

Dette IMD anvendes til en kombination af både isolationsovervågning og fejlstrømsbeskyttelse (reststrømsovervåging) i store solcellesystemer på op til 1500 VDC, hvor jordingsanlægget er udført med IT-systemjording. Den anvendte målemetode er specielt udviklet til langsomme, men samtidig også store spændingsfluktrationer (MPP-tracking).

Beskyttelsesudstyret er beregnet til at overvåge isolationsmodstanden i effektmæssig store PV-anlæg, hvor solcellesystemets solcellegenerator indeholder mange solcellepaneler med stor fysisk udbredelse, hvorfor der naturligt forekommer ekstremt stor aflednings kapacitans mod jorden.

Dette bl.a. som følge af anvendte metoder til undertrykkelse af interferens. En tilpasning til de systemrelateret store afledningskapaciteter, sker også automatisk.

Udstyret genererer også de prøvestrømsimpulser der kræves, til lokalisering af isolationsfejl.

Dette gør det muligt at lokalisere isolationsfejl ved hjælp af permanent installeret materiel, eller mobilt og transportabelt udstyr, til lokalisering af isolationsfejl.

Det integrerede beskyttelsesudstyr muliggør samtidig, en hurtig signalering af målt isolationsfejl på AC siden (Inverter, transformator).

Hvad er isolationsovervågning?
Isolationsovervågning (IMD) til brug for Sikkerhed og Pålidelighed i IT-Systemer Et IMD (isolationsovervågning) er helt essentielt for at sikre både pålidelighed og elektrisk sikkerhed i IT-systemer. I vores ISOMETER® serie levereres førsteklasses isolationsovervågningsudstyr, der opfylder de højeste sikkerhedsstandarder og krav.

Fleksibel Anvendelse: Vores isolationsovervågningsudstyr, kendt som ISOMETER®, kan også anvendes i specielle applikationer i TN-systemer og TT-systemer. Et eksempel på dette er overvågning af afbrudte strømkredse, hvor vores ISOMETER® løsninger viser deres styrke.

IMD til IT-Systemer: IMD står for Isolationsovervågningsudstyr til IT-systemer og er en forkortelse af den engelske betegnelse 'Insulation Monitoring Devices'. Hvert Isometer® opfylder standarden EN 61557-8, medmindre andet er angivet. Udstyret er designet til permanent at overvåge isolationsmodstanden i IT-systemer og udløse en alarm, hvis isolationsmodstanden (RF) falder til under responsgrænsen (Ra). Ra er et IMD’ responsgrænse, og RF er isolationsmodstanden mellem systemet og jord, PE-forbindelsen eller et andet referencepunkt for potentialeudligning.

Installation og Vedligeholdelse: For korrekt installation skal et Isometer® (IMD) bl.a. følge standarden DS/HD 60364-4-41 og DS/HD 60364-5-53. Når et IMD registrerer en isolationsfejl til jord, er det afgørende at lokalisere og udbedre fejlen med minimal forsinkelse, som anbefalet i standarden DS/HD 60364-5-53. Til dette formål er Bender EDS-udstyr til lokalisering af isolationsfejl (IFLS) særligt egnet og beregnet.

Forsyningssikkerhed og Alarmfunktioner: Når et IT-system anvendes til at opretholde forsyningssikkerheden, er det vigtigt at indikere den første isolationsfejl et passende sted, så instruerede eller sagkyndige personer kan informeres om isolationsfejlen, fx ved hjælp af alarmsystemer.

Brede Anvendelsesområder: Isolationsovervågning bruges i mange brancher, herunder medicinske områder, elektrisk sikkerhed på maskiner, industriel automation, energiproduktion, datacentre, UPS-systemer, elektriske køretøjer, ladestandere og meget mere. Vores ISOMETER® er også ideelle til brug i kritiske områder som olie- og gasindustrien og generatoranlæg til nødforsyning.

Personbeskyttelse og Brandbeskyttelse: ISOMETER® fungerer som både personbeskyttelse og beskyttelse mod brand, hvilket gør dem ideelle til også at opfylde kravene til hjælpekredse.

Vælg ISOMETER® til din isolationsovervågningsløsning og opnå enestående elektrisk sikkerhed, forsyningssikkerhed og pålidelighed i dit IT-system.

Gå til løsninger fournais-bender

Features

 • Kun udstyrsversionerne type isoPV1685PFR og isoPV1685P er udstyret med intern generator til prøvestrømsimpulser. Kun type isoPV1685PFR er i supplement hertil, udstyret med Beskyttelsesudstyr!
 • Isolationsovervågnig til storeskala solcellesystemer
 • Måling af isolationsniveau med lav modstand
 • Separate justerbare responsværdier Ran1 (Alarm 1) og Ran2 (Alarm 2), begge i området 200 Ω…1 MΩ for forvarsel og alarm. Princippet om, at Ran1 ≥ Ran2 anvendes.
 • Automatisk justering til systemer med stor aflednings kapacitans på op til 2000 μF, valgbart område
 • Tilslutningsovervågning for omvendt polaritet af L+, L-
 • Integreret pulsstrømsgenerator op til 50 mA (kun for isoPV1685P(FR)
 • Hurtig måling og påvisning af isolations fejl på AC-siden ved hjælp af Beskyttelsesudstyr (Inverter, transformator), der muliggør hurtig afbrydelse (kun isoPV1685PFR)
 • Responsværdier for fejlstrøm IΔn for forvarsel og alarm (1…5 A) (kun isoPV1685PFR)
 • kontinuerlig overvågning af CT-forbindelser (kun isoPV1685PFR)
 • Udstyret med selvtest og automatisk fejlmeddelelse i tilfælde af fejl
 • Alarmrelæer kan indstilles separat for isolations fejl, fejlstrøms og udstyrsfejl (kun isoPV1685PFR).
 • Alarmrelæer separat justerbar for isolationsfejl 1, isolations fejl 2 (kun: isoPV1685P, isoPV1685RTU)
 • CAN-interface til output målte værdier, statusser og alarmer
 • RS-485 interface
  – isoPV1685(P)FR: BMS bus, fx til styring og kontrol af lokalisering af isolationsfejl
  – isoPV1685RTU: BMS bus eller Modbus (kan skiftes ved hjælp af DIP-switch)
 • μSD kort med datalogger og historisk hukommelse for alarmer

Applications

Accessories

Ordering information

UDSTYRSVARIANTER AF ISOMETER® ISOPV1685RTU/ISOPV1685P/ISOPV1685PFR

Type Interval for svar værdi Forsyningsspænding * Art. nr.
isoPV1685RTU-425 200 Ω…1 MΩ DC 18…30 V B91065603
isoPV1685P-425 200 Ω…1 MΩ DC 18…30 V B91065604
isoPV1685PFR-425 200 Ω…1 MΩ DC 18…30 V B91065600

Downloads

Category  Produkt  Language  Size  Download 
Datasheets isoPV1685P (Nord Amerika) EN 725 KB  Download
Datasheets isoPV1685xxx EN 725 KB  Download
Manualer isoPV1685xxx EN 2 MB  Download
Manualer isoPV1685/isoPV1685PFR Appendix A EN 495 KB  Download
Quickstart isoPV1685xxx EN 725 KB  Download
Quickstart isoPV1685RTU/isoPV1685P/isoPV1685PFR EN 722 KB  Download